Sioo vernieuwt opleiding 'Consulting in de Informatiesamenleving'

29 maart 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Opleidingsinstituut Sioo heeft een van zijn opleidingsprogramma’s vernieuwd: ‘Consulting in de Informatiesamenleving’. De leergang, die sinds kort als los opleidingsonderdeel te volgen is, bestaat uit seminars, bijeenkomsten, masterclasses en online tracks, en leert deelnemers hoe zij vanuit hun consultancyrol snel kunnen inspelen op de steeds snellere ontwikkelingen in de samenleving en in organisaties. 

De wereld verandert alsmaar sneller. Mens, maatschappij en het bedrijfsleven staan steeds meer onder druk om mee te veranderen met alle uiteenlopende trends en ontwikkelingen, die vandaag en in de toekomst iedere sector en elk vakgebied zullen raken. Voor de adviesbranche is dit niet anders. Diverse ontwikkelingen zorgen dat de huidige business van adviesorganisaties op de schop moet om toekomstbestendig te kunnen blijven opereren. 

Toegang tot informatie en nieuwe organisatievormen

Zo zorgt bijvoorbeeld de exponentiële toename van beschikbare informatie dat er nieuwe businessmodellen mogelijk worden voor klanten en adviseurs. Hadden adviesbureaus van oudsher een kennisvoordeel, zo zorgen meer transparantie en toegang tot data ervoor dat klanten minder van hen afhankelijk zijn geworden voor het verkrijgen van kennis en expertise. Een ander voorbeeld vormen de vele nieuwe of verbeterde organisatiestructuren en processen die de laatste jaren zijn opgekomen (bijvoorbeeld zelfsturing, agile, lean, het nieuwe werken, continu verbeteren), waardoor traditionele organisatiestructuren worden verdrongen. Ook doen nieuwe vormen van (keten)samenwerking en co-creatie organisatiegrenzen steeds meer vervagen. 

Nieuwe verwachtingen, technologie en wijze van adviseren

Verder zijn vanuit de verschillende stakeholders in de maatschappij en het bedrijfsleven (aandeelhouders, klanten, medewerkers, leveranciers, overheid) de verwachtingen richting organisaties veranderd. Als er naar rendement wordt gekeken, telt niet alleen meer meer financieel gewin of aandeelhouderswaarde, maar wordt ook veel waarde gehecht aan de maatschappelijke of duurzame relevantie en impact van een organisatie. 

Daarnaast zijn het vooral de technologische ontwikkelingen die zich in razend tempo voltrekken en een diepgaande invloed hebben op de keuzes, inrichting en werkwijze binnen organisaties. Tot slot is ook de wijze van adviseren anno 2019 sterk veranderd. Veranderopdrachten hebben niet altijd meer een duidelijk begin of einde met vooraf vastgestelde eindresultaten. Ze veranderen in opdrachten die meebewegen met de werkelijkheid van alledag waarin organisaties zich bevinden. 

Sioo vernieuwt opleiding voor adviseurs: Consulting in de Informatiesamenleving

Mentale transformatie

“De nieuwe ontwikkelingen vragen van adviseurs een mentale transformatie”, geeft Marguerithe de Man van Sioo aan, “en van anders kijken, anders denken en anders handelen.” Dat is precies de reden waarom het opleidingsinstituut de leergang ‘Consulting in de Informatiesamenleving’ heeft vernieuwd. De Man: “De leergang biedt een integraal programma waarin je als interne of externe adviseur de nieuwe kennis- en ontwikkelvragen in samenhang kunt onderzoeken, toetsen en uitwerken tot persoonlijke proposities en capaciteiten.”

Het programma van de vernieuwde leergang, die nu als een afzonderlijk onderdeel te volgen is, staat onder andere stil bij de vier grote uitdagingen waar alle organisaties vandaag de dag mee te maken hebben: volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Deze komen in het programma in samenhang aan de orde en onderzoeken waar een organisaties of een klant precies staat en waar consultants in hun opdrachten aan kunnen werken. Diverse technologische ontwikkelingen staan daarbij centraal, waaronder opkomende technologieën als robotisering, Internet of Things (IoT) en Industry 4.0. “Deelnemers krijgen inzicht in wat de impact kan zijn van technologische ontwikkelingen in hun sector”, aldus De Man.

