Zelfstandige zakelijke adviseurs nog redelijk optimistisch

14 mei 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De helft van de zelfstandige zakelijke adviseurs voelt nog relatief weinig van de coronacrisis. Dat blijkt uit een survey van Movir onder 375 zelfstandig zakelijke professionals. 

Terwijl de economie momenteel hard wordt geraakt, lijkt het merendeel van de zakelijke adviseurs nog weinig last te ondervinden van de recessie. Uiteraard zorgt covid-19 ook voor zelfstandige zakelijke professionals voor de nodige verandering. Zo zullen ze zich meer moeten inspannen om voldoende opdrachten te behouden en daarmee hun omzetniveau stabiel te houden. En zo is bijvoorbeeld ook de manier van werken met klanten veranderd, naar (meer) remote werken. Financieel gezien lijkt de impact voor deze groep in elk geval mee te vallen, afgaande op de feedback van de ondervraagde professionals.

Van de in totaal 375 respondenten – zelfstandig opererende consultants, financieel adviseurs, IT-professionals en marketingspecialisten – geeft 48% aan dat zijn business nog draait, of enkel voor een klein deel is geraakt (tot 20% omzetverlies). Opvallend is dat 5% aangeeft dat de business er zelfs beter voorstaat dan voor de coronapandemie.
 

Impact van de coronacrisis

Volgens Yoram Schwarz, directeur van Movir, heeft het optimisme onder consultants vooral te maken met het feit dat ze hun opdrachten vanuit huis kunnen voortzetten. Ze waren al voor de crisis gewend om remote te werken, en kunnen hun taken via videobellen en online samenwerkingstools voortzetten. 

Maar wie durft te stellen dat alles zo rooskleurig zal blijven, komt mogelijk snel terug op die uitspraak. De consultancysector staat er namelijk om bekend vertraagd te reageren op economische cycli. Hoewel actuele projecten vanuit huis gerund kunnen worden, dienen zich in de pijplijn minder nieuwe projecten aan, nu veel bedrijven hun budgetten voor externe ondersteuning aan het terugschroeven zijn.

Dat betekent dat zakelijke professionals in de toekomst minder nieuwe projecten zullen kunnen binnenhalen. Vanaf dat moment zullen ze de impact in hun eigen portemonnee gaan voelen. Adviseurs zijn zich hier echter van bewust. Van diegenen die hun omzet stabiel zien blijven of met minder dan 20% hebben zien dalen, verwacht circa de helft op kortere termijn een grotere impact te zullen moeten incasseren.

Nieuwe manier van werken

Terwijl Nederland langzaam omhoog krabbelt uit de coronacrisis, stellen velen dat de post-coronawereld er straks heel anders uitziet. Een van de permanente veranderingen die wordt verwacht, is dat vanuit huis/op afstand werken de nieuwe norm wordt. Dat is dan ook meteen een van de grootste zakelijke uitdagingen waarmee adviseurs te maken krijgen.

Leeftijd en beroepsgroep

Een andere uitdaging waar zij tegenaan lopen is het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de (nabije) toekomst. Klanten zullen met de dalende budgetten naar verwachting ook kritischer worden ten aanzien van externe inhuur, en dus zal nog scherper gelet worden op het onderscheidend vermogen en de prijs-kwaliteitverhouding van de door hen ingeschakelde professionals.

Niet verrassend is dan ook dat bijna 60% van de ondervraagde zelfstandige zakelijke adviseurs geïnteresseerd is in bedrijfskundige tips en bijna 70% wil weten hoe andere ondernemers hiermee omgaan. Ook is er behoefte aan inzicht in de eigen financiën.

Volgens data van het CBS telt Nederland circa 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Movir, onderdeel van NN, is een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor zelfstandig professionals.