Een werkdag in het leven van B&A senior adviseur Nane Akpa

13 juli 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoe is het om te werken bij B&A? Nane Akpa is sinds 2008 actief als adviseur op het gebied van jeugd en veiligheid. Ze werkt aan meerdere opdrachten tegelijkertijd. Zo heeft ze als interim projectleider en adviseur ervaring bij verschillende gemeenten, en is ze verantwoordelijk voor de jongerencoaching bij Futuro. Akpa geeft inkijk in een dag van haar leven als adviseur.

“Het pionieren is wat me met name aanspreekt, een aanpak implementeren, een cultuuromslag creëren, overdragen en zorgen dat dit geborgd wordt. Hierbij vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in Nederland door jongeren perspectief te bieden en grenzen te stellen.”

Om files te vermijden stap ik normaal gesproken om half negen in de auto richting Haarlem. In de auto doe ik een paar telefoontjes. Om 9:30 uur kom ik aan op het gemeentehuis en pak eerst een kop thee en start vervolgens mijn laptop op. Als adviseur jeugd & veiligheid adviseer ik de gemeente bij de integrale aanpak jeugd. In deze rol ben ik ook betrokken bij het realiseren van een privacy- en samenwerkingsconvenant. 

In april heb ik een privacysessie georganiseerd met juridisch adviesbureau Considerati waar 40 professionals meer hebben gehoord over AVG/privacy en samenwerking in het jeugd/veiligheidsdomein. Ik verstuur de partners die aanwezig waren bij deze sessie een verslag en de PowerPoint-presentatie die gegeven is. 

Daarna heb ik een afspraak met Matthijs Zwinkels, oprichter van de Universiteit van de Straat, over de werksessie ’cultuur van samenwerking’ die wij recent gegeven hebben. Doel van deze werksessie was het bespreekbaar maken van de onderstroom in de samenwerking. Telefonisch bespreken we de bijeenkomst na.

Nane Akpa, Senior Adviseur, B&A

Naar Amersfoort…

Dan is het alweer 12.00 uur en voordat ik in de auto spring naar Amersfoort, lunch ik nog even snel met mijn collega’s van de afdeling veiligheid in de kantine van het gemeentehuis in Haarlem. In Amersfoort ben ik interim teamleider jongerenwerk bij Indebuurt033, een samenwerking van Beweging 3.0, MEE en B&A. Onderweg in de auto bel ik met de gebiedsmanager van de gemeente Amersfoort. Aan het jongerenwerk is namelijk gevraagd om een presentatie te geven over de ontwikkelingen in het jongerenwerk. 

Om 13:00 uur heb ik een teamoverleg waarin we de stand van zaken van de wijkprofielen bespreken. Per wijk is er een wijkprofiel opgesteld in samenwerking met de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente. Aan de hand van het wijkprofiel waarvan een infographic gemaakt is, bespreekt de jongerenwerker de thema’s per wijk met de partners. 

Na het teamoverleg heb ik een belafspraak met Jeroen van den Broek, criminoloog, om een training social media en online straatcultuur te bespreken. Vanuit het jongerenwerk willen we ook actief zijn op het online leefdomein van jongeren en hij kan ons daarmee helpen. 

Inmiddels is het 15:00 uur en ga ik aan de slag met een presentatie die ik morgenavond geef aan de Stedelijke Meedenkgroep Buurtbestuurt in Amersfoort. Deze groep bestaat uit inwoners die meedenken over vragen en wensen van medebewoners en de verbetering van leefbaarheid in wijk en stad.

Voorbereid op pad

Na het afronden van de presentatie bereid ik nog een overleg voor dat ik morgenochtend heb in Rotterdam. Vanuit Intensieve Jongerenaanpak (IJA) is Futuro, onderdeel van B&A, samen met JOZ, Enver, Humanitas, Wmo radar en Exodus aanbieder van jongerencoaching en actief in de Rotterdamse wijkteams. Binnenkort organiseren we gezamenlijk een inspiratiedag voor alle jongerencoaches in Rotterdam. Op de ontwikkelagenda staan onderwerpen als LVB, verbinding en onderwijs. 

Dan is het half zeven en stap ik in de auto naar huis. Thuis kleed ik me om en ga skaten en een hapje eten met vriendinnen bij de Kralingse Plas.