Ook duikt het programma in de diverse nieuwe manieren van organiseren, met modellen als holacracy, Spotify of onderwerpen als platformorganisaties, multidimensionale organisaties en ecoystemen. In de leergang zal onderzocht worden met welke nieuwe manieren of methodes organisaties werken, waarop deze gefundeerd zijn, wat ze beloven, wat ze voor de klanten van adviseurs kunnen betekenen en, belangrijker wellicht, wat ze vragen van de adviseur. “De essentie van die nieuwe manieren van organiseren is de verandering van een traditionele organisatie naar een niet-hiërarchische organisatie”, aldus Sioo, dat in de leergang zal ingaan op de vraag hoe adviseurs die verandering kunnen ondersteunen. 

Datagedreven consulting

Een ander essentieel onderdeel waar in de leergang aandacht aan wordt besteed is hoe het gebruik van data het adviesproces kan verbeteren. De Man: “In de overvloed aan data die beschikbaar is zit veel informatie verstopt. Informatie die adviseurs kunnen gebruiken om beter of anders te adviseren. Datagedreven werken is de toekomst van consultancy.” Hoewel het programma deelnemers niet opleidt tot bijvoorbeeld een data scientist, zorgt het er wel voor dat deelnemers kennis maken met enkele simpele datatoepassingen. De adviseurs zullen aan de slag gaan met diverse tools, zodat ze praktijkgericht de data science-wereld doorleven. Ze leren welke vragen ze aan klanten kunnen stellen of hoe ze beter met dataspecialisten kunnen samenwerken ter ondersteuning van hun veranderopgaven bij opdrachtgevers.

“Al werkend maken deelnemers kennis met een groot aantal uiteenlopende ideeën, aanpakken en methodes voor veranderen en interveniëren. Die rijkdom helpt hen in hun persoonlijke plaatsbepaling.”
– Sioo

Ook de manier waarop naar veranderen wordt gekeken is aan verandering onderhevig en komt in de vernieuwde leergang aan bod. De Man: “Dat betekent dat er andere aanpakken ontstaan die behulpzaam zijn in de trend naar meer experimenteren en itereren in het vernieuwen van de organisatie.” Deelnemers zullen zich in de leergang van Sioo dan ook verdiepen in de verander- en interventiekundige literatuur en tegelijkertijd hun methodische redeneringen ontwikkelen, die ze in de praktijk direct kunnen toepassen in hun eigen opdrachten. “Al werkend maken deelnemers op deze wijze kennis met een groot aantal uiteenlopende ideeën, aanpakken en methodes voor veranderen en interveniëren. Die rijkdom helpt hen in hun persoonlijke plaatsbepaling”, legt De Man uit. 

Voor de cursisten levert het volgen van de leergang naast kennis en verdieping van hun vakmanschap, ook een bewezen methode op om hun veranderkundige expertise te verbeteren. Ze verkrijgen hiermee een repertoire, waardoor ze met “meer plezier en minder moeite kunnen bewegen in de complexiteit en dynamiek van organisaties”, legt De Man uit, om daaraan toe te voegen: “Door de koppeling met de praktijk en de voortdurende aandacht voor toepassing in hun praktijk helpen de adviseurs hun klanten echt verder met hun vraagstukken.”

De opleiding ‘Consulting in de Informatiesamenleving’ kent een vaste studiebelasting van 300 uur. Zie deze pagina voor meer informatie.

Deelnemers die de leergang afronden kunnen vervolgens aanspraak maken op twee titels. Als ze het vervolgprogramma ‘Consulting Program & Community’ (belasting: 300 uur) dan kunnen ze via beroepsvereniging Ooa de CMC-titel Certified Management Consultant aanvragen. Kiezen ze voor een vervolgprogramma met een studiebelasting van 600 uur in Consulting Program & Community, dan kunnen ze de mastergraad ‘Master of Change Management’ (MCM) behalen.