Veiligheidsregio Fryslân moet meer investeren in organisatie

31 juli 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het budget van de Veiligheidsregio Fryslân zou zo’n €1,3 miljoen hoger moeten zijn. Dat concluderen onderzoekers van adviesbureau Berenschot. Zo zijn meerdere afdelingen van de veiligheidsregio onderbezet, waardoor verschillende medewerkers overwerkt zijn geraakt.

“De waan van de dag regeert”, stellen de experts van Berenschot in hun rapport. Daarin is eveneens te lezen dat de focus van de diensten binnen de Veiligheidsregio Fryslân met name “operationeel van aard is”, waardoor er te weinig aandacht is voor de doorontwikkeling en verbetering van deze diensten, terwijl dit soort strategische activiteiten nou juist op het lijf geschreven is van een veiligheidsregio. Dat is te zeggen: een van de wettelijke taken van een veiligheidsregio is het treffen van voorbereidingen op rampen en het schrijven van een crisisplan.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere regio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Zo zorgt de veiligheidsregio ervoor dat er een brandweer is. Ook maakt de veiligheidsregio afspraken over de aanpak van rampen en crises. Een goede samenwerking tussen, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie politie, overheden, bedrijven en burgers is daarbij belangrijk. Iedere veiligheidsregio zorgt er verder voor dat de betrokken partijen – aan de hand van het hierboven genoemde crisisplan – samen oefenen. 

Veiligheidsregio Fryslan moet meer investeren in organisatie

Medewerkers van een veiligheidsregio dragen een grote verantwoordelijkheid en werken onder aanzienlijke druk, wat veel stress oplevert. Volgens de onderzoekers van Berenschot moet de Veiligheidsregio Fryslân zijn team uitbreiden om de kwaliteit van zijn activiteiten te handhaven. Doet de Friese veiligheidsregio dit niet, dan zal op een zeker moment de dienstlevering gaan haperen en zal er te weinig tijd zijn om incidenten op een goede manier af te handelen. Bovendien stellen de professionals van het adviesbureau dat de veiligheidsregio een cultuur kent waarbinnen niks mis mag gaan (en waar fouten dus niet getolereerd worden): “Dit zorgt voor nog meer extra werkstress bij medewerkers, die al onder grote druk staan.’’ 

Enige tijd geleden kwam in het nieuws dat de Veiligheidsregio Fryslân een teveel aan zorgverzekeringspremies aan de Belastingdienst had overgemaakt. Inmiddels is deze fout hersteld, die de onderzoekers van Berenschot toeschrijven aan de overwerkcultuur binnen de veiligheidsregio: “Uit de gesprekken horen wij dat een deel van de medewerkers in de bedrijfsvoering structureel overwerkt. Zij ervaren te weinig tijd voor hun reguliere taken, laat staan voor ad hoc-vragen. Tevens is er minder tijd om veranderende wet- en regelgeving in de gaten te houden. Meer werkdruk vergroot de kans op fouten. Zoals recent met de zorgverzekeringspremies.’’ 

Uit het rapport blijkt verder dat binnen de Veiligheidsregio Fryslân sprake is van “te ver doorgevoerde efficiëntie’’. Denk hierbij ook aan een te rigoureuze financiële sanering. Zo daalde het aandeel der ondersteunende diensten afgelopen jaar naar 17,8% (van het totale budget), wat in vergelijking met andere veiligheidsregio’s een tamelijk laag percentage is. Naast dat deze bezuiniging volgens Berenschot moet worden teruggedraaid, zou Veiligheidsregio Fryslân ook een slordige €400.000,- moeten investeren in het verbeteren van het informatiemanagement van de organisatie. 

Het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân, dat bestaat uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie Friesland (waarvan één bij Koninklijk Besluit is benoemd tot voorzitter van deze veiligheidsregio), laat in een brief weten dat de conclusies in het rapport in lijn zijn met een geluid dat reeds binnen de organisatie is gehoord: “Dit zijn signalen die vanuit de gedachte van goed bestuur niet genegeerd kunnen worden.’’ Het bestuur van de veiligheidsregio heeft hierom een onderzoek ingesteld om de precieze problemen binnen zijn organisatie te identificeren.