P2 begeleidt nieuwe mobiliteitsvisie van provincie Zeeland

20 april 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

P2 helpt Zeeland met het opstellen van een ontwikkelagenda mobiliteit. Meer dan 60 partners uit de provincie werken samen aan een vernieuwende mobiliteitsaanpak. Vanuit P2 hebben Nadieh Roodbeen en Marcel Vos met al deze partners een traject doorlopen om samen te komen tot innovatieve, tastbare oplossingen.

Zeeland neemt door haar ligging een bijzonder plaats in binnen Nederland. De strijd tegen het water loopt als een rode draad door de geschiedenis van de provincie, die bijna helemaal op of onder zeeniveau ligt. In de Oosterschelde zijn vele beelden opgevist van de inheemse beschermgodin Nehalennia, die in de 2e en 3e eeuw werd vereerd door zeelui en handelaren. Sinds de middeleeuwen wisselen aanwinning en verlies van land elkaar af, zodat het landschap bleef veranderen. Zo zijn talloze kleine eilandjes samengesmolten tot de grotere (schier)eilanden waar de provincie vandaag de dag uit bestaat.

De mobiliteitsagenda waar de provincie nu aan werkt kan in zekere zin worden gezien als het zoveelste hoofdstuk in Zeelands eeuwige dialoog met het water. Terwijl de zee veel geeft en ’s zomers vele binnen- en buitenlandse toeristen naar de Zeeuwse kust trekt, brengt de unieke ligging ook vandaag de dag nog unieke opgaven met zich mee. De combinatie van ruim 380.000 inwoners en een karakteristieke delta met een beperkt aantal oeververbindingen zorgt bijvoorbeeld voor een flinke mobiliteitsuitdaging.

“Jongeren trekken naar de grote steden en voorzieningen concentreren zich”, vertelt Nadieh Roodbeen, Projectmanager Mobiliteit bij P2. “Door de grote afstanden loopt de reistijd tussen een school en huis met het openbaar vervoer soms op tot bijna twee uur. Hoewel elk eiland een eigen dynamiek en historie heeft, staan ze allen voor dezelfde grote opgave: hoe houden we onze dorpen, onze provincie, leefbaar? Een puzzel, die vraagt om een vernieuwende aanpak en innovatieve oplossingen.”

P2 begeleidt nieuwe mobiliteitsvisie van provincie Zeeland

Mobiliteit is belangrijk voor de sociale verbindingen en economische waarde van de provincie. Het huidige Zeeuwse mobiliteitssysteem zal in de nabije toekomst niet meer aan de eisen voldoen. Sinds mei van vorig jaar wordt onderzocht hoe met dezelfde financiële middelen betere mobiliteit kan worden geboden. Daarbij vormt 2024 de eerste belangrijke mijlpaal: dan loopt de huidige ov-concessie af, evenals een aantal contracten voor doelgroepenvervoer. Om tegen die tijd helder te hebben hoe de provincie de periode daarna wil inrichten, is het belangrijk nu al vooruit te kijken.

In het uitdenken van de nieuwe mobiliteitsvisie wordt onder meer gekeken naar de technologische en sociale ontwikkelingen die mogelijkheden bieden voor alternatieve vormen van mobiliteit en om het systeem anders in te richten. Gezien de reizigersontwikkelingen zal handhaving van het huidige mobiliteitssysteem zal in de toekomst alleen maar duurder worden. Het is de bedoeling dat de beschikbare middelen optimaal worden besteed, zodat de reiziger zoveel mogelijk kwaliteit wordt geboden.

Zeeuwse samenwerking

Bij het beter organiseren van de Zeeuwse (mobiliteits)systemen speelt effectieve samenwerking een essentiële rol, zowel tussen overheden als met andere publieke en private partijen. Op deze manier kunnen ook bestaande initiatieven beter op elkaar worden afgestemd. Daarnaast kunnen de verschillende partijen van elkaar leren, zodat successen ook op andere plekken kunnen worden uitgerold.

“We kunnen alleen tot een vernieuwende aanpak en tastbare, innovatieve oplossingen komen als alle partners in de provincie dit samen oppakken. Ondernemers, scholen, zorginstellingen, gemeenten en provincie”, benadrukt Marcel Vos, die als zelfstandig adviseur binnen het P2-netwerk meewerkt aan de agenda. “De afgelopen maanden hebben zich meer dan 60 partners uit alle delen van Zeeland aangesloten bij deze ontwikkelagenda. Zij bepalen samen hoe Zeeuwse mobiliteit er in de toekomst uit zou moeten zien. Een efficiënt en duurzaam systeem, dat waardevol is voor de reiziger.”

Hierbij wordt niet alleen vooruitgekeken naar 2024. Er is ook vast een eerste opzet van een ‘droombeeld’ geformuleerd voor 2040: “Het nieuwe Zeeuwse mobiliteitssysteem is op maat gemaakt voor de unieke Zeeuwse omgeving, is duurzaam en aantrekkelijk voor huidige en potentiële reizigers. De Zeeuwse mobiliteit draagt actief bij aan Zeeland als aantrekkelijke provincie om te werken, studeren, wonen en recreëren.”

De komende jaren zal nog hard door alle partijen worden (samen)gewerkt aan het scherpstellen en realiseren van een waardevol en realistisch Zeeuws mobiliteitsnetwerk.