Door Covid-19 verschuift digitale transformatie naar 4.0

17 september 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Als gevolg van de coronapandemie is digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Bedrijven in zo goed als alle sectoren zijn genoodzaakt om hun transitie naar digitaal verdienen en werken te versnellen. Wat Covid-19 echter ook heeft bewerkstelligd, is dat de kern en aanpak van digitale transformatie zelf ook aan verandering onderhevig zijn.

Dat is wat Ken van Ierlant, CEO van FutureXL en aan Nyenrode verbonden als docent, betoogt in een anderhalf uur durende webinar in samenwerking met HeadFirst Group. In de webinar neemt hij de deelnemers mee in wat hij ‘digitale transformatie 4.0’ noemt.

Digital transformation 4.0

Gebruikmakend van de analogie met Industry 4.0, een term die gebruikt wordt om de combinatie van opkomende technologieën die de industriële sector verstoren samen te vatten, stelt Van Ierland dat het ‘digital transformation’-vak een vergelijkbare transitie doormaakt. Waar digitale transformatie 1.0 zich in het bijzonder richtte op het automatiseren van processen, en 2.0 op het digitaliseren van businessmodellen, vooral op het vlak van efficiency, heeft Covid-19 digitale transformatie naar een compleet ander niveau getild.

De Covid-19 pandemie heeft bestuurders tal van lessons learned opgeleverd, waarbij een belangrijk aspect is geweest dat nu blijkt dat veel bedrijven te kostbaar opereren. De total cost of ownership ligt te hoog, met als gevolg dat nu de vraag naar producten en diensten op een lager pitje is komen te staan, en ze hun financiële huishouding niet sluitend kunnen maken.

Bij ‘digital transformation 4.0’, kunnen bedrijven digital inzetten om niet zoals in het verleden kosten te besparen, maar juist om hun kostenstructuur ingrijpend te transformeren. Voorbeelden van platforms die daar succesvol in zijn geslaagd zijn er genoeg: Booking.com maakte miljarden winst zonder ook maar een hotel te bezitten, en Amazon brengt honderden miljoenen consumenten samen op zijn platform, waarmee het enorme winsten genereert.

Relevant voor een grotere groep van organisaties is dat hun operationele modellen te statisch zijn en veelal nog worden gerund door legacy bedrijfsprocessen, IT en applicaties. In de huidige en snel veranderende omgeving vormt dit een drempel, die enerzijds innovatie afremt en anderzijds organisaties belemmert om in te spelen op nieuwe klantbehoeften in de markt.

Ook worstelen organisaties hierdoor met het snel kunnen afschalen (wat in deze tijd van belang is) en opschalen (wat straks in de herstelfase belangrijker wordt). “Afschalen laat staan opschalen is bij 90% van de bedrijven een onmogelijkheid gebleken”, zegt Van Ierlant. Door middel van digital transformation 4.0 pakken organisaties dit bij de kern aan, door digitaal-gedreven modellen te ontwerpen en te bouwen, waarbij agile, flexibiliteit, klantcentriciteit en continue innovatie centraal staan.

Multidisciplinaire verandering

Een andere onderscheidende factor van digital transformation 4.0 die Van Ierland oppert, is dat het vandaag dag om multidisciplinaire veranderingen draait, gecentreerd rondom alle facetten van afdelingen, processen en mensen. Data is niet meer weg te denken in de datagedreven economie. Een aantal jaar geleden was digitale transformatie nog vaak het speeltje van een IT-afdeling, of enkele functionele gebieden, ook lag de nadruk op incrementele verbetering.

Vandaag de dag bestaan er tal van nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), robotisering, big data, machine learning, cloud computing, 3D printing en meer, en al deze technologieën bieden een wereld van nieuwe mogelijkheden. Met als gevolg dat digitale transformatie nu een strategisch bedrijfseconomisch onderwerp is, waardoor het in toenemende mate een plek verdient en ook krijgt in de boardrooms.

Meer weten over de visie van Ken van Ierlant over digitale transformatie 4.0? Bekijk de webinar.