Berenschot draagt prijs voor beste HR-beleid over aan de NVP

26 juli 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Berenschot heeft de HR Proffie-vakprijs overgedragen aan de NVP, een netwerk voor HR-professionals. Hiermee is de “continuïteit van de zestien jaar bestaande HR-vakprijs gewaarborgd en zijn de belemmeringen voor een verdere doorgroei weggenomen”, laat het adviesbureau weten.

De HR Proffie wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die het beste HR-beleid heeft. Het vakgebied laat met deze prijs graag zien dat er in Nederland innovatieve en inspirerende ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van HR. De vakprijs wordt toegekend aan die organisatie die in de praktijk heeft laten zien hoe HR-strategie en HR-activiteiten goed kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.

Dat kan bijvoorbeeld een weloverwogen organisatie-aanpassing zijn, een nieuwe slimme recruitmenttechniek, een succesvol opleidingsprogramma of een geslaagd cultuurveranderingsprogramma. De vakjury is vooral op zoek naar best practices; concrete voorbeelden die het HR-vakgebied kwalitatief verder brengen. De voornaamste initiatiefnemer achter de vakprijs is Berenschot, een van de oudste organisatieadviesbureaus van ons land. De laatste jaren heeft Berenschot geprobeerd om meer organisaties te betrekken bij de vakprijs en de organisatie van het event daaromheen: “Dé HR-vakprijs verdient immers een HR-breed podium”, stelt het adviesbureau.

In de praktijk werd de vakprijs in “de markt” echter te veel als een Berenschot-prijs gezien. Om die reden “werd de verdere verbreding en doorontwikkeling van de HR Proffie belemmerd, vanwege de te sterke associatie met Berenschot en de veronderstelde commerciële belangen”, legt het adviesbureau uit. Omdat Berenschot, zoals Hans van der Spek, adviseur en trekker van de afgelopen edities van de vakprijs, aangeeft, “veel waarde hecht aan continuering en verdere ontwikkeling van de HR Proffie”, werd de zoektocht gestart om een andere organisatie te vinden die de sturende rol op zich kon en wilde nemen.

Hans van der Spek en Graciela van der Stroom

Nieuwe trekker HR Proffie: NVP

Die nieuwe partner heeft Berenschot gevonden in de NVP (voluit: Nederlandse Vereniging voor Personeelmanagement en Organisatieontwikkeling), een onafhankelijk HR-netwerk voor HR-professionals, dat als onafhankelijke HR-autoriteit het vakinhoudelijke debat wil voeden en voeren met nieuwe inzichten, en zijn leden kennis en inspiratie wil bieden.

Berenschot is verheugd over de nieuwe trekker van de HR vakprijs: “De NVP, hét netwerk voor HR-Professionals, is niet alleen al jarenlang partner van de HR Proffie, maar natuurlijk een logische kandidaat om de regierol voor de jaarlijkse toekenning en uitreiking van de HR Proffie op zich te nemen.”

Graciela van der Stroom, NVP-bestuurslid, zegt in een reactie op het besluit: “Bij de NVP geloven we in de professionele ontwikkeling van onze leden en van ons vak. En we geloven ook dat dit door ons geïnitieerd moet worden: kennis is niets zonder actuele inzichten, expertise moet gedeeld worden, opinies stimuleren vooruitgang. De HR Proffie sluit daar perfect bij aan, omdat dit platform HR-professionals een fantastische kans biedt om via een breed podium te laten zien wat er binnen organisaties gerealiseerd wordt in het kader van ‘werk’ dat bijdraagt aan organisatiesucces.”

Ze voegt toe: “Daarom zijn wij ook al jaren als partner verbonden aan deze HR-vakprijs en zien wij het als een logische stap om nu het stokje over te nemen van Berenschot. We kijken er enorm naar uit om het initiatief van Berenschot voort te zetten en verder te ontwikkelen. En we zijn blij dat Berenschot als partner bij de HR Proffie betrokken blijft.”

De 2018-editie van de HR Proffie vakprijs werd gewonnen door Young Capital. Eerdere winnaars waren onder meer GVB, Booking.com, A.S. Watson, Scania, HERO Benelux, PON en FrieslandCampina.