Pragmaten hunkeren naar zelfontwikkeling en afwisselend werk

06 december 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Hospitality Group, heeft in kaart gebracht welke werkwaarden de pragmatische generatie belangrijk vindt in hun werk. 

Met de ‘pragmatische generatie’ wordt gedoeld op de groep mensen die is geboren tussen 1970 en 1985. Deze mensen zijn doorgaans opgevoed door de zogeheten ‘baby boomers’. De pragmatische generatie vormt een belangrijk segment op de arbeidsmarkt, omdat professionals uit deze groep veelal leidinggevende functies bekleden. Ze staan aan het hoofd van afdelingen en teams en zijn verantwoordelijk voor het werven en selecteren van onder meer Generatie Y- en Z-professionals.

Uit interviews met meer dan 30 leidinggevenden werkzaam in de facilitaire sector komt naar voren dat de werkwaarden als zelfontwikkeling, afwisseling in het werk en de werk-privé balans worden ervaren als het belangrijkst. Werkwaarden zijn van groot belang, aangezien deze een essentieel aspect vormen van wat mensen belangrijk vinden in hun werk. Als gevolg hiervan hebben werkwaarden dan ook een grote invloed op de keuzes die mensen op werkgebied maken. Zo worden voorkeuren voor een bepaalde omgeving, functie of organisatie allemaal bepaald door iemands werkwaarden.

Pragmaten hunkeren naar zelfontwikkeling en afwisselend werk

Zelfontwikkeling

De pragmatische generatie beschrijft zelfontwikkeling vooral als ‘jezelf ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak’. Daarnaast willen pragmaten zich graag ontwikkelen in de diepte en de breedte, en hopen ze daardoor te ontdekken waar hun kracht ligt. 

Een belangrijke bevinding die voortvloeit uit de interviews, is dat pragmaten zich vaak niet genoeg gesteund of gestimuleerd voelen door hun werkgever als het gaat om zelfontwikkeling. En omdat ze door hun leidinggevende posities en gezinssituatie maar weinig tijd hebben voor hun eigen ontwikkeling, geven zij aan dat ze regelmatige feedbacksessies en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan op prijs stellen.

Afwisseling in werk

Pragmaten beschrijven afwisseling in het werk als ‘de mogelijkheid om een variëteit aan taken en verantwoordelijkheden te kunnen uitvoeren’. Daarnaast wordt afwisseling ook wel beschreven als ‘de mogelijkheid om te werken vanuit verschillende locaties en op verschillende niveaus, van operationeel tot tactisch en strategisch’.

Terwijl de meeste pragmaten tevreden zijn met de afwisseling die ze hun in baan hebben, wensen ze dat de werkgever meer doet om de baan afwisselend te houden. Op afstand werken is een manier om te zorgen voor meer diversiteit in de werkplek, hiervoor zijn goede ICT-faciliteiten en een flexibele werkcultuur belangrijk.

Werk-privé balans

De werk-privé balans in de huidige levensfase beschrijft de pragmatische generatie voornamelijk als ‘de balans tussen werk en de tijd die over is om te besteden met familie’. Daarnaast beschrijven pragmaten de werk-privé balans ook als ‘de mogelijkheid om zowel op werk als in de privésituatie goed te kunnen functioneren’. 

Bijna alle geïnterviewde pragmaten geven aan dat hun werkgever hen de ruimte geeft om flexibel te werken en zo meer balans te creëren tussen werk en privé. De mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken blijkt voor de pragmatische generatie dan ook een van de belangrijkste factoren in het kiezen van een werkgever.

Jannah Schraven, die vanuit Hospitality Group het onderzoek leidde, concludeert dat om pragmaten in hun functie tevreden te houden en hen betrokken te laten zijn, werkgevers moeten zorgen voor een “warme, ondersteunende en innovatieve cultuur”. Verder adviseert ze: “creëer openheid, coach en bied support om hun unieke talent te ontsluiten”.