Zelfstandige adviseurs bezorgder over hun ecologische voetafdruk

28 januari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Circa 70% van de zelfstandige consultants maakt zich zorgen over de effecten van haar of zijn ecologische voetafdruk. Dat blijkt uit onderzoek van Comatch. De onderzoekers vonden ook een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen: vrouwelijke adviseurs maken zich aanzienlijk meer zorgen dan hun mannelijke collega’s. 

Door de snelle opwarming van de aarde is er steeds meer aandacht voor het aanpakken van de CO2-voetafdruk van zowel bedrijven als individuen. Zo’n CO2-afdruk is gedefinieerd als de totale uitstoot veroorzaakt door een persoon, gebeurtenis, organisatie of product, uitgedrukt in kilogrammen koolstofdioxide. 

Terwijl consultancybureaus een redelijk goed beeld kunnen krijgen van hun CO2-voetafdruk, ligt dit voor zelfstandige adviseurs anders. Zonder duurzaamheidsafdeling die de activiteiten van adviseurs ondersteunt, is het voor freelancers stukken lastiger om inzicht te krijgen in de ecologische impact van hun dienstverlening. Zo kan het voorkomen dat ze onbewust een grote CO2-voetafdruk hebben terwijl ze juist proberen deze te verkleinen, simpelweg omdat ze niet beschikken over de juiste kennis en middelen om zich dat te realiseren.

Een recent onderzoek van adviesbureau Comatch onder 382 onafhankelijk adviseurs laat echter zien dat het ecologische bewustzijn de afgelopen jaren is toegenomen. Gemiddeld maakt 71% zich meer zorgen over haar of zijn CO2-voetafdruk dan vijf jaar geleden. Terwijl dit ook betekent dat 29% van de ondervraagden zich niet druk maakt, ontwikkelt de meerderheid zich daarentegen in de goede richting als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering.

Independent consultants more concerned about carbon footprint

Altijd op weg

De bevindingen zijn vooral belangrijk omdat consultants veel reizen. Bijna het meest van alle beroepsgroepen zelfs, zo blijkt uit een recent onderzoek waarin naar voren komt dat de gemiddelde managementconsultant tot 80% van haar of zijn werktijd buiten het eigen kantoor doorbrengt. Strategische adviseurs en interim-consultants worden doorgaans ingehuurd voor korte periodes, terwijl implementatieconsultants meestal aan projecten werken voor minimaal een half jaar. Deze twee laatstgenoemde groepen pendelen veelal dagelijks van hun huis naar het kantoor van hun klanten. En klanten kunnen overal in het land of zelfs daarbuiten zijn gevestigd. 

De door Comatch ondervraagde consultants beschikken over een relatief senior trackrecord. Zo bekleedde het merendeel van de ondervraagden eerder functies bij grote adviesbureaus zoals McKinsey & Company, BCG, Bain & CompanyRoland Berger en de Big Four-kantoren. Volgens het onderzoek zijn jongere zelfstandige adviseurs meer bezorgd dan hun oudere collega’s. Daarnaast komt in de studie naar voren dat vrouwen meer bezorgd zijn dan mannen. 84% van de vrouwelijke respondenten schenkt meer belang aan het verkleinen van haar CO2-voetafdruk dan vijf jaar geleden, terwijl dit bij de mannelijke ondervraagden slechts 67% was.

Terwijl de meerderheid van de ondervraagde consultants zegt zich actief in te zetten om haar of zijn voetafdruk te verkleinen, is het vliegtuig het meest gebruikte vervoersmiddel voor klussen op langere afstand. Dat reisgedrag rijmt maar moeilijk met de ecologische ambities. In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen lange en korte vluchten, maar het is duidelijk dat onafhankelijke consultants die bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Brussel reizen per vliegtuig – per dag zijn er vier lijnvluchten tussen deze twee steden – hun CO2-voetafdruk vrij makkelijk kunnen verkleinen door de hogesnelheidstrein te pakken.

Ondanks dat het vliegtuig het vaakst wordt gebruikt, geeft een groot deel van de onafhankelijke consultants wel de voorkeur aan het spoor. Circa 60% van de vrouwelijke respondenten laat weten liever met de trein te reizen, terwijl ongeveer 43% van de mannelijke ondervraagden zegt deze voorkeur te hebben. Ter illustratie: slechts 25% van de vrouwen en 39% van de mannen geeft de voorkeur aan het vliegtuig. Veel respondenten geven aan dat de trein echter niet altijd tot de mogelijkheden behoort, waardoor in de praktijk voor het vliegtuig wordt gekozen.

Tjeerd Wijffels, directeur van Comatch in de Benelux, over de onderzoeksresultaten: “De consultants in ons netwerk reizen veel naar rollen waar ze hun expertise kunnen toepassen. De meerderheid maakt zich zorgen over haar of zijn ecologische voetafdruk, maar de mogelijkheid om deze te beperken is afhankelijk van afstand, tijd en kosten.”