Ruben Warns over zijn tijd als young professional bij UPD

17 oktober 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoe is het om het UPD Talentprogramma te doorlopen? Ruben Warns startte medio 2018 bij UPD als young professional met dit opleidingstraject. In een gesprek met Consultancy.nl deelde hij zijn ervaringen.

In 2017 kwam Ruben Warns in contact met UPD, waar hij in zes maanden tijd zijn afstudeerscriptie schreef, die ging over het optimaliseren van de strategieplanning en -uitvoering van UPD. Hierna kreeg Warns een baan aangeboden bij het bureau als Junior Consultant, een functie die hij inmiddels al anderhalf jaar vervult. “Als onderdeel van het UPD Talentprogramma help ik middelgrote en kleine bedrijven met verbeteropdrachten. Hierbij werk ik volledig zelfstandig, terwijl ik alle expertise van mijn senior professionals tot mijn beschikking heb”, zegt Warns.  

Gedurende zijn opdrachten staat de Junior Consultant dus in nauw contact met een aantal UPD-zwaargewichten, die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van continu verbeteren. Warns is te spreken over de opzet van het talentprogramma: “Op deze manier werken is een zeer waardevolle ervaring die je niet in de schoolbanken leert. Ik geloof dat kennis zo sterk is als het aantal mensen waarmee je die kan delen. Mijn ambitie is om zoveel mogelijk te leren van de mensen om mij heen, zodat ik op mijn beurt steeds meer kennis met andere mensen kan delen. Uiteindelijk wordt iedereen daar slimmer van. Dat vind ik een mooie doelstelling.” 

Ruben Warns, Young Professional bij UPD

Tot dusver heeft Warns al verschillende projecten voor klanten van UPD afgerond en daarmee zijn talent volop kunnen benutten, aldus een persvoorlichter van het trainings- en adviesbureau: “Zijn kennis en kunde die hij onder meer heeft opgedaan tijdens zijn studie Technische Bedrijfskunde heeft Ruben reeds toegepast bij verschillende opdrachten waaraan hij heeft gewerkt. Zo was het onder meer zijn taak om een klant te ondersteunen bij het aanleggen en updaten van een onderhoudsinformatiesysteem. Eveneens is hij daarbij bezig geweest met de standaardisatie van het onderhoud bij die klant.” 

Verder heeft Warns de afgelopen maanden de verpakkingsfabriek van Tata Steel IJmuiden begeleid bij de implementatie van een vernieuwde taakrisico-methodiek. “Gedurende acht maanden ik heb daar de werkvloer getraind en gecoacht bij de implementatie van deze methodiek”, vertelt Warns, die wordt aangevuld door de woordvoerder van UPD: “Daarnaast heeft hij op cruciale momenten dialoog gecreëerd tussen de werkvloer en de hoogste managementlaag. Aan het eind van het project namen de werkvloer en het management volledig eigenaarschap voor de werkwijze en de kwaliteit ervan. Hij heeft dus een mooi resultaat geleverd.”  

Daarnaast was Warns eveneens zo’n jaar lang betrokken bij het aanleggen van het onderhoudsinformatiesysteem voor een nieuwe staalgieterij bij Tata Steel in IJmuiden. “De benodigde kennis hiervoor lag verspreid over verschillende interne en externe stakeholders. Door het opbouwen van relaties met de juiste stakeholders, ben ik erin geslaagd de informatiestromen inzichtelijk te maken en samen te laten komen om de beoogde deliverables te realiseren”, laat Warns weten. 

De Boardroom: in gesprek op hoog niveau

Naast de verschillende opdrachten waar Warns veel van heeft geleerd, biedt UPD zijn talenten ook de mogelijkheid om met vooraanstaande en zeer ervaren business professionals te sparren, vertelt de persvoorlichter van UPD: “De Boardoom is een initiatief dat is ontstaan vanuit het idee om de schat aan kennis en ervaring bij oudgedienden en bestuurders te benutten. UPD-talenten zoals Ruben gebruiken hun tijd bij de Boardroom door te leren van de bestuurders en oudgedienden in het vak en dragen tegelijkertijd bij door de boardroomleden te prikkelen met de visie van een jongere generatie.”

Als facilitator van de Boardroom is Warns verantwoordelijk voor de effectiviteit van de strategische sessies met de bestuurders en oud-bestuurders. Tijdens deze sessies waakt hij over de agenda, begeleidt hij de ervaren professionals door de verschillende onderdelen van de vergadering en stelt hij kritische vragen. “En, al zeg ik het zelf, dat gaat ons niet slecht af. Zo zijn de afgelopen drie sessies afgerond met een doeltreffend advies”, besluit Warns trots.