TEN HAVE begeleidt KNHB bij professionalisering en innovatie

22 maart 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Aan de samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en TEN HAVE Change Management is opnieuw een vervolg gegeven. De partners werken al sinds 2004 samen, en ook de komende drie jaar zal de verandermanagementspecialist de sportkoepel ondersteunen bij professionalisering en innovatie.

“De veranderkundige ervaring die TEN HAVE Change Management met zich meebrengt helpt de hockeybond en de hockeyverenigingen vooruit wanneer het gaat om onze strategie en de daaruit voortvloeiende noodzaak te veranderen”, legt Erik Gerritsen, directeur van de KNHB, uit. 

KNHB | TEN HAVE Change Management

Net als andere sportkoepels, is ook de KNHB onderhevig aan de veranderingen in het landschap. Of het nu gaat om nieuwe behoeften van sporters tot nieuwe manieren van organiseren of financiering van de organisatie en daarmee de sport, verandering is alomtegenwoordig. Om goed met alle veranderingen om te kunnen gaan maakt de hockeybond gebruikt van de expertise van TEN HAVE Change Management. Dit bureau uit Utrecht is een gespecialiseerd organisatieadviesbureau op het gebied van veranderadvies en de implementatie van verbeterplannen.

“De afgelopen jaren heeft TEN HAVE ons als KNHB begeleid bij het inrichten van een nieuwe organisatie, afgestemd op de uitdagingen van de toekomst. Tevens leverde TEN HAVE regelmatig een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van onze verenigingen. Wij zijn dan ook blij met de continuering van onze samenwerking”, aldus Gerritsen.TEN HAVE begeleidt KNHB bij professionalisering en innovatieDe relatie tussen de twee organisaties gaat veel verder terug, dan sinds Gerritsen, zelf een voormalig consultant (onder meer Capgemini en Deloitte) in 2014 aan het roer van de KNHB kwam te staan. TEN HAVE geldt namelijk al sinds 2004 als een trusted adviseur van de hockeybond. TEN HAVE ondersteunt zowel de KNHB als individuele hockeyverenigingen op hun weg naar verdere professionalisering. De afgelopen jaren heeft het adviesbureau de KNHB bijgestaan in verschillende onderzoeken en verandertrajecten.

Vertrouwde adviseur en onderzoeker

In 2013 had TEN HAVE hun samenwerkingscontract met de KNHB voor drie jaar verlengd. In dat jaar heeft het adviesbureau voor de hockeybond onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot professionalisering van hockeyverenigingen. De resultaten van dat onderzoek werden gebundeld in een boekje getiteld ‘Gestructureerd samenwerken aan succes‘. De publicatie gaf inzicht in een aantal vraagstukken die verenigingsbestuurders bezighouden en deed aanbevelingen hoe daarmee om te gaan. 

En zo heeft TEN HAVE bijvoorbeeld een jaar later, in 2014 – in aanloop naar het WK Hockey in ons eigen land – onderzoek gedaan naar de ‘veranderkracht’ van sportverenigingen, in zes verschillende sporten. Dat deed het adviesbureau vanuit hun behoefte de eigen expertise met betrekking tot verandering breder voor de sport in te kunnen zetten. Veranderkracht definieert TEN HAVE als “de mate waarin een organisatie in staat is om de beoogde veranderingen succesvol door te voeren”, gebaseerd op het Veranderkrachtmodel dat het bureau hanteert. 

In 2014 zei TEN HAVE partner Ton Speet naar aanleiding van het onderzoek: “Het sportlandschap is in beweging. De ambities zijn steeds hoger: we willen tot de topsportlanden behoren, een grotere sportparticipatie hebben. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel bezuinigingen.” Die bezuinigingen spelen ook bij verenigingen, terwijl de leden steeds kritischer worden en professionaliteit verwachten.” Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat de meeste sportverenigingen redelijk te scoren op veranderkracht, maar dat het bijvoorbeeld een grote uitdaging is om met minder middelen meer professionals te bereiken. “Van belang is een goede visie van het bestuur, en de meerderheid van de leden die zich daarmee verbonden voelt”, zo luidde de conclusie van de onderzoekers. 

In het kader van hun langdurige samenwerking heeft de KNHB de afgelopen jaren samen met TEN HAVE Change Management regelmatig workshops voor voorzitters en bestuursleden georganiseerd. In die workshops komen specifieke actuele thema’s aan de orde, waarbij het doel is om samen met verenigingsbestuurders van gedachten te wisselen en van elkaars ervaringen te leren.

“Wij zijn gelukkig met de voortzetting van onze samenwerking met de KNHB, die zich in de komende jaren zal toespitsen op een programma dat wij samen gaan vormgeven over de hockeyvereniging van de toekomst.”
– Ton Speet, TEN HAVE Change Management

Samenwerking verlengd t/m 2021

De nieuwe overeenkomst tussen beide partijen zal lopen tot en met 2021. Centraal in deze fase van hun samenwerking zal TEN HAVE de hockeybond helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van de ‘hockey vereniging van de toekomst’. Speet, zegt in een reactie: “Wij zijn gelukkig met de voortzetting van onze samenwerking met de KNHB, die zich in de komende jaren zal toespitsen op een programma dat wij samen gaan vormgeven over de hockeyvereniging van de toekomst.” 

De TEN HAVE Change Management partner besluit: “De toekomstige context waarin hockeyverenigingen opereren vertoont over de verenigingen heen verschillen en overeenkomsten. Wij gaan op zoek naar archetypen van hockeyverenigingen die in de toekomst onderscheiden kunnen worden, aansluitend op verschillen in de context. Vervolgens vragen wij ons af wat dit betekent voor de (organisatie-)inrichting van de verenigingen. Tenslotte vertalen wij dit naar bedieningsconcepten voor de KNHB, zodat deze de verenigingen optimaal kan blijven ondersteunen.”

TEN HAVE Change Management, dat anno 2019 22 professionals telt, is reeds gestart met hun advieswerk. Tijdens het Nationaal Hockeycongres, dat eind januari plaatsvond, hebben diverse adviseurs van TEN HAVE verschillende brainstormsessies gehouden met verenigingsbestuurders.