Berenschot onderzoekt onrust binnen Rechtbank Noord-Nederland

24 maart 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Organisatieadviesbureau Berenschot doet onderzoek naar de onrust binnen de Rechtbank Noord-Nederland.

Binnen de Rechtbank Noord-Nederland (RNN), die in 2013 ontstond doordat de rechtbanken in Assen, Groningen en Leeuwarden werden samengevoegd, heerst al enige tijd de nodige onrust. Zo stapte rechtbankpresident Maria van de Schepop vorig jaar op nadat artikelen over de gebrekkige managementcultuur binnen de RNN werden gepubliceerd. Daarnaast spraken medewerkers op het interne netwerk over een angstcultuur, een onveilig werkklimaat en over autoritair gedrag van leidinggevenden. 

Deze klachten komen ook naar voren in een onderzoek naar de medewerkerswaardering dat in november vorig jaar werd uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het vertrouwen onder medewerkers in het gerechtsbestuur fors is gedaald. Het bestuur van de RNN, dat is gevestigd in de stad Groningen, kreeg enkele maanden geleden als rapportcijfer een dikke onvoldoende (2,8) van zijn medewerkers, terwijl het twee jaar daarvoor nog een voldoende (6,1) scoorde. 

Berenschot onderzoekt onrust binnen Rechtbank Noord-Nederland

Onderzoek

Om wat te doen aan de onrust binnen de RNN, stelde waarnemend rechtbankpresident Herman van der Meer voor een externe partij in te schakelen om de commotie binnen de rechtbank te laten onderzoeken. Op deze aanbesteding reageerden vijf partijen, waarbij organisatieadviesbureau Berenschot als beste uit de bus kwam. Naar verwachting zal het onderzoek circa drie maanden in beslag nemen en zo’n €100.000 kosten.  

Binnen het onderzoek worden enkele incidenten onder de loep genomen, meldt brancheplatform mr-online.nl: “Het bestuur heeft de kritische rechter Edzard van Weringh een eigen column op het interne netwerk gegeven en nadien weer ontnomen, alle drie de management-assistentes van het bestuur zijn gelijktijdig vertrokken en het bestuur heeft de bedrijfsarts vervangen. Verder heeft voorzitter Sietske Dijkstra van de integriteitscommissie haar taak neergelegd en hebben media geciteerd uit interne stukken en verslag gedaan van het besprokene op een interne bijeenkomst.” 

De experts van Berenschot zullen ook de organisatiecultuur van de RNN gaan onderzoeken om te bekijken of deze samenhangt met de hierboven genoemde incidenten. Ook zal worden onderzocht waar de gevoelens van onveiligheid bij de medewerkers vandaan komen. Er is een onafhankelijke begeleidingscommissie ingesteld om de onderzoekers te helpen om op de juiste plekken en bij de juiste mensen binnen de organisatie vragen te stellen, en waar nodig het rechtspraakjargon te verhelderen.