First Consulting helpt netbeheerder met verkoop commerciële activiteiten

17 januari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De komende jaren staan netbeheerders voor flinke uitdagingen vanwege de energietransitie. Daarnaast worden de netbeheerders steeds meer gevraagd te focussen op hun kerntaak, namelijk het tijdig, juist en efficiënt aanleggen en onderhouden van aansluitingen, kabels en leidingen.

Het verrichten van commerciële activiteiten (activiteiten in het vrije domein, zoals het verhuren en onderhouden van transformatoren en schakelinstallaties) past niet langer binnen deze kerntaken. First Consulting heeft in opdracht van een regionale netbeheerder (zoals Enexis, Stedin en Alliander) geholpen met het verkopen van commerciële assets.

Doelstelling en aanpak

Voor het realiseren van deze opdracht hebben First Consulting en de netbeheerder allereerst de doelstellingen bepaald. Het project had de volgende doelstellingen:

  • Het inzichtelijk maken van de commerciële assets: om welke assets gaat het en welke waarde vertegenwoordigen ze?
  • Het opstellen van richtlijnen voor verkoop: welke assets mogen wel verkocht worden en welke niet?
  • Ontwerpen en implementeren van processen voor het verkopen van de assets
  • Het daadwerkelijk realiseren van de verkoop

First Consulting helpt netbeheerder met verkoop commerciële activiteiten

First Consulting heeft in samenwerking met de netbeheerder met behulp van een gestructureerde aanpak de bovenstaande doelstellingen behaald. Deze aanpak is opgebouwd in drie stappen.

Stap 1: analyse en inventarisatie
De totale populatie te verkopen assets was aan het begin van het project nog niet bekend. Met behulp van een combinatie van data-analyse en het fysiek inventariseren van de assets zijn alle te verkopen assets inzichtelijk gemaakt. First Consulting heeft hiervoor het hele operationele proces inclusief monitoring van de kwaliteit en voortgang ontworpen en geïmplementeerd.

Stap 2: ontwikkelen en implementeren verkoopproces
Om alle aspecten van het verkoopproces snel, goed en gestructureerd te laten verlopen heeft First Consulting in samenwerking met betrokken medewerkers van de klant alle subprocessen ontworpen en geïmplementeerd. Deze processen hadden onder andere betrekking op het verzamelen van asset-data, het informeren van klanten, het aanpassen van de facturatie en het bijwerken van de asset-systemen. Door een batchgewijze aanpak en door iteratief te werken is snel resultaat gehaald. Het resultaat is dat met relatief weinig capaciteit een groot volume bereikt is.

Stap 3: realisatie overdracht (verkoop)
Gedurende het proces van overdracht heeft First Consulting de bewaking en monitoring van de voortgang gedaan inclusief kwaliteitscontroles. First Consulting was daarmee de verbindende schakel tussen alle tien de teams die bij het proces betrokken waren: van de facturatieafdeling tot de monteurs buiten en van de communicatie-afdeling tot de installatieverantwoordelijken.

Resultaten

Door de grondige aanpak en de nauwe samenwerking met en tussen vrijwel alle afdelingen binnen de netbeheerder én met de aankopende partij, zijn duizenden assets succesvol verkocht binnen een relatief korte tijdsperiode. Daarnaast is de data over deze assets in de administratieve systemen bijgewerkt en is de facturatie opgeschoond.

Door de grondige analyse in het begin van het project heeft First Consulting bovendien de verkoopwaarde kunnen vergroten, door slim data uit verschillende systemen te combineren. Door diepgaande sectorkennis en kennis van operationele processen van netbeheerders hebben de consultants van First Consulting pragmatisch en snel resultaten geboekt.