Ondernemers licht positiever over de impact van corona

21 juli 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ondernemers zijn in vergelijking met een maand geleden positiever over de impact van corona, blijkt uit een studie van Kruger

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft Kruger het economische sentiment onder directie- en managementleden en ondernemers in het groot-, midden- en kleinbedrijf gemonitord. De eerste en tweede enquête van Kruger werden respectievelijk gehouden in de week van 20 april en 18 mei en inmiddels zijn ook de meest recente bevindingen, uit een survey gehouden in de week van 7 juli, bekendgemaakt. 

Deze derde editie van de corona-impact rapportage laat zien dat de tekenen van herstel zich doorzetten. Ten eerste verwacht een iets grotere groep bestuurders minder omzetverlies te zullen lijden. 58% van de bestuurders verwacht momenteel een afname in de omzet van 2020 ten opzichte van 2019, dit was in mei nog 64%. 

Hoe-overleeft-u-deze-crisis

Niet verrassend, verwachten ondernemingen in de agri & food, voedselindustrie en de ICT/automatisering de kleinste afname in de omzet, terwijl partijen in de horeca en detailhandel het somberst zijn over de vooruitzichten. Verder verwacht inmiddels 44% van de respondenten 2020 zonder (grote) schade – denk aan grote verliezen, overheidshulp of financiering – door te komen.

Medio april was dit slechts 28% en medio mei 40%. Opvallend hierbij is dat grote ondernemingen veel somberder zijn, en dat hun vertrouwen afneemt. In mei gaf nog 74% van de grote ondernemingen aan er zelfstandig doorheen te komen, terwijl dit nu naar 57% is gedaald.

Dit verklaart ook waarom grote ondernemingen meer gaan snijden in investeringen en personeelskosten. Ongeveer de helft van de kleine ondernemingen geeft aan niet te gaan besparen op personeel, terwijl dit bij de grotere ondernemingen bij slechts circa 30% het geval is. Kijkend naar baanbehoud, heeft circa 30% reeds een reductie in het personeel doorgevoerd. 25% is momenteel actief om deze reorganisatie voor te bereiden. Gemiddeld genomen is de verwachting dat het personeelsbestand met 6% zal krimpen tussen januari 2020 en 2021. 

Verwacht-omzetverlies-2020-t.o.v.-2019Verder, gelden over de hele linie ook iets betere verwachtingen voor 2021. 38% verwacht nu een lagere omzet in 2021 ten opzichte van 2019. In mei was dit 43%. Al met al concluderen de onderzoekers in hun rapportage: “De tijdlijn waarop omzetverwachtingen negatief worden bijgesteld door de coronacrisis is door de nieuwe inzichten van de afgelopen maanden positief geëvolueerd.” 

Een belangrijke kanttekening bij het onderzoek is dat slechts 5% van de ondervraagde bestuurders een heropleving van het virus een waarschijnlijk scenario acht. Indien dit wel gebeurt, dan zal het sentiment van de respondenten vanzelfsprekend significant veranderen.