HR-maatregelen om Covid-19 het hoofd te bieden

30 juni 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Welke maatregelen nemen Nederlandse bedrijven om de impact van Covid-19 het hoofd te bieden?

Door de dalende vraag in vrijwel iedere markt als gevolg van de coronacrisis moeten bedrijven in alle sectoren kostenbesparingen doorvoeren. Om dat te realiseren, wenden zij zich ook tot HR-leiders om onder andere te snijden in personeelskosten.

Onderzoek van Berenschot in samenwerking met Performa en AFAS Software, gehouden onder bijna 2.000 HR-professionals, werpt een licht op de meest voorkomende human resources-maatregelen die door bedrijven zijn genomen.

Sinds de uitbraak van Covid-19 roept de overheid mensen op om zoveel mogelijk thuis te werken. Deze maatregel heeft het reguliere contact van medewerkers met leidinggevenden, collega’s en klanten flink veranderd, maar velen accepteren het inmiddels als het nieuwe normaal. Nagenoeg alle respondenten in het onderzoek melden dat thuiswerken binnen hun organisatie als maatregel is of kon worden toegepast.

Nu thuiswerken de nieuwe norm is, betekent dit enerzijds een grotere kostenpost voor het geschikt maken van thuiswerkplekken. Anderzijds kunnen bedrijven hun kantoorkosten mogelijk omlaag brengen, zeker wanneer ze zien dat thuiswerken net zo efficiënt kan zijn als werken op een fysiek kantoor. 

Maatregelen: getroffen of in overweging/voorbereiding

Vacaturestop

Ruim een derde van de respondenten meldt dat binnen zijn organisatie een vacaturestop is ingegaan. Het tijdelijk niet aannemen van nieuwe mensen kan voor iedere organisatie een enorme besparing betekenen. Zo’n 18% van de respondenten verwacht dat een dergelijke vacaturestop nog zal worden ingevoerd. Ook het opschorten van stages en/of traineeship-programma’s behoort tot dergelijke maatregelen. 

Reductie inzet vanuit de flexibele schil

Niet alleen in het kernteam kunnen aanpassingen gedaan worden, maar ook in de flexibele schil van medewerkers. Zo meldt 30% van de respondenten een reductie van de inzet vanuit de flexibele schil, terwijl 22% dat nog in overweging of voorbereiding heeft. En zo kiest 13% van de organisaties ervoor contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen en is 30% dit van plan.

Beperking van de opleidingsmogelijkheden

Organisaties kunnen ook in de kosten snijden door in overige interne kostenposten te verlagen. Te denken valt aan het opleidingsbudget voor de eigen medewerkers. 23% van de respondenten kiest voor een dergelijke beperking van de opleidingsmogelijkheden, terwijl 24% dit overweegt of aan het voorbereiden is.

Verkorting van de overeengekomen arbeidsduur

Organisaties grijpen niet automatisch naar de meest extreme oplossingen, zoals het doorvoeren van ontslagen. Er zijn mildere oplossingen, waarbij eerst wordt gekeken of personeel bereid is minder te werken, oftewel het verkorten van de overeengekomen arbeidsduur. 14% van de respondenten geeft aan deze maatregel reeds toe te passen, terwijl 19% dit van plan is.

Verplicht verlof laten opnemen

Een andere manier om de coronacrisis het hoofd te bieden is het verplicht laten opnemen van verlof door medewerkers. 13% van de ondervraagde organisaties maakt gebruik van deze maatregel, terwijl 26% dit in de toekomst mogelijk wil doorvoeren.

Reorganisatie/ontslag

Opvallend in de onderzoeksresultaten is dat bedrijven tot dusver nog maar weinig tot ontslagen zijn overgegaan. Dat komt deels doordat het hard door het coronavirus geraakte bedrijfsleven steun krijgt van de overheid. In ons land heeft het kabinet een pakket aan maatregelen getroffen om in elk geval de werkgelegenheidseffecten zoveel mogelijk te beperken. De bekendste regeling voor bedrijven is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).