Hoe is het om stage te lopen bij B&A? Twee stagiaires aan het woord

08 augustus 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Jaarlijks neemt B&A, een adviesbureau voor het publieke domein, een groot aantal stagiair(e)s aan. Hoe is het om stage te lopen bij B&A? Rosa Duijvendak en Noor van der Weegen delen hun ervaringen als stagiaire bij het advieskantoor.

Rosa Duijvendak

Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn scriptie voor de Universiteit Utrecht. Het doel van mijn onderzoek is de toegevoegde waarde te bepalen van het gebruik van sociale media voor het jongerenwerk. Dit werk ik vervolgens uit in een beleidsadvies. 

Door middel van onder andere een sociale netwerkanalyse heb ik gekeken in hoeverre het gedrag van jongeren verschilt in de online wereld (sociale media) met de offline wereld (op straat). Ik focuste mij op jongeren die overlastgevend en crimineel gedrag vertonen. In mijn onderzoek richte ik mij op het sociale mediaplatform Instagram, aangezien jongeren daar tegenwoordig bijna allemaal gebruik van maken. Verder keek ik of de online wereld nieuwe inzichten meebrengt over de connecties tussen jongeren. Ten slotte ben ik nagegeaan hoeveel invloed jongeren op elkaar hebben binnen hun netwerk. Begin juli heb ik mijn onderzoek en stage bij B&A afgerond. 

De afgelopen periode heb ik meegelopen met een aantal projecten binnen het team van Advies, zo was ik onder meer nauw betrokken bij het jongerenwerk in Amersfoort. Ook heb ik mee mogen werken aan verschillende opdrachten, variërend van het opstellen van een leergang tot het opstellen van een interviewprotocol voor een rekenkameronderzoek. Dit heeft mij een enorme groei opgeleverd zowel professioneel als op persoonlijk vlak. Met name de combinatie tussen advies en praktijk maakte het werk ook zo leuk, aangezien de impact direct zichtbaar is.

Rosa Duijvendak en Noor van der Weegen

Noor van der Weegen

Sinds februari loop ik stage bij B&A. Ik was op zoek naar een stage waarbij ik kennis kon maken met beleidsadvies en -onderzoek door mijzelf middenin de maatschappij tussen de mensen te begeven. Deze kans heb ik bij B&A gekregen.

De afgelopen maanden heb ik voor mijn afstudeerscriptie onderzoek gedaan naar jeugdcriminaliteit in Amsterdam West. Een onderwerp dat mij al langer interesseerde, en dat zich daarnaast ook goed leent om sociologisch en beleidsonderzoek met de uitvoering te kunnen combineren. Hier ben ik nog druk mee bezig, dus de resultaten zullen nog even op zich laten wachten. 

Om mij goed thuis te voelen in het onderwerp werk ik elke donderdag op het Jongeren Service Punt in Amsterdam West aan mijn scriptie. Hier heb ik van de medewerkers van het JSP én de jongeren extra input gekregen die tot nieuwe inzichten binnen mijn onderzoek hebben geleid. Deze ervaring met het JSP is daarom voor mij echt van toegevoegde waarde voor mijn scriptie, maar ook voor mijzelf als toekomstige professional. De combinatie van advies en uitvoering zorgt ervoor dat ik ook direct zie wat beleid in de praktijk teweegbrengt. 

Naast het schrijven van mijn scriptie doe ik ook ervaring op binnen het team van Advies. Tijdens mijn studie heb ik al veel geleerd over het uitvoeren van beleidsonderzoek en het formuleren en opstellen van beleidsadvies, maar aan die kennis heb ik de laatste maanden enorm veel praktijkervaring toe kunnen voegen.

Zo heb ik mee mogen werken aan verschillende opdrachten zoals een QuickScan en een rekenkameronderzoek, waarbij ik veel geleerd heb over de verschillende belanghebbenden binnen het beleidsterrein maar ook hoe om te gaan met beperkte data. De praktijk blijft toch de beste leerschool. Ik hoop dan ook dat ik mij hierin kan blijven ontwikkelen; de basis is in ieder geval gelegd.

Voor meer informatie over werken bij B&A, zie ook de werkdag in het leven-artikelen van Nane Akpa en Koen de Ridder.