Sia Partners onderstreept commitment aan diversiteit en inclusie

08 mei 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Sia Partners heeft zijn commitment aan diversiteit, inclusie en gendergelijkheid bekrachtigd met het ondertekenen van het Charter Diversiteit.

Het Charter Diversiteit is een initiatief van ‘Diversiteit in bedrijf’, een project gericht op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Van het belang hiervan hoef je vandaag de dag niet veel mensen meer te overtuigen, maar initiatiefnemer de Sociaal-Economische Raad (SER) benadrukt dat dit belang verder strekt dan de gelijke behandeling van vrouwen of minderheidsgroepen.

Ook organisaties zelf zijn er namelijk bij gebaat. “Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan een hogere productiviteit en winst”, aldus de SER, die zich hiermee aansluit bij gerenommeerde adviesbureaus als McKinsey en BCG. Onderzoek van deze en andere kantoren laat een positieve correlatie zien tussen diversiteit en bedrijfsprestaties.

Sia Partners is de 212ste organisatie uit de publieke en private sector van Nederland die het Charter Diversiteit ondertekent. Dit is een intentieverklaring waarbij de ondertekenaars zich committeren aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Grote partijen die het Amsterdamse adviesbureau voorgingen zijn onder meer ABN Amro, Brandweer Nederland, zo’n 20 gemeenten, Ikea, KPN, de Rijksoverheid, NS en Shell.

Managing partner Robert Jan van Vliet ondertekent het Charter Diversiteit

Intern heeft Sia Partners – dat bestaat uit circa 50 consultants en ondersteunend personeel – zich een aantal concrete doelen gesteld. Zo moet het aandeel vrouwelijke medewerkers eind 2021 op elk functieniveau met minimaal vijf procentpunt zijn gestegen. Tegen 2025 moet het managementteam voor minimaal een kwart uit vrouwen bestaan.

“Het is belangrijk dat dit over de hele organisatie geldt, van junior-niveau tot aan het managementteam”, zegt managing partner Robert Jan van Vliet over de ambitie. “Met name in de managementlagen is het belangrijk een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen te hebben. Dit bevordert het aantrekken van vrouwen in het recruitmentproces, draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur, resulteert in inclusieve besluitvorming en zorgt voor role modelling op alle niveaus in de organisatie.”

Terwijl Sia Partners zich in deze doelstellingen richt op gendergelijkheid, benadrukt Van Vliet dat diversiteit en inclusie verdergaan dan dat: “Sia Partners Nederland hecht ook waarde aan de andere dimensies.”

Aandacht voor diversiteit en inclusie is een belangrijke pijler voor een mensgerichte organisatie. In een interview met Consultancy.nl medio april beargumenteerde Van Vliet dat people centric-bedrijven beter door de crisis komen. Het ondertekenen van het Charter sluit aan daarnaast aan bij ‘Consulting 4 Good’, de wereldwijde corporate social responsibility-strategie van Sia Partners, waarin inclusie en diversiteit een belangrijke rol spelen.