First Consulting helpt luchthaven naar prestatiegerichte werkwijze

12 april 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Sinds oktober 2017 helpt First Consulting bij een groot verandertraject binnen een internationale luchthaven. In dit traject zijn zes nieuwe integrale beheer-, onderhouds- en nieuwbouwcontracten aanbesteed en is gelijktijdig de organisatie voorbereid op een nieuwe manier van werken. Waar de huidige contracten gebaseerd zijn op een inspanningsverplichting, staat resultaat centraal in de nieuwe contracten.

Van inspanningsgericht naar prestatiegericht werken

Inspanningsgericht werken houdt in dat de opdrachtgever vertelt ‘wat’ er moet gebeuren en ‘hoe’ dit gedaan moet worden. De aannemer levert vervolgens de inspanning door het werk uit te voeren. Het nadeel van deze manier van werken is dat de aannemer haar expertise niet volledig kan inzetten. Om de aannemer hier meer ruimte voor te geven, is het nodig om op een andere manier samen te werken. 

Niet inspanningsgericht of resultaatgericht, maar prestatiegericht. Dit houdt in dat de opdrachtgever bepaalt welke prestaties dienen te worden geleverd (het ‘wat’) en dat de aannemer haar expertise gebruikt om te kijken op welke manier (‘hoe’) dit moet gebeuren. De aannemer wordt gevraagd transparant te zijn over de geleverde prestaties en bijbehorende risico’s te minimaliseren. Doordat de aannemer meer vrijheid krijgt om zijn expertise in te zetten, kan deze meedenken met de opdrachtgever, efficiënter werken en innovatie stimuleren. 

Vanwege de ervaring van First Consulting op het gebied van verandertrajecten, prestatiegericht werken en het asset management domein, heeft de luchthaven First Consulting gevraagd hen te begeleiden in de transitie naar deze nieuwe manier van werken. 

First Consulting helpt luchthaven naar prestatiegerichte werkwijze

Samen naar de nieuwe manier van werken

Om de transitie vorm te geven is een programma opgericht dat zich focust op verschillende gebieden. Er wordt onder andere gekeken naar de aanbesteding, informatiemanagement, het inrichten van de nieuwe werkprocessen en het uitwerken van het besturingsmodel. Daarnaast wordt ook volop aandacht besteed aan het begeleiden van de medewerkers in het verandertraject. 

First Consulting werkt nauw samen met de klant, waarbij de inhoudelijke kennis en expertise van de medewerkers binnen de luchthaven mooi samenkomt met de kennis en ervaring binnen First Consulting. Samen zijn onder andere de volgende stappen genomen:

  • Er is detail-inzicht verschaft in de huidige organisatie-inrichting en werkwijze.
  • Op basis van de nieuwe manier van werken zijn taken, rollen, verantwoordelijkheden en processen opnieuw ingedeeld met als resultaat een nieuw organisatieontwerp.
  • Processen zijn uitgewerkt conform de nieuwe werkwijze en vervolgens doorleefd met de medewerkers.
  • Er is voor gezorgd dat de organisatorische randvoorwaarden zijn ingericht voor zowel de interne medewerkers als de main contractors. Denk hierbij aan toegangspassen, huisvesting, kennisoverdracht en sleuteluitgifte.
  • Er zijn prestatie indicatoren vastgesteld conform de nieuwe werkwijze en geïntegreerd in de afdelingsplannen.
  • Doorlopend wordt inzicht in veranderbereidheid gecreëerd door middel van change readiness assessments. Aan de hand van de resultaten wordt het change plan aangescherpt.
  • Iedere afdeling is middels zogenoemde ‘get ready-sessies’ klaargestoomd voor de veranderingen die hun afdeling te wachten zal staan. 

Vervolg

Na ruim anderhalf jaar voorbereiding werkt de luchthaven sinds 1 april dit jaar écht volgens de nieuwe contracten en werkwijze. First Consulting zal zich de komende periode bezighouden met het verdiepen van de processen, het besturingsmodel en de verdere implementatie van de nieuwe contracten en werkwijze. 

Deze case, waarbij proces, technologie en implementatie samenkomen, is een goed voorbeeld van de projecten die First Consulting realiseert.