B&A evalueert project voor armoedebestrijding in Den Haag

27 mei 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

B&A is ingeschakeld om het lopende armoedebestrijdingsproject ‘Handje Helpen’ binnen het Haagse Moerwijk te evalueren. 

Moerwijk in Den Haag is voor Nederlandse begrippen een bijzonder arme buurt, waarin tal van burgers wonen die nauwelijks in verbinding staan met de rest van onze samenleving, zegt Sabine Bernard, Adviseur bij B&A: “Slechts een deel van die burgers maakt gebruik van de aangeboden welzijnsondersteuning. De aangeboden ondersteuning sluit vaak niet aan bij de situatie van burgers, vaak ‘zorgmijders’, die alle vertrouwen in hulpverlenende instanties zijn kwijtgeraakt.”

Om de verbinding met deze lastig te bereiken buurtbewoners te maken en zo isolement en eenzaamheid te voorkomen, startte drie maanden geleden het project ‘Handje Helpen’. Dit initiatief, uitgevoerd door medewerkers van ‘Housing First’ en ‘PaswerkProjecten’, probeert in Moerwijk in contact te komen zorgmijders en met personen met complexe problemen die niet kunnen worden opgelost door de huidige welzijns- en zorginstellingen. B&A evalueert project voor armoedebestrijding in Den HaagHet doel van het project is tweeledig. Allereerst zal een aanpak worden ontwikkeld waarmee inwoners van Moerwijk die ondersteuning nodig hebben, deze op het juiste moment zullen ontvangen. Daarnaast heeft het project als doel om de zelfredzaamheid van de inwoners van Moerwijk te stimuleren. Dit wordt gerealiseerd door verschillende vrijwilligers en zorgprofessionals, die de sociale cohesie zullen versterken en zich zullen inzetten om het imago van de wijk te verbeteren.

Om van dit lopende initiatief een groot succes te maken is B&A ingeschakeld, dat de komende tijd het project zal onderzoeken door een casestudy uit te voeren onder twintig bewoners. “We onderzoeken daarbij de effecten van de aanpak op de deelnemende bewoners, wat de faal- en succesfactoren zijn van de benadering, hoe de gecombineerde inzet van professionals en vrijwilligers uitpakt, en de effecten van de benadering voor het stelsel van voorzieningen”, vertelt Bernard.

“Onder meer met ondersteuning van B&A, dat de komende tijd een evaluatie-onderzoek zal gaan uitvoeren, gaan we er alles aan doen om de twintig meest eenzame bewoners van Moerwijk uit hun isolement te halen. Geen drempels en bureaucratie maar onvoorwaardelijk contact, aandacht en praktische hulp”, besluit Frans Pas, die binnen ‘Handje Helpen’ de rol van projectleider vervult.