Bron- en contactonderzoek kost GGD’en dit jaar €273 miljoen

07 september 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het bron- en contactonderzoek dat GGD’en verrichten kost dit jaar een kleine €273 miljoen, zo schat Andersson Elffers Felix in. Het adviesbureau kwam in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met een raming van de extra kosten die de GGD’en dit jaar zullen maken vanwege corona.

In de bestrijding van het coronavirus is een essentiële rol weggelegd voor bron- en contactonderzoek. Wanneer iemand positief wordt getest op corona begint het bron- en contactonderzoek om mensen waarmee de besmette persoon in contact is geweest contacten te identificeren, informeren, te wijzen op maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen en hen hierin te begeleiden.

Het goed op orde hebben van het BCO was een van de voorwaarden voor het versoepelen van de ‘intelligente lockdown’. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeenten. In de praktijk wordt het onderzoek verricht door de Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).

Anderson Elffers Felix (AEF) deed een rondgang langs de 25 GGD-regio’s om te inventariseren hoeveel ze al hebben uitgegeven aan het bron- en contactonderzoek, en hoeveel ze verwachten de rest van het jaar uit te geven. Van januari tot en met mei hebben de GGD’en samen ‘slechts’ €9 miljoen uitgegeven. De schatting is echter dat daar eind deze maand ruim €72 miljoen zal zijn bijgekomen, en dat er van september tot en met december nog eens €191 miljoen bovenop komt, zodat de totale kosten voor 2020 uitkomen op €272,6 miljoen.

“Het leeuwendeel van deze kosten bestaat uit inzet van eigen personeel en ingehuurde medewerkers in callcenters”, aldus de onderzoekers.Bron- en contactonderzoek kost GGD’en dit jaar €273 miljoenWat wellicht opvalt, is hoe de kosten naarmate het jaar vordert steeds sneller oplopen. Dit heeft alles te maken met de toenemende testcapaciteit. Waar die tot en met mei nog beperkt was, is deze daarna flink opgeschaald. De onderzoekers zijn in hun raming uitgegaan van 30.000 test per dag gedurende juni tot en met augustus, en 70.000 test per dag voor september tot en met december. Daarbij is gerekend met een percentage van 5% positieve test, waarna dus bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd.

Naast de extra uitgaven aan het bron- en contactonderzoek maken de GGD’en nog meer extra coronakosten. Een andere grote kostenpost zijn natuurlijk de coronatests zelf, die een kleine €96 miljoen zullen kosten. Daarnaast zijn er nog allerlei andere kosten – denk bijvoorbeeld aan het inrichten van klantcontactcentra, laboratoriumkosten, voorlichtingscampagnes en misgelopen inkomsten. Alles bij elkaar zal de rekening voor GGD’en dit jaar oplopen tot zo’n €465 miljoen, zo schat AEF in.

Eerder kwam AEF in opdracht van de VNG al met een schatting van de kosten van corona voor gemeenten met en zonder ‘tweede golf’. Daaruit kwam naar voren dat gemeenten zonder tweede golf tussen de €1,5 en €1,8 miljard kwijt zijn, en mét tweede golf €2,3 tot €2,8 miljard. In deze berekening werden de uitgaven aan de GGD’en, de Tozo-regeling en de veiligheidsregio’s echter niet meegenomen. Worden deze wel meegeteld, dan lopen de kosten in het worstcasescenario van een tweede golf op tot €5,64 tot €6,15 miljard.