First Consulting helpt financiële instelling met sustainable investing

23 augustus 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De meeste financiële bedrijven en instellingen zijn zich steeds meer bewust van de impact van hun investeringen op hun klanten en andere stakeholders. Daarnaast zijn ook consumenten steeds meer geïnteresseerd in waar hun geld geïnvesteerd wordt.

Deze groeiende interesse heeft geleid tot een relatief nieuw concept in de investeringswereld: ‘sustainable investing’. Hierbij wordt er gekeken naar de risico’s die investeringen kunnen meebrengen; de zogenoemde environmental, social en governance-risico’s. Daarnaast wordt er gekeken naar de positieve impact die investeringen kunnen hebben.

Doordat sustainable investing een relatief nieuw concept is, ontwikkelen veel financiële instellingen hun eigen methodologieën, systemen en indicatoren. Hierdoor is het lastig om resultaten onderling te vergelijken. Het harmoniseren van deze methodologieën, systemen en indicatoren is iets waar financiële instellingen relatief kortgeleden mee zijn begonnen. First Consulting helpt een financiële instelling door hier een systeemoplossing voor te ontwikkelen die het eenvoudiger maakt om kennis te delen. Daarnaast is deze oplossing gericht op efficiënter werken en biedt ze uiteindelijk meer competentie.

Het managen van environment, social en governance (ESG)-risico’s

Wanneer er in ontwikkelingsprojecten wordt geïnvesteerd, kan dit grote gevolgen hebben voor de directe omgeving waar de investering wordt gedaan. Het minimaliseren van negatieve gevolgen is het doel van ‘environmental’ en ‘ocial’ risicomanagement. Het ‘environmental’ onderzoek heeft betrekking op de gevolgen voor de flora en fauna van een bepaald gebied; in dit onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken of er geen bossen of diersoorten grote schade oplopen.

Het ‘social’ gedeelte kijkt voornamelijk naar risico’s met betrekking tot de inwoners van het gebied. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er mensen moeten verhuizen vanwege de investering. Ten slotte wordt er gekeken naar het ‘governance’-risico. Dit heeft te maken met de risico’s van het bedrijf waar de investering in gedaan wordt. Er wordt een onderzoek ingesteld naar het interne bestuur van het bedrijf, bijvoorbeeld of bestuursleden een grote rol hebben in de lokale politiek.

First Consulting helpt financiële instelling met Sustainable Investing

Positieve impact meten

Het meten van de positieve impact van een investering kan op een tal van manieren, variërend van bijvoorbeeld het aantal huizen dat van stroom voorzien wordt tot de groei van werkgelegenheid. Dit kan breder gemeten worden dan simpelweg het aantal mensen dat in loondienst is. Een investering kan namelijk ook indirect zorgen voor extra banen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transport rondom de investering of eetgelegenheden in de buurt.

Harmonisatie van de manier waarop impact wordt gemeten zorgt ervoor dat er onderling gekeken kan worden welke type investeringen zorgen voor de grootste positieve impact en minimale negatieve consequenties. Deze groei in kennis bij financiële instellingen maakt het mogelijk om betere resultaten te behalen met investeringen.

Systeemoplossing

De systeemoplossing die First Consulting helpt ontwikkelen is gericht is op efficiënter werken, het creëren van meer competentie en het eenvoudiger maken om kennis te delen. De toename in efficiëntie zit voornamelijk in het verminderen van handmatig en dubbel werk, wat de kans op fouten vermindert. Hierdoor kan er vaker en beter gerapporteerd worden over de gerealiseerde impact of gemitigeerde risico’s.

Het creëren van additionele competenties zit onder andere in het creëren van geïntegreerde rapportage, waarbij de focus ligt op het combineren van financiële data en impact-data. Hierdoor kunnen verbanden tussen bepaalde typen investeringen en positieve impact beter gelegd worden en kan er beter gestuurd worden op de investeringen met de grootste impact.

Het eenvoudiger kunnen delen van kennis komt voornamelijk doordat er zoveel mogelijk gekozen is voor open-source en schaalbare cloudoplossingen. Deze maken het mogelijk voor andere financiële instellingen, groot of klein, om hetzelfde type oplossing te adopteren.

Diensten van First Consulting

Deze case, waarbij proces, technologie en implementatie samenkomen, is een goed voorbeeld van de projecten die First Consulting realiseert. “Ruim 240 collega's met een passie voor operationele vraagstukken werken voor toonaangevende klanten in diverse sectoren”, aldus het bureau. “Van probleemanalyse en ontwerp tot daadwerkelijke implementatie: altijd een end-to-end oplossing samen met de klant in een mix van proces, technologie en implementatie. First Consulting onderscheidt zich in de markt door diepgaande proces- en systeemkennis te combineren met operationele realisatiekracht.”