Familiebedrijven gaan ver om personeel trouw te blijven

22 juni 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Terwijl verschillende corporates nadenken over het ontslaan van werknemers om de coronacrisis het hoofd te bieden, tonen familiebedrijven meer bereidheid om financiële klappen op te vangen om zo hun personeel te beschermen en behouden. Dat blijkt uit onderzoek van RSM en Nyenrode Business University. 

Nederland telt ruim 270.000 familiebedrijven, waarvan een aanzienlijk deel hard wordt getroffen door de coronacrisis. Zo komt in de studie van accountants- en adviesbureau RSM en Nyenrode naar voren dat bijna een kwart van de familiebedrijven die vorig jaar winst maakten, verwacht in 2020 geen winst of zelfs verlies te maken. 

Ondanks deze verwachtingen, doen familiebedrijven er momenteel veel aan om hun personeel in dienst te houden. Zo verwacht bijna 60% van de familiebedrijven niet dat het aantal werknemers binnen hun organisatie dit jaar drastisch zal gaan dalen.

Stellingen betreffende het personeel van familiebedrijven en de coronacrisis

“Familiebedrijven doen er alles aan doen om hun personeel te behouden”, concludeert Roberto Flören, hoogleraar familiebedrijven aan Nyenrode Business University. “Ze teren liever in op het eigen vermogen (64%) en zien af van dividenden (92%) dan dat ze personeel ontslaan.”

Achter de relatief loyale houding van directeur grootaandeelhouders hangen drie redenen. Ten eerste, de meeste familiebedrijven – 80% volgens het onderzoek – zijn optimistisch over de toekomst en veronderstellen dat het na de coronacrisis weer beter zal gaan.

“Veel familiebedrijven (60%) hadden in 2019 nog moeite met het aantrekken van personeel. Om deze reden zijn familiebedrijven momenteel bereid om tegen een hoge prijs hun personeel te behouden, en dragen eigenaren nu de pijn”, licht Flören toe. 

Ten tweede geldt dat een groep familiebedrijven momenteel zijn personeel keihard nodig heeft om beter uit de coronacrisis te kunnen komen. De economie verandert, zo ook de verwachtingen van klanten en consumenten. “Familiebedrijven benutten de crisistijd voor innovaties en het aanpassen van het bedrijfsbeleid. En daar zijn uiteraard medewerkers voor nodig.”

Stellingen betreffende de toekomst van familiebedrijven na de coronacrisis

Tot slot, familiebedrijven gaan over het algemeen ethischer om met hun personeel dan de grote corporates. 64% van de ondervraagde directeuren geeft aan het behouden van werkgelegenheid als het belangrijkste doel te zien tijdens de crisis, voor winstgevendheid. 92% zegt eerder af te zien van dividend dan dat zij personeel zullen ontslaan.

Toch ontkomen ook familiebedrijven niet aan de economische noodzaak om te snijden in hun personeelsbestand. Over de hele linie verwachten familiebedrijven dat de werkgelegenheid dit kwartaal 8,2% lager ligt dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Volgens eerder onderzoek van RSM worden ongeveer acht van de tien familiebedrijven financieel geraakt door de coronacrisis, en ziet bijna de helft de omzet halveren. Over de maatregelen die de overheid heeft genomen zijn ze relatief tevreden.