Conclusion Implementation: een integrale digitale transformatiepartner

22 juli 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Met een nieuw en succesvol label voor Robotic Proces Automation (RPA) heeft Conclusion Implementation alle ingrediënten in huis van een complete digitale transformatiepartner. Zo stellen Martin de Smit en Martijn Jolink, beiden verbonden aan het kantoor als leads van de Business Technology-practice.

Advies- en implementatiebureau Conclusion Implementation maakt deel uit van het Conclusion-ecosysteem. Volgens De Smit en Jolink is dit  ecosysteem uniek in zijn soort. Jolink: “Conclusion neemt samen met de klanten verantwoordelijkheid voor het oplossen van IT-problemen, tot en met het ontwikkelen van nieuwe digitale business-strategieën. De ruim 1.700 professionals zijn gespecialiseerd in digitale transformatie en staan voor de continuïteit en stabiliteit van bedrijfs- en maatschappijkritische processen.”

Klanten hebben volgens De Smit steeds vaker behoefte aan een totaaloplossing voor business- en IT-vraagstukken: “Waarbij niet alleen advies wordt gegeven, maar het vraagstuk ook wordt opgelost middels realisatie, door de optimalisatie van processen, het begeleiden van verandering aan de menskant en slimme IT-oplossingen.”

Conclusion heeft jarenlange ervaring in het leveren van dergelijke totaaloplossingen. “Dat maakt het ecosysteem sterk als digitale transformatiepartner voor middelgrote en grote organisaties”, aldus Jolink. Gevraagd naar voorbeelden uit de praktijk komen De Smit en Jolink met tal van voorbeelden. “Denk aan het formuleren van customer journeys, het implementeren van artificial intelligence-oplossingen, het vergroten van wendbaarheid door cloudmigraties, het runnen van complexe veranderopgaves of het uitrollen van een RPA-oplossing. Op technologisch gebied loopt Conclusion voorop in de markt, en heeft kennis in huis van onder meer low code-platforms zoals Mendix en Outsystems, maar ook SAP, AFAS, Oracle, Kubernetes, IBM en Microsoft. 

Conclusion Implementation - Een integrale digitale transformatiepartner

Conclusion Implementation

De werkmaatschappij Conclusion Implementation is het advies- en implementatiebureau van de groep. “Door de combinatie van analytisch en adviserend vermogen in combinatie met IT-realisatiekracht vanuit het ecosysteem hebben onze circa 70 consultants een voorsprong op andere consultancybureaus”, stelt Jolink.

“We hebben een bewezen trackrecord in het digitaliseren en het transformeren van organisaties.” Conclusion Implementation haalt deze twee thema’s gedeeltelijk uit elkaar omdat ze beide een eigen dynamiek, tijdspad en aanpak hebben”, legt De Smit uit. “Om competitief te zijn in de huidige markt dienen de organisatie- en productieprocessen gedigitaliseerd te worden om zo efficiënt mogelijk te werken en de operationele kosten laag te houden. Hierdoor hebben we veel bestaansrecht, wat het interessant maakt voor medewerkers en waardoor het werkgeluk toeneemt.”

Om organisaties te helpen bij digitale transformatie heeft Conclusion Implementation een ‘Digitale Transformatie Maturity Scan’ ontwikkeld om vast te stellen waar een organisatie zich bevindt op het gebied van digitalisering en transformatie. Jolink: “De scan kan als leidraad worden ingezet om organisaties te adviseren over de ontwikkelrichting van digitalisering en transformatie, en levert handvatten om vandaag al te beginnen met het realiseren van de digitalisering en transformatie.”

Stilzitten is achteruitgang

Organisaties kunnen als gevolg van de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen niet stil blijven zitten, maar moeten transformeren. Bijvoorbeeld een organisatie zoals Amazon, dat continu op zoek is naar nieuwe businessmodellen. Dit bedrijf is ooit gestart als (boeken)webshop en is inmiddels getransformeerd tot een toonaangevende cloudleverancier. Daarnaast zijn er startups en scale-ups, zoals bijvoorbeeld Bunq, die de traditionele bankensector uitdagen met innovatieve businessmodellen. Dit geldt ook voor Picnic als online supermarkt, die disruptief is in de detailhandel.

“Met de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen, zijn de disruptors van vandaag de legacybedrijven van morgen.” 

De Smit en Jolink komen dit dagelijks tegen in hun werkzaamheden. “Technologische ontwikkelingen hebben impact op de bedrijfsvoering en daarom kunnen en moeten organisaties op zoek naar nieuwe businessmodellen.” Daarom adviseert Conclusion Implementation klanten ook bij hun zoektocht naar toekomstbestendige businessmodellen. Jolink: “Hoe ze in de toekomst bestaansrecht kunnen houden via innovatieve businessmodellen en het transformeren van de organisatie.” 

Een hands-on aanpak

Thema’s waar Conclusion Implementation zich op richt in het digitaliseringsdomein zijn niet alleen procesoptimalisatie, robotisering en data analytics maar juist ook het begeleiden van de adoptie en verandering voor een succesvolle implementatie. “Aan de transformatiekant businessmodel redesign, paradigmashift door transformatie en digitaal leiderschap.”

De focus ligt op het leveren van tastbare resultaten. De Smit: “Conclusion Implementation houdt niet van dikke rapporten, maar brengt de adviezen tot succesvolle implementatie en heeft een sterke executiekracht.” Om een integrale dienstverlening te leveren wordt nauw samengewerkt. Met de directe collega’s bij Conclusion Implementation zoals de Lean- en Agile-practices. Maar ook met de andere werkmaatschappijen uit het Conclusion-ecosysteem die elk hun eigen expertise hebben. “Door in multidisciplinaire teams op te trekken kunnen we de ambities daadwerkelijk realiseren”, zegt Jolink. 

Martin de Smit is sinds 2013 werkzaam bij Conclusion Implementation en Martijn Jolink sinds 2016. Ze geven beiden leiding aan de Business Technology & Project- en Programmamanagement-praktijk.