Werkgevers in de zakelijke dienstverlening hebben hoogste eNPS

13 juni 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Gekeken naar alle sectoren binnen het Nederlands bedrijfslandschap, blijken werknemers in de zakelijke dienstverlening het gelukkigst. Dat komt naar voren in een grootschalig onderzoek naar de Employer Net Promotor Score (eNPS) onder zo’n 1.200 medewerkers.

De Net Promotor Score drukt uit hoe tevreden klanten zijn met de producten/diensten van een bedrijf, en hoe loyaal ze zijn aan het bedrijf. Door de methode waarmee de NPS wordt gemeten toe te passen op de werknemerservaringen en de mate waarin medewerkers hun organisatie als werkgever aanbevelen, wordt de Employer Net Promotor Score vastgesteld.

Volgens onderzoek van AnalitiQs, een adviesbureau op het gebied van datagedreven human resources, komt de gemiddelde eNPS in Nederland uit op 42, op een schaal van tussen -100 en 100. Deze score wordt bepaald door het percentage van criticasters af te trekken van het percentage promotors. Een positieve score weerspiegelt dat werknemers overwegend positief zijn, en de score van 42 dit jaar is de hoogste score sinds het onderzoek vijf jaar geleden werd gelanceerd. Ter vergelijking: in 2016 lag deze score nog slechts op 16.

Employer Net Promotor Score

Wat ten grondslag ligt aan de verbetering van de score is niet onderzocht, maar wat wel bekend is, is dat leiderschap de meest doorslaggevende rol speelt in de mate waarin medewerkers hun organisatie aanbevelen als werkgever. Andere aspecten die een duidelijk bewezen verband hebben op de eNPS, zijn de organisatie van het werk, erkenning & waardering, strategie & doelstellingen en de cultuur & sfeer.

Sectorverschillen

Uit de data van AnalitiQs komt naar voren dat er tussen de sectoren flinke verschillen bestaan in de aanbeveelintentie van werknemers. Werknemers binnen de kennisintensieve dienstverlening – ICT, zakelijke en financiële dienstverlening – blijken met een score van 52 het meest tevreden te zijn. Bovendien is de eNPS hier flink gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen de score op 26 uitkwam. Vooral inspirerend leiderschap en het bieden van carrièremogelijkheden worden in de kennisintensieve dienstverlening genoemd als de belangrijkste aspecten die een werkgever onderscheidend maken.

De sector wordt op de voet gevolgd door het onderwijs, waar de eNPS uitkomt op 51. De hoge score in het onderwijsdomein is tot op zekere hoogte opvallend te noemen, aangezien deze sector al geruime tijd kampt met diverse problemen, die de landelijke media hebben gehaald. Zo is er sprake van grote tekorten aan personeel, is de werkdruk hoog en liggen de salarissen laag.

De hoge eNPS laat in dit verband ook zien hoe belangrijk intrinsieke waarden kunnen zijn voor mensen. Kinderen en jongeren verder brengen, daar draait het om in het onderwijs, en velen in de sector koesteren hiervoor een passie. De data benadrukt dat werkgevers die de juiste aanpak hanteren een hogere eNPS genieten, aldus de onderzoekers: “Wanneer leraren de professionele ruimte krijgen (gesteund door een goede werkverdeling en door schoolleiders en bestuur) en daardoor echt waarde kunnen toevoegen, zijn ze het meest blij met hun werkgever”, aldus de onderzoekers.

Employer Net Promotor Score per branche

Sectoren zoals beveiliging, horeca, toerisme en schoonmaak genieten de laagste Employer Net Promotor Score. Ook de transportsector presteert ondermaats. Hier valt op dat deze sector de enige is waar compensatie (salaris en arbeidsvoorwaarden) daadwerkelijk een impact hebben op de mate waarin medewerkers een ambassadeur zijn voor hun werkgever.

Blijere klanten, meer winstgevendheid

Het hebben van een goede eNPS is belangrijk voor organisaties, aangezien dit voor individuen allerlei voordelen kan hebben, maar ook voor het bedrijf zelf. Tevreden en loyale medewerkers doen namelijk een extra stap voor hun werkgever. Ze werken harder, zijn meer gemotiveerd om de beste resultaten te boeken, en zijn op de lange termijn loyaler. Indirect zorgen ze bovendien voor blijere klanten en meer winstgevendheid.

Reagerend op de resultaten van het onderzoek, laat Irma Doze, Managing Director bij AnalitiQs weten: “Wij zien dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor de werkbeleving van hun werknemers, maar er is nog altijd veel ruimte voor verbetering. In de huidige arbeidsmarkt, waar het steeds moeilijker wordt om de juiste mensen binnen te halen en te behouden, maakt dat een groot verschil. Door te sturen op de beleving van je medewerkers kun je als organisatie je ambities waarmaken, want medewerkers vormen de sleutel tot succes!”

Gerelateerd: Zes bouwstenen voor betrokken en bevlogen medewerkers.