Landmacht verkent andere samenwerkingsvormen met IT-dienstverleners

03 december 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Koninklijke Landmacht heeft een pilot gelanceerd met IT-dienstverleners Capgemini en CGI. Doel van de pilot is om te onderzoeken wat de IT-markt en de Koninklijke Landmacht voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van het effectief vergaren, uitwisselen en managen van (externe) IT-kennis.

Aanleiding voor de pilot is het grote aantal complexe IT-veranderingen waarmee het Nederlandse landleger vandaag de dag mee te maken heeft. Aan de ene kant wordt de rol van IT voor missies en de efficiency van de bedrijfsvoering steeds belangrijker. Een gegeven is dat de IT-(netwerk)wereld continu verandert en dat netwerkkenniscapaciteit bijdraagt aan het effectief kunnen optreden. “Een stabiele IT-(netwerk)kennisopbouw en -ontwikkeling is dan ook randvoorwaardelijk voor de doorontwikkeling van Defensie”, stelt de Koninklijke Landmacht in een persverklaring.

Aan de andere kant speelt ook mee dat IT steeds complexer wordt. Vandaag de dag wordt de supply chain van Defensie ingericht rondom grote ERP-systemen, geflankeerd door allerlei applicaties. En hoewel de opkomst van nieuwe technologieën als Internet of Things (IoT) en artificial intelligence (AI) zorgt voor tal van interessante kansen, is de keerzijde dat deze technologieën veel druk zetten op de IT-infrastructuur en de IT-capaciteiten benodigd voor het runnen en monitoren ervan. Tegen deze achtergrond “kan Defensie evenmin zonder externe kennis als zonder externen met kennis van Defensie” om deze doorontwikkeling mogelijk te maken.

Landmacht verkent andere samenwerkingsvormen met IT-dienstverleners

Twee externe ICT-adviesbureaus waar Defensie regelmatig mee samenwerkt zijn Capgemini, een van oorsprong Franse multinational, en CGI, een van oorsprong Canadees bedrijf. Beide bureaus behoren tot de tien grootste IT-adviesbureaus ter wereld. Het trio zal de krachten bundelen om te onderzoeken of een meer agile aanpak voor het managen van de IT-assets van Defensie – in combinatie met outsourcing – de Koninklijke Landmacht kan helpen om wendbaarder en efficiënter te worden.

De verkenning is onderdeel van het programma ‘De Adaptieve Krijgsmacht’, dat als doel heeft Defensie te veranderen in een organisatie die snel kan anticiperen op veranderende omstandigheden binnen alle gelederen. Om dit vorm te geven wordt gebruik gemaakt van de kracht van open samenwerking tussen civiele en militaire organisaties. De kern is dat de Landmacht niet langer altijd materieel of personeel moet willen bezitten, maar dat het veel belangrijker is dat het erover kan beschikken als dat nodig is.

Of dit op IT-gebied mogelijk wordt, zal naar alle waarschijnlijk begin 2019 bekend worden. Dan maken de onderzoekers hun eerste bevindingen openbaar. De timing valt samen met de oprichting van het C2-OndersteuningsCommando (C2OstCo). Daarmee wordt een aantal bestaande onderdelen samengevoegd in een nieuwe organisatie, met als hoofdtaak het verzorgen van communicatieverbindingen en van communicatiesystemen voor de Landmacht in de breedste zin van het woord. Ook bij dit traject zijn Capgemini en CGI als adviseur en partner betrokken.

Eerder deze maand sloot het Ministerie van Defensie nieuwe raamovereenkomsten voor ICT-inhuur. Het contract is een van de grootste raamovereenkomsten binnen de gehele Rijksoverheid, die per jaar zo’n €1,3 miljard uitgeeft aan externe inhuur.