Bram Wetzels en Patrick Heller over werken bij Adaptif

05 april 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bram Wetzels en Patrick Heller werken allebei ongeveer een jaar voor adviesbureau Adaptif, dat zich flink laat inspireren door de agile-methodiek. De redactie van Consultancy.nl sprak met de twee professionals over hun ervaringen bij het kantoor uit Den Bosch. Wat waarderen de twee experts zo aan werken bij Adaptif en welke ideeën hebben ze over agile? 

“Adaptif is een kleine organisatie. Hierdoor hebben we intern veel contact. De uitwisseling van kennis maakt het heel leerzaam”, vertelt Bram Wetzels, die de rol van Consultant vervult bij Adaptif, dat als doel heeft organisaties beter aan te laten sluiten bij de omgeving waarin ze opereren. Patrick Heller, die zich binnen het adviesbureau inzet als Agile Coach, vult zijn collega aan: “Ook kunnen we hier terugvallen op BluPoint en Quantics, de andere organisaties binnen de L&vS Groep. Er is veel interactie, lijntjes zijn kort, iedereen weet van elkaar waar ze mee bezig zijn. En misschien nog belangrijker: er wordt gewerkt in een heel prettige sfeer, waarin plaats is voor veel lol.”

Voorgeschiedenis

Wetzels maakte begin 2018 de overstap naar Adaptif vanuit pensioenfondsorganisatie APG, waar hij 12,5 jaar werkzaam was. Na zijn studie Economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen te hebben afgerond, begon hij bij APG en groeide hij door tot teammanager: “Ik was in die rol verantwoordelijk voor de uitvoering van meerdere pensioenproducten. Dagelijkse had ik de leiding over circa 25 mensen in de uitvoeringsorganisatie.” Verder was Wetzels bij de pensioenfondsorganisatie ook Product Owner: “Die rol vervulde ik in een agile-omgeving. Ik was destijds verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe processen in het administratiesysteem.”

Bram Wetzels en Patrick Heller over werken bij AdaptifHeller maakte ongeveer een jaar geleden de overstap naar Adaptif vanuit EVM. Via deze laatste organisatie werd hij ingezet als Agile Coach bij Essent en BDO. Eerder – van 2006 tot 2014 – was hij onder meer een kleine acht jaar werkzaam bij technologieplatform SyncForce uit Eindhoven. Hier begon hij als Developer en in de loop der jaren groeide hij door tot Scrum Master. Na in 1997 aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven te zijn afgestudeerd op het gebied van Marketing Management, begon Heller zijn loopbaan bij softwarebedrijf ATIM International als Junior Developer om vervolgens bij platform Detacheren Dotnet zes jaar lang de rol van Senior Developer te vervullen.  

Taakverdeling

“Als consultant richt ik mij binnen Adaptif onder meer op transities van ‘ways of working’”, vertelt Wetzels: “Denk dan aan het begeleiden en faciliteren van volledige transities waarbij we de manier waarop klanten binnen hun organisatie werken optimaliseren. Met het team van Adaptif werken we nauw samen met de opdrachtgever. Op alle niveaus van de organisatie, van Raad van Bestuur tot en met de teams, wordt de transitie doorgevoerd.”  

Heller vervult binnen het adviesbureau een ietwat andere rol dan Wetzels: “Ik ben Agile Coach en als zodanig begeleid ik samen met mijn collega’s van Adaptif organisaties naar een hoger wendbaarheidsniveau om de hedendaagse realiteit het hoofd te kunnen bieden. Mijn speciale interesse gaat uit naar Agile Leadership en Leadership Coaching in het algemeen. Ik vind de sociale en psychologische aspecten van coaching meer en meer intrigerend. Welke technologie ook wordt toegepast, op het eind van de dag gaat het immers om menselijk gedrag, samenwerking en communicatie. Ik haal veel genoegen uit het begeleiden van professionals naar een hoger niveau van samenwerken met en binnen hun organisatie.” 

Speerpunten binnen agile-transities

Veel organisaties beginnen enthousiast met agile maar vinden het vervolgens lastig om de werkwijze op te schalen van teams naar afdelingen of nog breder, zegt Wetzels, die uitlegt waarom dit vaak als obstakel geldt: “Het gaat veelal mis bij de ‘managementlaag’. De transformatie naar agile betekent nieuwe zaken omarmen, maar vooral ook oude gewoonten loslaten. Vaak heeft het management in eerste instantie de indruk dat ze minder invloed kunnen uitoefenen en de controle verliezen. Dit vergt dan ook een andere manier van leidinggeven en het besturen van projecten. En het kost tijd om mensen binnen een organisaties daaraan te laten wennen.” 

“Verandering wordt onbewust toch vaak gezien als bedreiging en daardoor zijn veel mensen terughoudend.”
– Patrick Heller 

Tijdens agile-transities ligt de focus vaak meer op de techniek en methodiek dan op het menselijke aspect, terwijl het uiteindelijk toch echt draait om mensen, benadrukt Heller: “Wat we veel zien is dat in eerste instantie de methode wordt uitgerold over ontwikkelteams. Al dan niet enthousiast gaan ze aan de slag met de agile-rituelen in hun nieuwe rol. Het moeilijkste in dit proces is mensen meekrijgen in de verandering. Verandering wordt onbewust toch vaak gezien als bedreiging en daardoor zijn veel mensen terughoudend.” 

Wetzels vult zijn collega aan: “Vertrouwen in de werkwijze moet groeien en je ziet dat de rituelen pas echt waardevol worden als de mensen dit vertrouwen hebben ontwikkeld. Open en transparant zijn in alles wat je als team doet komt vaak pas in een later stadium. Dan gaat het team pas echt groeien en zie je de prestaties exponentieel verbeteren.” 

Adaptif streeft het idee na dat een wendbare organisatie veel meer is dan alleen agile-werken, laat Heller weten: “Agile is een middel en geen doel op zich. Ondanks dat veel organisaties in de basis op elkaar lijken zijn er altijd ook verschillen. Dit kunnen interne verschillen zijn, maar ook verschillen in de markt waarin geopereerd wordt. Bij het aanbrengen van veranderingen moet je met al deze zaken rekening houden. Het is niet een blauwdruk die je van de plank trekt en implementeert. Goed luisteren en om je heen kijken is daarbij essentieel.”  

Wetzels besluit: “We streven er dan ook nadrukkelijk naar om een warme relatie met de klant op te bouwen. We achterhalen wat de echte vraag van de klant is en zoeken daar de meest geschikte oplossing voor. In veel gevallen zal dit het opzetten of verbeteren van een agile-organisatie zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook het introduceren van ketensturing betreffen. Kortom: we leveren onze klanten precies wat ze nodig hebben om in de toekomst betere resultaten te kunnen boeken.”

Lees ook: Adaptif versterkt team met adviseurs Arjan Pas en Maarten Verboven.