Zo bouw je een succesvolle organisatie in een digitale wereld

25 april 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Ieder bedrijf heeft ermee te maken: de digitale transformatie. Bij deze transformatie is technologie een ‘faalfactor’ als deze niet effectief wordt ingezet, maar omgekeerd is technologie geen succesfactor. Mensen zijn dat echter wel – het is daarom voor leiders essentieel om mensen te helpen bij de veranderingen die op hun afkomen. Glen Schrijvers, consultant bij Been Management Consulting, over hoe dit in de praktijk bewerkstelligd kan worden. 

Digitale transformatie is een containerbegrip voor alles dat te maken heeft met technologische ontwikkelingen waardoor businessmodellen veranderen en daarmee ook de wijze waarop bedrijven waarde toevoegen voor klanten. Onder digitale transformatie verstaan we bij Been Management Consulting veranderingen door:

1. Vergroting van connectiviteit (internet of things)

2. Digitalisering van processen (door bijvoorbeeld 3D en 4D)

3. Automatisch datagedreven besluitvorming (door bijvoorbeeld artificial intelligence en machine learning)

4. Transformatie van het businessmodel (door bijvoorbeeld blockchain en digitale platformen)

Nieuwe mindset

Door de snelle adoptie van technologie verwachten consumenten en organisaties dat alle informatie over producten en diensten altijd en overal beschikbaar is. Om hierop in te blijven spelen moet je organisaties anders inrichten. Techbedrijven doen dit (natuurlijk) goed, maar traditionele sectoren zoals de bouw- en zorgsector blijven achter. Zij beschikken niet van nature over een digitaal hart en digitalisering is slechts een ‘nice to have’ . En werken ze aan verbeteringen? Dan is dat vooral in een silo, in plaats van in breed gedragen samenwerkingen. 

Vernieuwing bij de traditionele economie

De uitdaging is om deze traditionele organisaties te transformeren naar digitaal gedreven organisaties. Maar in vrijwel alle sectoren zien we dat er te veel focus ligt op het implementeren van nieuwe technologie. En dus te weinig op het opnieuw vormgeven van de nieuwe rol van mensen, die steeds meer extern gericht moeten zijn. Als management consultants helpen we bij het vormgeven van die nieuwe rol.

Zo bouw je een succesvolle organisatie in een digitale wereld

Bij Been Management Consulting verbinden we de bedrijfskant met de menskant. Hiermee geven we duiding en richting aan technologische veranderingen. Voor transformatievraagstukken gebruiken we het zogeheten ‘Head & Heart Model’. Dit model start vanuit een visie en is gericht op zowel de bedrijfskant (meten van voortgang, rollen en verantwoordelijkheden, organisatiestructuur en teams) als op de menskant (leren en samenwerken, mindset en gedrag, leiderschap en coaching). Vanuit dit model maak je programma’s en projecten om digitaal te kunnen accelereren.

Digitale transformatie bij Schiphol

Om onze werkwijze te concretiseren deel ik een case van Schiphol Group waar we momenteel aan werken. Namelijk: hoe zorgen we ervoor dat in 2021 een zogenoemde Digital Twin (digitale kopie) van de fysieke assets van de luchthaven is ontwikkeld en het werken met 3D-technologie normaal is? In deze case is het doel om data en informatie van luchthaven-assets gefaseerd in 3D-modellen op te bouwen. Deze modellen gebruikt Schiphol Group tijdens bouw- en vernieuwingsprojecten, en voor assetmanagement om slimmer te kunnen werken. Een complexe opgave omdat 3D voor een regieorganisatie relatief nieuwe technologie is. 

Met de betrokken stakeholders organiseerden we binnen Schiphol bewustwordingssessies en inhoudelijke trainingen. Hierin is expliciet stilgestaan bij mindset en gedrag om succesvol te kunnen zijn met nieuwe technologie. Vervolgens hebben we met een kernteam op een vaste dag in de week inloopochtenden georganiseerd waar technologie en proceskennis samenkomen om on-the-job en laagdrempelig te kunnen leren. 

Extern is er met belangrijke partners zoals luchthavenarchitecten, ingenieursbureaus en bouwbedrijven een gezamenlijke visie ontwikkeld. Met hen hebben we formele leer- en ontwikkelafspraken gemaakt om beter digitaal samen te werken. Daarmee stimuleren we ketensamenwerking, werken ze mee aan change-producten en stimuleren we een cultuur waarin iedereen leert en groeit. ‘Mindset en gedrag’, ‘Organisatiestructuur en teams’ en ‘Leren en samenwerken’ zijn in deze case essentiële ingrediënten. Zo wordt bijgedragen aan een nog krachtiger Schiphol.