Gemeente Bronckhorst evalueert innovatiesubsidie sociaal domein

20 februari 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In opdracht van de gemeente Bronckhorst heeft B&A de beleidsregel innovatiesubsidie sociaal domein geëvalueerd. De onderzoekers concluderen dat de regeling in intentie en op papier goed is, maar in de praktijk nog vraagt om duidelijke kaders en doelstellingen.

Met 28.643 hectare behoort Bronckhorst qua oppervlak tot een van Nederlands grotere gemeenten. De Achterhoekse gemeente zag in 2005 het levenslicht toen Hengelo (Gelderland), Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem fuseerden. Vandaag de dag telt Bronckhorst zo’n 36.000 inwoners. 

Als onderdeel van het gemeentebeleid gericht op het sociaal domein – sinds de decentralisatie van 2015 valt het sociaal domein niet langer onder de verantwoordelijkheid van het Rijk – voerde Bronckhorst de beleidsregel innovatiesubsidie sociaal domein in. Het doel van deze subsidieregeling was het “steunen van vernieuwende initiatieven die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociaal domein”. 

Nadat de subsidieregeling eind 2018 afliep, wilde de gemeente Bronckhorst inzicht in de opbrengsten en leerpunten om hier lering uit te trekken voor de toekomst. Daarom werd B&A, een adviesbureau dat zich richt op het sociaal domein – ingeschakeld om een evaluatie uit te voeren.

Terwijl de onderzoekers stellen dat de regeling in de basis goed is – “er is ‘beweging gecreëerd’: inwoners en organisaties zijn bereikt met de regeling, zij hebben nagedacht over een idee en subsidie is verstrekt aan goede initiatieven” – wijzen ze erop dat het gebrek aan goed geoperationaliseerde kaders en doelstelling de interne en externe communicatie over de regeling heeft belemmerd: “Het is vrijwel onmogelijk om uitspraken te doen over het doelbereik, omdat begrippen niet explicieter waren uitgewerkt en van te voren niet was bepaald hoe het doelbereik gemeten kan worden.”

Gemeente Bronckhorst evalueert innovatiesubsidie sociaal domein

In lijn hiermee komt B&A met één breed geformuleerde aanbeveling: “Investeer aan de voorkant in goede communicatie over de regeling, het bereiken van inwoners en de praktische vormgeving van het algehele proces.” Deze aanbeveling is vervolgens uitgewerkt in zeven concrete sub-aanbevelingen, waarin zowel de opbrengsten van de evaluatie werden meegenomen als B&A’s eigen kennis en ervaring met de aanvraag, beoordeling en vormgeving van subsidies. De zeven aanbevelingen hebben betrekking op onderdelen als de operationalisering abstracte doelen, de communicatiestrategie, de functie van verbinder en de verhouding tussen aanvraag en verantwoording.

Gemeente Bronckhorst heeft de evaluatie in ontvangst genomen en de eerste aanbevelingen al in de praktijk gebracht. “Natuurlijk hebben wij gaandeweg het proces al wat dingen geleerd als: denk goed voordat je een inwoner adviescommissie instelt over dat zij minder gespitst zijn op regels waar wij ons als gemeente wel aan moeten houden. En de voordelen van het instellen van de ideeëndokter als verbinder en toegankelijk aanspreekpunt, maar ook de nadelen als: kijk uit met het doen van toezeggingen”, vertelt Anneke Wisselink, beleidsondersteuner cluster zorgen en leren bij gemeente Bronckhorst.
 

“En ook de aanbeveling om de verantwoording belangrijker te maken, proberen we in de praktijk uit te voeren”, vervolgt Wisselink. “Niet met een verantwoording op papier, maar vooral door interesse te blijven tonen na uitvoering van een project. Bijvoorbeeld door een overleg te plannen in een dorpshuis dat met subsidie opgeknapt is of als college een bezoek te brengen aan een platform van welzijnsorganisaties dat met behulp van innovatiesubsidie aan haar ontwikkeling werkt.” 

Verder geeft Wisselink aan dat de gemeente aan de slag gaat met het herijken/vernieuwen van een aantal subsidieregelingen, waarbij de aanbevelingen uit het rapport ter harte zullen worden genomen. “We zijn wel blij met de beweging die er gecreëerd is zoals ook genoemd in het evaluatierapport. Er zijn nieuwe verbanden gelegd en samenwerkingen in gang gebracht”, besluit ze.