Duurzaamheid steeds hoger op agenda van treasury

17 januari 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Treasury-professionals kiezen steeds vaker voor duurzaamheid. Voor een groot deel doen ze dat om invulling te geven aan de toenemende vraag van bedrijven naar de vergroening van financiële operaties, maar ook omdat de duurzaamheidstrend financiële en strategische kansen biedt.

In de afgelopen vijftien jaar is duurzaamheid uitgegroeid tot een kernonderwerp binnen de meeste directiekamers. Momenteel hebben ook treasury-afdelingen in toenemende mate te maken met deze ontwikkelingen. Dat is te lezen in een rapport van Enigma Consulting en Rabobank. In het onderzoekt komt naar voren dat ongeveer de helft (49%) van de treasury-professionals bij grote organisaties van mening is dat duurzaamheid een zeer belangrijke zakelijk doelstelling is.

De studie werd uitgevoerd onder organisaties waar tussen de 100 en 500 financiële medewerkers actief zijn. Het onderzoek bracht onder meer aan het licht dat professionals de regelgeving nog altijd beschouwen als de belangrijkste reden om over te gaan tot duurzame oplossingen. Op de vraag of de milieuregelgeving de afgelopen drie jaar invloed heeft gehad op treasury-activiteiten, antwoordt 62% instemmend (waarvan 53% laat weten tot op zekere hoogte te zijn beïnvloed, terwijl 9% aangeeft in hoge mate te zijn beïnvloed). De meeste van deze respondenten zijn professionals die werkzaam zijn bij banken, toezichthouders of aandeelhouders. 

Duurzaamheidsdenken heeft volgens de ondervraagden ook invloed op andere bedrijfsonderdelen. Zo zegt 38% dat de duurzaamheidstrend impact heeft op aspecten als relatiebeheer en de wijze waarop organisaties omgaan met hun klanten. Aan de ene kant gebruiken organisaties duurzaamheid als een belangrijk middel om zich te onderscheiden in een drukbezette markt. Aan de andere kant eisen klanten van organisaties een duurzamere bedrijfsvoering, waardoor bedrijven dus inspelen op een veranderende vraag.Impact of environmental requirements / regulations on treasury

Groene financieringsmodellen

Voor een aantal treasury-professionals is het onderwerp ook van invloed op de manier waarop strategieën worden bedacht, processen worden geleid en governance wordt beheerd. Dit geldt voor circa 26% van de project/klanten finance-afdelingen, 25% van het cash & liquidity management en circa 21% van de credit risk insurance-omgevingen. 

Een van de beste manieren waarop treasury kan bijdragen aan duurzaamheid, is het faciliteren van groene financieringsovereenkomsten. Eenvoudig gezegd is dat een financieel instrument dat investeerbare rendementen combineert met ecologisch positieve resultaten. Voorbeelden zijn positieve stimuleringsleningen, en ecologische, sociale en governance-gekoppelde leningen, CO2-neutrale beleggingen én groene en duurzaamheidsleningen.

In het rapport van Enigma Consulting en de Rabobank stellen de onderzoekers dat 45% van de treasury-professionals de inzet van een groen financieringsinstrument heeft overwogen. Velen daarvan hebben in de afgelopen jaren de daad bij het woord gevoegd. Wereldwijd kende de markt voor groene obligaties in 2017 een omvang van ongeveer $175 miljard. Veel marktwatchers geloven dat de groene leningenmarkt zelfs groter zou kunnen worden dan de markt van groene obligaties. 

Global sustainable debt annual issuance

Duurzaamheidstrategie

Voor corporates zijn groene leningen een manier om hun duurzaamheidsstrategieën gestalte te geven en een gesprek aan te gaan over ‘sustainable finance’. 51% van de respondenten zegt dat groene financiering de duurzaamheid van hun bedrijf ondersteunt. Een voorbeeld hiervan vinden we bij chemiebedrijf DSM, dat een doorlopend krediet van €1 miljard heeft genomen, waarbij de rente afhankelijk is van de volgende drie elementen: de cumulatieve broeikasgasefficiëntie (1), de energie-efficiëntie-indexscore (2) en de hoeveelheid elektriciteit die is opgewekt door middel van hernieuwbare energie (3). 

Bruné Singh van DSM liet zich onlangs uit over de beweegredenen van het chemiebedrijf: “We hebben deze kredietfaciliteit afgesloten om onze toewijding rondom klimaatverandering te onderstrepen. We zien deze transactie ook als een kans om samen te werken met onze bankpartners, het gesprek te voeren over duurzaamheid en klimaatverandering, en om invloed te hebben op mindsets van mensen.” 

“Het is interessant om te zien dat veel duurzaamheidscriteria ook eisen zijn van klanten in aanbestedingen.”
– Bas Spelbos, Group Treasurer bij VolkerWessels

Aannemersbedrijf VolkerWessels is een ander tekenend voorbeeld. In juni 2018 schakelde het bedrijf zijn doorlopende kredietfaciliteiten om van een traditionele vorm naar een duurzame variant. Daarmee is de lening gekoppeld aan de jaarlijkse verbetering van vijf duurzaamheidsprestatie-indicatoren. Drie indicatoren waren al aanwezig in het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels, terwijl door de transformatie twee werden toegevoegd aan het beleid. De vijf indicatoren zijn: de frequentie van incidenten, sociaal rendement (PSO-score), CO2-emissies van het lease-wagenpark, het recycle-percentage en het aandeel nieuw gebouwde zero-emissiewoningen.

“Het is interessant om te zien dat veel van deze duurzaamheidscriteria ook eisen zijn van klanten in aanbestedingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gemeenten. Als gevolg hiervan genereert het ook commerciële kansen”, aldus Bas Spelbos, Group Treasurer bij VolkerWessels.

Bredere financiële basis

Een van de belangrijkste voordelen van de nog prille duurzaamheidsleningenmarkt is het potentieel om een beroep te doen op ‘niet-bancaire beleggers’ die worden gedreven door een groen- of duurzaamheidsmandaat om de activa waaraan zij hun kapitaal toewijzen te diversifiëren. Uit de studie van Enigma en Rabobank blijkt dat 21% van de respondenten met het oog hierop de voordelen van het gebruik van groene financieringsinstrumenten zelfs benadrukt, omdat deze een bredere financiële basis mogelijk maken. 

Zo’n 10% van de respondenten benadrukt ook concurrentievoordelen. In het geval van groene leningen is de rente vaak variabel volgens vastgelegde duurzaamheidsfactoren, om een bepaalde vorm van verbetering van de duurzaamheidsprestaties van de leningnemer aan te moedigen. De geldschieter kan hiermee een iets lager rendement rechtvaardigen, op basis van het feit dat de leningnemer zijn best doet zijn de duurzaamheidsprestaties te verbeteren, omdat hem dit simpelweg een voordeel oplevert, wordt het risico op wanbetaling verkleind.   

“Duurzaamheid staat duidelijk hoog op de lijst van corporate treasurers. En hoewel veel treasurers nog steeds een beter begrip willen hebben van groene financieringsinstrumenten, is de lijst met participanten al aanzienlijk”, besluit Bas Kolenburg van Enigma Consulting.

Gerelateerd: Treasury afdelingen moeten meer strategische waarde leveren.