Kruger helpt agrarisch bedrijf bij verbetering van de financiën

19 september 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Kruger heeft een agrarisch familiebedrijf geholpen zijn marktleiderpositie in te zetten om de rentabiliteit en liquiditeitspositie te verbeteren. De huidige situatie bij de onderneming werd in kaart gebracht, de kwaliteit en tijdigheid van de managementinformatie werd opgekrikt en er werd invulling gegeven aan een opvolgingsvraagstuk met bijbehorende governancestructuur. 

Het familiebedrijf is actief vanuit meerdere productielocaties in Europa en geldt binnen zijn productgroep als de Europees marktleider. Op basis van deze sterke marktpositie heeft de agrarische onderneming de potentie om de gehele keten te beheersen en grote (retail)afnemers direct te bedienen. Voor zijn omzet is het bedrijf echter grotendeels afhankelijk van de productie van halffabricaten die worden geleverd aan slechts enkele afnemers, die na een kleine bewerking het eindproduct leveren aan grote retailpartijen. Hierdoor heeft een kleine groep klanten (te) veel invloed heeft op de onderneming en haar resultaat.

De positieve resultaten van de afgelopen jaren ten spijt, heeft het bedrijf al een tijd te maken met structurele liquiditeitstekorten. Deze werken als een rem op de realisatie van de doelstellingen. Bovendien staan ze noodzakelijke (vervangings)investeringen in de weg. 

Kruger – een consultancy die zich bezighoudt met het oplossen van complexe ondernemingsvraagstukken voor (middel)grote bedrijven – werd gevraagd mee te denken over de huidige situatie en de mogelijkheden deze te verbeteren: ‘Hoe kunnen we onze positie als Europees marktleider benutten teneinde de rentabiliteit van de onderneming te verbeteren en de liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden?’ 

Kruger helpt agrarisch bedrijf bij verbetering van de financiën

Inzicht in eigen business

Al snel bleek dat de kostprijzen niet inzichtelijk waren. Er werden kostprijscalculaties opgesteld die richting geven aan de besluitvorming. Zo kon de dekkingsbijdrage per order, afnemer, productgroep en productielocatie in beeld worden gebracht. Om de marges te verbeteren ontwikkelde Kruger in samenspraak met het management en het commercieel team een verbeterplan op afnemersniveau.

Om te kunnen beschikken over harde cijfers over het effect en de timing van de mogelijke maatregelen, werden een exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose op maandbasis opgesteld. Tot slot werd een rapportagestructuur ingericht waardoor maandelijks kan worden gerapporteerd, met een focus op de dekkingsbijdrage per productgroep en afnemer. 

Sturen op feiten

Erwin Sturkenboom, consultant bij Kruger, legt uit dat het inzichtelijk maken van de kostprijs per product en inrichten van periodieke managementinformatie ervoor heeft gezorgd dat het management voortaan kan sturen op feiten: “Hierdoor heeft het commercieel team betere prijzen kunnen onderhandelen, meerwerk kunnen identificeren en factureren, en indexaties kunnen doorvoeren.”

“De genomen maatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit van de onderneming.” 

“Uit een analyse van de bijdrage per locatie volgde dat het mogelijk was zonder verlies van rentabiliteit de productie zodanig in te richten dat één locatie kon worden verkocht”, vervolgt Sturkenboom. “De verkoopopbrengst en bijbehorende verlaging van de werkkapitaalbehoefte stelt de onderneming in staat de structurele liquiditeitsproblemen op te lossen en de benodigde investeringen te doen. Daarnaast leidt deze verkoop tot een vereenvoudiging van de aansturing.”

Versterkt fundament

Bovendien was de huisbank op basis van de rapportage en financiële onderbouwing van de ingezette maatregelen bereid de liquiditeitsbehoefte op korte termijn te financieren, totdat het onroerend goed was verkocht. Dankzij de voorraadwaardering die kon worden opgesteld op basis van de kostprijscalculaties, kan voor het eerst in jaren weer een goedkeurende accountantsverklaring worden verkregen. “Daarmee is de onrust bij diverse stakeholders over de wijze van voorraadwaardering – en dus resultaatsbepaling – weggenomen”, aldus Sturkenboom.

“De genomen maatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit van de onderneming”, vervolgt de consultant. “Van hieruit is de opvolging binnen de familie vormgegeven en is de organisatie in staat op middellange termijn vanuit een versterkt fundament verder te groeien. De financiële functie is in samenspraak met Kruger verbeterd, de onderneming heeft de financiële kennis in huis en is in staat zelfstandig rapportages te maken. Hierdoor kan bespaard worden op externe kosten.” 

Nu het fundament is verstevigd, kan weer vooruit worden gekeken. Ook hierbij helpt Kruger: het bureau denkt momenteel mee over de langetermijnstrategie van het familiebedrijf.