First Consulting bouwt API Management Portaal voor vervoersbedrijf

10 mei 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Verschillende vervoersbedrijven (zoals NS, Connexxion en Arriva) werken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de deur tot deur-reis. Om deze reis mogelijk te maken is het belangrijk om binnen en tussen bedrijven informatie uit te wisselen. Dit kan met behulp van application programming interfaces (API’s).

Met een API is het mogelijk om informatie uit verschillende onafhankelijke onderliggende systemen in een groter verband te gebruiken. Inmiddels is het in de reisplanner-app van NS niet alleen mogelijk om de reis van station A naar station B te plannen, maar van deur tot deur met de actuele reisinformatie van alle vervoerders. Dit wordt mogelijk gemaakt door API’s van verschillende bedrijven.

Om de IT-wendbaarheid te verhogen en in te spelen op de reizigersgroei is First Consulting gevraagd om een centraal API-managementplatform in te richten. Voor dit project zijn de volgende criteria opgesteld:

  • Het platform functioneert als een servicecatalogus waarin beschikbare, goed gedocumenteerde API’s getoond worden om herbruikbaarheid te stimuleren;
  • Het platform is in staat op een veilig en gecontroleerde manier API’s beschikbaar te stellen voor het intern en extern publiek om dataveiligheid te waarborgen;
  • Er bestaat een community die kennis op het gebied van integraties met elkaar deelt en nadenkt over de toekomst van integraties. 

Naar een volwassen API-managementportaal

In samenwerking met het vervoersbedrijf zijn de benodigdheden met behulp van een fit gap-analyse voor een volwassen API-managementportaal in kaart gebracht. Vervolgens heeft First Consulting het portaal tot een minimaal volwassenheidsniveau gebracht.

First Consulting bouwt API Management Portaal voor vervoersbedrijf

Bij 20 ontwikkelteams is een demo gegeven van het minimum viable product (MVP). Daarna zijn ongeveer 60 API’s binnen dit bedrijfsonderdeel van de klant geïdentificeerd. De functie van de API is geplot op de strategische pijlers van de klant, waarna de API’s zijn geprioriteerd. In samenwerking met de ontwikkelteams zijn de API’s via een gestandaardiseerde ontwikkelstraat gepubliceerd in het API-managementportaal. Deze geautomatiseerde ontwikkelstraat heeft als voordeel dat teams eigen API’s kunnen beheren. Daarnaast zorgt ze voor meer eigenaarschap, flexibiliteit en minder overheadkosten.

Om het API-managementportaal tot een hoog volwassenheidsniveau te brengen, halen de consultants feedback op van de teams die gebruikmaken van het portaal. De functionele behoeften worden in samenwerking met de klant getest en gereleased.

De integratiecommunity

First Consulting is gespecialiseerd in projecten die een integrale aanpak hanteren waarbij technologie, proces en implementatie gecombineerd worden. Parallel aan de ontwikkeling van het API-managementportaal heeft het implementatieteam zich gefocust op het oprichten van een community. De integratiecommunity heeft als doel om uit te groeien naar een goed georganiseerd netwerk om kennis uit te wisselen, support te verlenen en van elkaar te leren. Deze samenwerking leidt tot behoud van cruciale kennis en geeft een boost aan innovatieve oplossingen. 

De integratiecommunity is gestart met een groep van 20 medewerkers met verschillende expertises, waaronder bijvoorbeeld architecten, ontwikkelaars en informatieanalisten. Naast de verschillende expertises bestaat deze community uit medewerkers vanuit verschillende afdelingen en bedrijfsonderdelen om de samenwerking tussen business en IT te stimuleren. First Consulting is initiatiefnemer van de community en ondersteunt de community door workshops en kennissessies te organiseren.

Resultaat en vervolg

De eerste fase van het project heeft geresulteerd in een volwassen API-managementportaal waarin 60 API’s gepubliceerd zijn. Daarnaast staat het begin van een groeiende integratiecommunity om samenwerking te stimuleren. 

De klant heeft nog drie andere bedrijfsonderdelen, waar de API’s geïnventariseerd en geprioriteerd zullen worden. Het functioneel beheer van het portaal wordt via het “voordoen - samendoen - zelf doen”-principe overgedragen aan de klant. Om de samenwerking van de integratiecommunity een boost te geven, begeleiden de consultants van First Consulting intensief deze sessies. Hier zal in een vijftal sessies toegewerkt worden naar een zelfstandige community.