Thermische zonne-energie verdient meer aandacht

16 januari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vooralsnog wordt de meeste zonne-energie middels panelen omgezet naar elektrische energie. Minder bekend is het opwekken van thermische energie via zonnestralen. Dat gebeurt door middel van zogenaamde zonnecollectoren, die vele voordelen met zich meebrengen, aldus adviesbureau Berenschot.

Volgens het fotovoltaïsche effect is het mogelijk om spanning en elektrische stroom op te wekken in materiaal wanneer dat wordt blootgesteld aan licht. Dit fysische verschijnsel vormt de basis van zonnepanelen, die in toenemende mate worden beschouwd als een belangrijke oplossing voor de veelbesproken klimaatproblematiek. Het is zeker ingenieus dat de mens de stralen van de zon weet om te zetten naar elektrische energie, maar het is temeer onoplettend dat tegelijkertijd nauwelijks gebruik wordt gemaakt van een andere fundamentele eigenschap van deze ster.

Naast licht, is de zon namelijk onze hofleverancier van warmte, wat volgens de klassieke natuurkunde overeenstemt met (thermische) energie. Opmerkelijk genoeg zijn hedendaagse zonnepanelen totaal niet ingericht om ook van die energievorm te profiteren. Ook binnen de verschillende sectortafels van het klimaatakkoord is deze manier van energieopwekking tot op heden onbesproken gebleven, zeggen onderzoekers van Berenschot. En dat terwijl de experts van het adviesbureau verschillende voordelen weten aan te wijzen. 

Onderbelicht

De combinatie van elektrische en thermische zonne-energieopwekking is volgens Berenschot de meest veelbelovende variant. Hierbij wordt gebruikgemaakt van zogenaamde PVT-panelen, die bestaan uit zonnepanelen die zorgen voor elektrische energie en daarnaast uit zonnecollectoren, die thermische energie opwekken. Het principe van een zonnecollector is tamelijk eenvoudig. Een collector is meestal een metalen voorwerp, dat warm wordt als de zon erop schijnt, waar een vloeistof – zoals water – doorheen stroomt om zo de gewonnen warmte af te kunnen voeren. Hiermee kan bijvoorbeeld de warmwaterboiler worden ondersteund.

Thermische zonne-energie verdient meer aandachtVolgens Berenschot genereren zonnecollectoren stukken meer energie per vierkante meter dan fotovoltaïsche zonnepanelen, windmolens of andere vormen van duurzame energieopwekking. Bovendien draagt de oplossing flink bij aan het realiseren van de Parijse klimaatdoelstellingen. Door meer gebruik te maken van thermische energie via zonnecollectoren daalt de vraag naar elektrische energie, die in ons land op dit moment voornamelijk wordt opgewekt in vervuilende gas- en kolencentrales.

Ook op kleinere schaal zijn er voordelen verbonden aan het omzetten van zonnestralen naar thermische energie. Sinds het besluit van minister Wiebes in maart 2018 om de Groningse gaskraan dicht te draaien, lijkt het einde in zicht van de gasgestookte cv-ketel, die momenteel al plaatsmaakt voor de volledig elektrische warmtepomp. Deze is doorgaans uitgerust met een zogenaamde buiten-unit, die veel geluidoverlast veroorzaakt. De combinatie van zonnecollectoren met een warmtepomp verhelpt dit probleem, simpelweg omdat een veel minder krachtige en dus stillere warmtepomp vereist is, zeggen de onderzoekers. In het licht van al deze voordelen is het opmerkelijk dat de zonnecollector nog steeds zo’n onderbelichte oplossing is.

Daar zijn echter wel duidelijk aanwijsbare redenen voor. Zo zijn er vanuit de overheid verschillende subsidieprogramma’s voor zonnepanelen die elektrische energie opwekken, waaronder de salderingsregeling. Volgens deze regeling mag het aantal kWh dat is opgewekt via zonnepanelen in mindering worden gebracht op de jaarrekening. Dat is met name gunstig omdat energie niet tot nauwelijks opgeslagen kan worden. Als de panelen meer energie opwekken dan vereist, wat bijvoorbeeld overdag gebeurt als mensen aan het werk zijn, vloeit het overschot volgens de regeling terug naar het net, maar wel in ruil voor korting op de eindafrekening. De investeringskosten van de panelen worden op deze wijze snel terugverdiend. 

Voor energie die is geproduceerd door zonnecollectoren is geen soortgelijke salderingsregeling van kracht. Als de collectoren van een huishouden een overschot aan thermische energie opwekken, dan vloeit deze zonder tegenvergoeding naar het energienet. Dat maakt een investering in zonnecollectoren relatief onaantrekkelijk voor consumenten. De onderzoekers van Berenschot zien dit als een gemiste kans: “Het creëren van een gelijker speelveld zal de toepassing van zonnewarmte bevorderen.” 

Lees ookBZK schakelt CE Delft in om Wet Energieprestatievergoeding te evalueren.