Vijf HR trends en uitdagingen voor 2019

11 maart 2019 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op basis van internationaal onderzoek heeft Korn Ferry een lijst naar buiten gebracht met daarin de belangrijkste trends voor HR-functionarissen het komende jaar. De onderzoekers stellen dat deze trends van grote invloed zijn op alle aspecten van het HR- en human capital management-vakgebied, van het werven en behouden tot het belonen en beoordelen van werknemers.

De arbeidsmarkt staat dit jaar voor enorme veranderingen, aangezien verschillende trends veel verschuivingen van mensen en talent teweeg zullen brengen. Terwijl demografische veranderingen ervoor hebben gezorgd dat het aantal ouderen in de beroepsbevolking op het hoogste punt ooit is beland, zorgen tegelijkertijd de intrede van nieuwe technologie en nieuwe manieren van werken ervoor dat er steeds meer behoefte komt aan nieuwe typen vaardigheden. 

De millennial-generatie lijkt het beste te zijn uitgerust voor toekomstige, techgerelateerde functies, terwijl aan de andere kant factoren als lifestyle, zingeving, een gezonde work-life balance en de roep om meer duurzaamheid ervoor zorgen dat werkgevers een geheel nieuwe aanpak moeten hanteren om de professionals van nu te kunnen blijven boeien (lees: te kunnen behouden). En dan zijn er op de achtergrond nog de robots, die hun opmars maken en veel (en vooral laaggeschoolde) functies en repetitieve taken dreigen te vervangen.

In een nieuw uitgebracht rapport van adviesbureau Korn Ferry, stellen de auteurs dat deze en vele andere ontwikkelingen van grote invloed zullen zijn op de arbeidsmarkt en op wat gevraagd zal gaan worden van zowel werkgevers als werknemers. Op basis van enquêtes gehouden onder medewerkers en leidinggevenden, hebben de onderzoekers een longlist opgesteld van de belangrijkste HR-trends die volgens hen in de komende maanden in de gaten gehouden dienen te worden. Een selectie van vijf trends die in het oog springen:

Korn Ferry: de belangrijkste HR trends en uitdagingen voor 2019

Data

Al jarenlang wordt data door velen aangemerkt als het nieuwe goud. Dat gaat ook op voor de human resources-afdeling. Door effectief gebruik te maken van data, kan de HR-functie niet alleen de manier waarop talent wordt gevonden en beoordeeld verbeteren, maar ook de wijze van het managen van strategische processen, zoals talent management, strategische personeelsplanning en cultuurbewaking.

De onderzoekers van Korn Ferry voegen toe dat er veel potentieel schuilt in het combineren van inzichten uit uiteenlopende HR-gebieden. “Vroeger werden HR-aspecten als personeelswerving, arbeidsvoorwaarden, en persoonlijke ontwikkeling vaak afzonderlijk benaderd. Tegenwoordig worden data over deze aspecten gecombineerd om veel fundamentelere inzichten te krijgen in de ontwikkeling van de organisatie, van teams en van individuele medewerkers.”

Zo kan data-analyse van grote betekenis zijn bij het in kaart brengen van de vaardigheden die al binnen de organisatie aanwezig zijn en de arbeidsvoorwaarden die voor werknemers de meeste waarde hebben. Verder kan de HR-functie door het gebruik van data beter de waarde van investeringen inzichtelijk maken voor beslissers. Door concrete resultaten in de bestuurskamer te laten zien in plaats van alleen maar de kosten, zullen leiders er meer op vertrouwen dat hun investeringen in human capital zich uitbetalen.

Lees ook: Data-inzichten worden steeds belangrijker in de 'war for talent'.

Diversiteit

Diversiteit is al jaren een populair onderwerp. Waar veel van de focus de afgelopen periode ging naar het realiseren van meer vrouwen in bestuursfuncties en managementlagen, benadrukken de onderzoekers dat er ook aandacht moet blijven voor vrouwelijke diversiteit in andere lagen van de organisatie. Ook lager in de organisatie moet de eigen pijplijn goed gevuld blijven met vrouwen, stellen de onderzoekers, die er verder voor pleiten dat goed moet worden bijgehouden hoe vrouwen doorstromen binnen de organisatie. Daarbij moet er voldoende aandacht worden gegeven aan het verwijderen van drempels, die de groei en een cultuur waarin vrouwen gestimuleerd en ondersteund worden mogelijk afremmen.

