Quint helpt Logius met ontwerpen SAFe-sourcingstrategie

01 september 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Quint heeft Logius geholpen bij het ontwerpen van een nieuwe sourcingstrategie. De digitale overheidsdienst besteedt de tests van zijn nieuwe oplossingen uit aan externe partijen. Nadat de organisatie was overgeschakeld op agile werken, voldeed de bestaande wijze van uitbesteden niet langer. 

Elke keer als je online je belastingaangifte doet, een gemeente-uittreksel opvraagt of kinderbijslag aanvraagt, maak je gebruik van de diensten van Logius. Dit onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is verantwoordelijk voor producten en diensten voor de digitale overheid. Logius biedt voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening, zoals bij DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Naast dat burgers dankzij Logius vanaf de bank van alles kunnen regelen, zorgt de dienst ook dat overheidsorganisaties digitaal post kunnen sturen en dat de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen kan verwerken. 

Om de kwaliteit van de IT-oplossingen die Logius ontwikkelt en beheert te borgen, worden deze structureel en op allerlei aspecten getest. De uitkomsten van deze tests vormen de basis voor de vrijgaveadviezen, die moeten worden afgegeven voordat kan worden overgegaan tot het in productie nemen van een nieuwe of aangepaste oplossing. Deze tests voert Logius niet zelf uit; de testwerkzaamheden worden uitbesteed in een raamovereenkomst. Aangezien deze afloopt, moeten keuzes worden gemaakt voor het toekomstig sourcingsmodel.

Deze keuze wordt echter gecompliceerd doordat Logius zich middenin een agile-transitie bevindt, waarbij het Scaled Agile Framework (SAFe) wordt gehanteerd. Hierdoor was het onduidelijk wat de exacte scope van testwerkzaamheden in de toekomst zal zijn, welke tests door Logius zelf en welke door de ontwikkelpartijen moeten worden uitgevoerd, evenals aan welke eisen de uitvoering dient te voldoen. Waar traditionele outsourcing vaak uitgaat van ‘duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden’ en ‘scope bepaalt capaciteit’, impliceert SAFe namelijk ongeveer het tegenovergestelde: ‘multifunctionele teams’ en ‘capaciteit bepaalt scope’.
Quint helpt Logius met ontwerpen SAFe-sourcingstrategie

Al met al genoeg vragen dus. Om tot weloverwogen keuzes te komen ten aanzien van de (test-)outsourcing in een agile omgeving werd de hulp van Quint Wellington Redwood ingeschakeld. Het adviesbureau – dat zich specialiseert in het helpen transformeren van organisaties – heeft om te beginnen een ‘best practice’-presentatie gehouden voor alle betrokkenen, om zo zijn ervaringen met sourcing in een SAFe-omgeving met Logius te delen.

“Hierin zijn de ontwikkelingen gedeeld hoe andere organisaties hier in hun sourcingstrategie op inspelen en zijn betrokkenen uitgedaagd mee te denken over welke elementen mogelijk herbruikbaar zijn voor Logius”, aldus Quint. “Aan de hand van interviews met de diverse subject matter experts is vervolgens een analyse gemaakt van de uitgangssituatie, ervaringen en wensen in de verschillende voorzieningen aan de hand van het Sourcing Aspecten-model.” Zo ontstond een “totaalbeeld van de (on)mogelijkheden op het gebied van sourcing”. 

Daarna was het tijd om de nieuwe sourcingstrategie op te bouwen. Dit gebeurde middels workshops in samenspraak met diverse stakeholders. Er werden verschillende scenario’s ontwikkeld, die elk zijn getoetst aan de ontwikkelingen, sourcingdoelen en beleidskaders van Logius. Samen met de stakeholders werd op basis daarvan het best passende sourcingmodel gekozen – inclusief een uitgewerkte verwervingsaanpak – die nu de basis vormt voor de te starten aanbestedingen.

Quint heeft haar expertise op het gebied van sourcing en SAFe met elkaar verbonden om het optimale sourcingmodel voor Logius te ontwikkelen”, stelt het adviesbureau. “Hiermee heeft Logius helder zicht gekregen hoe de sourcing van de testdiensten haar SAFe-transformatie optimaal kan ondersteunen. Er is een duidelijk beeld van de scope en de aanpak van de te starten verwervingstrajecten. Doordat de strategie in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen is opgesteld is draagvlak voor de verandering gecreëerd.”