TEN HAVE Change Management

TEN HAVE Change Management is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in verandermanagement. Voor en met onze opdrachtgevers ontwerpen en realiseren wij complexe veranderingen. Vanuit betrokkenheid en toewijding werken wij aan betere organisaties. Doelgericht, doordacht en met een heldere visie op ons vak.

Onze ambitie is om het beste van ons vakgebied in huis te hebben. Zo kunnen wij onze opdrachtgevers optimaal ondersteunen bij het realiseren van de door hen gewenste verandering. Dit doen wij door de dromen, ambities en doelstellingen van de organisaties en de mensen met wie wij werken te verbinden met de beste beschikbare kennis, inzichten en ideeën op het gebied van verandermanagement. We brengen de situatie in kaart en stellen een scherpe diagnose. Deze vertalen wij in het ontwerp van een verandertraject. Daarmee geven wij invulling aan purposive change, ofwel doordacht veranderen. Dé noodzakelijke stap tussen plan en implementatie, zodat organisatiedoelstellingen duurzaam gerealiseerd worden. 

Wij werken aan complexe verandervraagstukken in alle sectoren, zowel in profit als non-profit. Effectief verandermanagement begint bij het succesvol verbinden van inzichten uit verschillende vakgebieden en disciplines. Onze adviseurs beschikken dan ook over brede kennis en expertise om onze opdrachtgevers te adviseren bij diverse vraagstukken. Hieronder geven wij een weergave van de verschillende expertisegebieden die wij kunnen inbrengen. Soms begeleiden wij een groter verandertraject, waar meerdere expertisegebieden tegelijkertijd worden ingezet. Andere keren worden wij specifiek op één of enkele van deze expertisegebieden gevraagd.

  • Verandermanagement
  • Strategie
  • Organisatiestructuur en (be)sturing
  • Gedrag en cultuur
  • Leiderschap en Management Development
  • Training en opleiding

TEN HAVE Change Management | Nieuws