“Steeds meer bedrijven zijn bezig met het vormgeven van inclusief en LGBT-vriendelijk beleid.”

Het houdt echter niet op bij vrouwen. Inclusie is een overkoepelende doelstelling, wat inhoudt dat mensen van alle etnische achtergronden en geaardheden gelijke kansen dienen te krijgen. Zo houden steeds meer bedrijven bij welk percentage van minderheden worden aangenomen, en zijn steeds meer bedrijven bezig met het vormgeven van een inclusief en LGBT-vriendelijk bedrijf.

Doorlopende feedback

Het is voor veel werknemers één van de meest angstige momenten van het jaar: het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de manager. Voor bedrijven is de performance management-cyclus een doorn in het oog. Honderden, zo niet duizenden uren gaan verloren in performance management reviewsessies, waarin wordt teruggeblikt naar de resultaten en wordt gekeken of zaken goed of slecht verlopen.

De adviseurs van Korn Ferry benadrukken dat het, in de razendsnelle economie van vandaag, logischer is om performance management en ontwikkeling van personeel te baseren op doorlopende feedback. “Dit helpt beter om werknemers te ontwikkelen en betrokken te houden”, aldus de adviseurs in het rapport. Wat hierbij ook meespeelt is dat nieuwe technologieën het veel gemakkelijker en laagdrempeliger maken om feedback aan collega’s te geven, en slimme tools gebruikt kunnen worden om dit inzichtelijk te maken en te koppelen aan ontwikkelingsdoelen. De vluchtigheid van werknemers, vooral van hen die behoren tot de millennial- generatie en generatie Z, betekent ook dat medewerkers tegenwoordig maar een paar jaar hetzelfde werk blijven doen, met als gevolg dat langetermijn- of éénjaars-cycli niet langer synchroon lopen met hun carrièrepad.

Lees ook: Nieuwe businessmodellen vragen om ander performance management.

Maatwerk in arbeidsvoorwaarden

De afgelopen decennia hanteerden organisaties veelal vaste functiehuizen en daarbijbehorende beloningsstructuren. Senioriteit en ervaring speelden hierbij een belangrijke rol. Het grote verschil tussen de generaties van vandaag – van babyboomers tot millennials to generaties Y en Z – betekent dat er in een bedrijf tot wel vier generaties van medewerkers tegelijkertijd actief kunnen zijn. “Elk met verschillende verwachtingen als het gaat om salaris en arbeidsvoorwaarden.” Terwijl sommigen een hoog salaris verwachten, kiezen anderen juist voor mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling, en weer anderen juist voor meer flexibiliteit of meer vrije tijd.

De onderzoekers wijzen erop dat het niet alleen om leeftijd draait. “Maar eerder om persona’s, die aansluiten bij de levensfase waarin zij zich bevinden.” Met behulp van data onderzoeken vooruitstrevende bedrijven de specifieke wensen van elke generatie, zodat beloningspakketten (een mix van salaris, flexibele werktijden, betaald verlof, terugbetaling van studieleningen) afgestemd kunnen worden op de uiteenlopende behoeften van werknemers.” 

“Met behulp van data onderzoeken vooruitstrevende bedrijven de specifieke wensen van elke generatie, zodat beloningspakketten afgestemd kunnen worden op de uiteenlopende behoeften van werknemers.”

Fantasierijke functietitels

Chief geluksofficer, data-wrangler, juridische ninja: ze klinken wellicht gek, maar zulke fantasierijke functietitels komen steeds vaker voor, omdat ze volgens de onderzoekers goed passen bij veranderende strategieën van organisaties. Sommige titels zijn bedoeld om bepaalde functies aantrekkelijker te laten klinken voor jongere werknemers. Zo zijn data-wranglers bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de juiste interpretatie van data en zijn juridische ninja’s de nieuwe generatie juridische assistenten. 

Sommige functies worden in het leven geroepen om belang te geven aan een bepaalde rol. Chief geluksofficer, daar had tien jaar geleden nog nooit iemand van gehoord. Nu duiken dergelijke termen steeds vaker op binnen organisaties, tot in de bestuurskamer aan toe. In andere gevallen kunnen nieuwe functietitels het gevolg zijn van nieuwe vakgebieden die opkomen of van veranderde vaardigheden die worden gevraagd. Denk aan een Augmented Reality Builder, Chief Trust Officer, Personal Data Broker of Data Detective. Al met al zullen werknemers van alle leeftijden moeten wennen aan deze nieuwe benamingen voor toekomstige functies.