Berenschot leidt integriteitsonderzoek naar Jos Heijmans

20 februari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Dagblad De Limburger onthulde in januari dat de burgemeester van Weert mogelijk de gemeentelijke gedragscode aan zijn laars heeft gelapt. Jos Heijmans (D66) zou onrechtmatig subsidies hebben verstrekt aan een stichting waar hij zelf voorzitter van is. Berenschot is aan boord gehaald om het handelen van de burgemeester onder de loep te nemen.

In vier jaar tijd ontving International Award for Young People – een landelijke stichting die activiteiten organiseert voor jongeren – €24.500 subsidie van de gemeente Weert, zo stelt De Limburger. Een groot deel van dit bedrag zou door Heijmans persoonlijk – zonder collegebesluit – zijn toegekend aan de stichting. Ook zou hij een Weerts bedrijf hebben binnengehaald als sponsor van de organisatie.

Het toegekende subsidiegeld zou afkomstig zijn uit een potje dat de gemeente krijgt van het Rijk en waarover de burgemeester zelf mag beslissen, zonder raads- of collegebesluit. Desondanks stellen deskundigen die met De Limburger spraken dat Heijmans met zijn handelen de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt, aangezien hij zelf voorzitter is van de betreffende stichting. De burgemeester zelf ontkent dat er sprake is van belangenverstrengeling, persoonlijke verrijking of overtreding van de gedragscode.

De Weerter gemeenteraad neemt niet zomaar genoegen met deze ontkenning en stemde unaniem voor een onderzoek naar zijn integriteit: “Wij willen als raad hier uiterst zorgvuldig en prudent mee omgaan. Een zorgvuldig proces is van het grootste belang om te komen tot waarheidsvinding en een objectieve oordeelsvorming die recht doen aan betrokkenen. Hiervoor is naar de mening van de raad een onafhankelijk onderzoek door een extern bureau het meest geijkte middel.”

Berenschot leidt integriteitsonderzoek naar Jos Heijmans

Op basis van offertes heeft een aanstellingscommissie gesprekken gevoerd met vier bureaus. Hierbij kwam Berenschot uit de bus als de meest geschikte kandidaat. Het bureau zal niet alleen de subsidies onder de loep nemen die Heijmans gunde aan de Stichting International Award for Young People, maar ook andere subsidies die hij verstrekte.

Ook evalueert Berenschot het handelen van de Weerter PvdA-fractievoorzitter Fanida Kadra, die op de loonlijst staat van de Stichting International Award for Young People. Ook van haar zal worden vastgesteld of ze conform wet- en regelgeving en gedragscodes heeft gehandeld.

Niet voor de voeten lopen

In afwachting van de uitkomst van het onderzoek heeft Heijmans zijn taken als burgemeester tijdelijk neergelegd, naar eigen zeggen om het onderzoek naar zijn handelen niet voor de voeten te lopen: “Het is een bijzonder moeilijke stap om deze beslissing te nemen. Het raakt me echt. Maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek. Deze beslissing vind ik echter noodzakelijk in het belang van de onafhankelijkheid van het onderzoek”, aldus Heijmans op de website van de gemeente.

Ook Kadra zal zich logischerwijs afzijdig houden van het onderzoek. Berenschot wordt daarin begeleid door een grote, tijdelijke commissie. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle Weerter politieke partijen, behalve de PvdA. Dit is omdat Kadra zelf de enige PvdA-zetel in Weert inneemt.

Het eindrapport wordt medio april verwacht. Tot die tijd doet de gemeente geen mededelingen omtrent de voortgang van het onderzoek.