First Consulting optimaliseert software ontwikkelingsproces binnen IT-afdeling bij bank

22 februari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Als financiële instelling is het belangrijk om snel aan te sluiten bij de snel veranderende wensen en behoeften van de klant, om hen zo optimaal van dienst te kunnen zijn. Daarvoor is het essentieel dat de IT-afdeling snel nieuwe software kan implementeren. First Consulting helpt banken bij het optimaal inrichten van het software ontwikkelproces.

Een praktijkvoorbeeld: de IT-afdeling van een internationale bank heeft inmiddels een succesvolle Agile transformatie ondergaan om haar wendbaarheid te vergroten en zo te kunnen blijven aansluiten bij de snel veranderende klantbehoeften. De volgende stap van deze IT-afdeling is volledige optimalisatie van de waardeketen, om daarmee het software ontwikkelingsproces verder te versnellen en de kwaliteit van software te allen tijde te borgen. Vanwege de ervaring van First Consulting op het gebied van verandertrajecten van processen, systemen en organisatie heeft de bank het bureau gevraagd te ondersteunen bij deze transformatie.

Aanpak

Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken begeleidt First Consulting de implementatie van CI/CD – Continuous Integration, Continuous Delivery. CI/CD heeft als doel om nieuwe software snel en foutloos te implementeren. Dit wordt gedaan door het automatiseren van verschillende testen en andere processtappen die nodig zijn om een nieuwe of verbeterde versie van een website of app te implementeren, waarbij de software aanpassingen binnen één minuut kunnen worden doorgevoerd.

First Consulting hanteert hierbij een drietal stappen, die een integrale aanpak vormen om een optimaal software ontwikkelingsproces te realiseren: 1) Procesanalyse; 2) Implementatie en 3) Borging.

First Consulting optimaliseert software ontwikkelingsproces bij banken

Stap 1: Procesanalyse

Ter voorbereiding op de implementatie van CI/CD is een uitgebreide procesanalyse uitgevoerd. Met behulp van workshops met alle stakeholders is voor ieder ontwikkelteam binnen de IT-afdeling een persoonlijk verbetertraject gedefinieerd, waarin zowel optimalisatie als automatisering van het ontwikkelproces een belangrijke rol spelen.

Stap 2: Implementatie

Om CI/CD succesvol te implementeren zijn zelfsturende teams opgezet waarin ontwikkelaars en verschillende technische experts samenwerken aan het optimaliseren en automatiseren van hun proces. First Consulting stelt hierbij de relatie tussen techniek, proces en mens centraal en vertaalt technische oplossingen naar een nieuwe manier van werken. De implementatie bestaat uit het implementeren van nieuwe software, het geven van trainingen en het faciliteren van kennisuitwisseling, zodat iedereen de toegevoegde waarde van CI/CD inziet en zich de nieuwe manier van werken eigen kan maken.

Stap 3: Borging

Doordat First Consulting sámen met de bank naar een oplossing werkt, worden verantwoordelijkheden direct in de organisatie geborgd. De nieuwe manier van werken komt samen met de ontwikkelteams tot stand, waardoor kennis intern wordt opgebouwd en zij zich eigenaar voelen van de verandering.

Resultaat

In de aanpak van First Consulting laat het bureau pas los als de ontwikkelteams volledig eigenaar zijn van het end-to-end ontwikkelproces. Als zij nieuwe code schrijven, en dit vervolgens zelf met één druk op de knop testen en live brengen, zijn zij ook in staat om hun eigen ontwikkelproces continu te blijven verbeteren. Zo kan de bank ook in de toekomst aansluiten bij de snel veranderende wensen en behoeften van de klant.

Bekijk de pagina First Consulting | Projecten voor een overzicht van projecten waar de ruim 225 collega's van First Consulting aan werken.