First Consulting stimuleert innovatie in de transport en mobiliteit sector

02 oktober 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Over welke kennis beschikken we als het gaat om blockchains? Hoe kom ik meer te weten over API Management? Wat zou augmented reality of chatbots kunnen betekenen voor mijn afdeling? En welke impact gaan zelfrijdende auto’s hebben op onze business?

Uit marktonderzoek blijkt dat medewerkers over het algemeen graag meedenken over dergelijke vragen en ook goed in staat zijn om innovatieve ideeën op te wekken. De combinatie tussen technologische ontwikkeling en deze nieuwe ideeën maakt het voor bedrijven mogelijk om in te spelen op de veranderende behoefte van de klant. Tegelijk brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee, die kunnen belemmeren dat het volledige potentieel van innovaties wordt benut. Op welke technologie zetten we op korte termijn in? Hoe en waar laten we competenties landen? En hoe realiseren we synergie?

Ook bij een belangrijke speler in de transport en mobiliteit sector wordt er op veel plekken in de organisatie initiatief genomen op het gebied van innovatie. De uitdaging hierin is het bewaken van overzicht, realiseren van synergie, het zorgdragen dat collega’s op de hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen en het optimaal inzetten van de beschikbare resources. Voorkomen moet worden dat vergelijkbare onderzoeken parallel worden uitgevoerd of dat er prioriteit wordt gegeven aan minder belangrijke innovatieve mogelijkheden.

Obstakels in Innovatieproces

First Consulting werkt samen met de klant in transport en mobiliteit aan het professionaliseren van het innovatieproces om bovenstaande uitdagingen te overwinnen.

Inzicht en structuur in het innovatieproces

Het project beoogt meer structuur te bieden bij het experimenteren met en adopteren van nieuwe technologische ontwikkelingen. Hierbij is het van belang dat medewerkers met elkaar worden verbonden en afdelingen van elkaar kunnen leren.

Proces & Governance

Om te komen tot een duurzaam proces is er eerst een duidelijke governance ingericht bestaande uit twee delen. Het eerste deel is een top-down-methode, waarbij er via een portfolio centrale sturing op de meeste waardevolle innovatie-mogelijkheden plaatsvindt en de ruimte wordt gecreëerd voor het uitwerken van experimenten door diverse expertgroepen. Het tweede deel is een bottom-up methode waarbij de decentrale initiatieven inzichtelijk worden gemaakt om de afstemming en coördinatie te verbeteren.

Technologie

Ter ondersteuning van het innovatieproces is een ‘Innovatie Portaal’ ontwikkeld. Een webapplicatie geeft inzicht in de huidige innovatietrends en de ontwikkelingen binnen de organisatie, wat als basis geldt voor het kunnen realiseren van synergie. Cruciaal voor het succes is dat medewerkers op een laagdrempelige manier hun kennis kunnen ophalen en delen via dit portaal. Naast het ontwikkelen van het Innovatie Portaal ondersteunt First Consulting in het experimenteren met en adopteren van nieuwe technologieën en in het opwekken van business en technologie gedreven use cases.

Implementatie

Het succes is in hoge mate afhankelijk van het gebruik van het portaal, de kwaliteit van de inhoud en de toepassing van het proces. Om medewerkers door de hele organisatie te stimuleren is een implementatietraject ingericht dat onder andere bestaat uit diverse roadshows, innovatie-events en een gemotiveerd ambassadeursnetwerk.

Samen met de klant streeft First Consulting er via deze weg naar om de organisatie te verbinden, de structuur in het proces te verbeteren en innovatie tot ‘business as usual’ te maken.

Deze case is volgens First Consulting een typisch project waar het bureau dagelijks aan werkt. “Van probleemanalyse en ontwerp tot daadwerkelijke implementatie: altijd een end-to-end oplossing samen met de klant in een mix van proces, technologie en implementatie. First Consulting onderscheidt zich in de markt door diepgaande proces- en systeemkennis te combineren met operationele realisatiekracht”, aldus het bureau. Bij First Consulting werken Ruim 200 consultants met een passie voor operationele vraagstukken.