Een werkdag van Koen de Ridder, adviseur | onderzoeker bij B&A

20 april 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Koen de Ridder is sinds 2016 adviseur, onderzoeker en procesbegeleider bij B&A. Na enkele jaren als docent te hebben gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam, wilde hij zich graag meer verdiepen in maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein. De combinatie van onderzoek/advies en de daadwerkelijke uitvoering van brede welzijnsopdrachten deed hem besluiten bij B&A aan de slag te gaan. Een gemiddelde werkdag in het leven van De Ridder.

Van Amsterdam naar Den Haag

Mijn wekker gaat om 06.15 uur. Na een snel ontbijt spring ik op de fiets en dankzij de langer wordende dagen zie ik de zon boven het Scheepvaartmuseum opkomen. Op mooie dagen is fietsen door Amsterdam in de frisse ochtend met zonsopkomst één van de geluksmomenten op mijn dag. Vanaf Amsterdam Centraal pak ik de trein naar ons kantoor in Den Haag. Op maandagochtend starten we in ons adviesteam met de weekstart. Tussen 09.00 en 09.30 uur geven we elkaar een update over wat ons deze week te wachten staat. We vertellen ook kort waar we tegenaan lopen en de eventuele openstaande offertes en nieuwe leads worden besproken. 

Ik vertel dat ik vandaag een offertepresentatie bij een nieuwe opdrachtgever heb voor de evaluatie van trajecten rondom burgerparticipatie. Mijn week staat verder in het teken van interviews met jongerenwerkers en politie in het kader van een Quickscan jeugdoverlast en er moet een laatste hand worden gelegd aan een aanbesteding voor de uitvoering van een welzijnsopdracht.

Offertepresentatie

Met een kopje koffie loop ik vervolgens achter mijn bureau rustig de offertepresentatie door. De betreffende gemeente heeft drie onderzoeksbureaus uitgenodigd om hun eerder ingediende offertes te presenteren. Rondom verschillende thema’s heeft de gemeente geëxperimenteerd met de opzet van participatietrajecten. Het doel van deze participatietrajecten is dat inwoners, professionals, ambtenaren, raad en college met elkaar in gesprek gaan over de thema’s en in gezamenlijkheid tot een plan van aanpak komen.

Koen de Ridder, Adviseur- onderzoeker bij B&A

Aan de onderzoeksbureaus de vraag om deze trajecten te evalueren, zodat de goede elementen kunnen worden behouden en de eventuele leerpunten ook op tafel komen. Na het doorlopen van de offertepresentatie is het lunchtijd. We hebben op ons kantoor een werkcafé waar collega’s gezellig met elkaar lunchen.

Aanbesteding

Na de lunch leg ik de laatste hand aan de welzijnsaanbesteding die morgen moet worden ingediend. De betreffende gemeente is op zoek naar een projectleider die de Maatschappelijke Agenda uit gaat voeren. De projectleider zal initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties aanjagen en heeft middelen tot zijn beschikking om de initiatieven te financieren. In andere gemeenten, zoals Amersfoort, hebben we hier veel ervaring in opgedaan en deze werkwijze heb ik samen met collega’s beschreven in de aanbesteding. We hebben met veel plezier kennisgemaakt met enkele maatschappelijke organisaties in de gemeente en hebben de input uit deze gesprekken eveneens meegenomen in de aanbesteding.

Om 14.00 uur is het tijd om naar mijn afspraak te gaan om onze offerte te presenteren. Ik reis meestal met de trein naar mijn afspraken, zodat ik ofwel nog even kan werken, of juist mijn hoofd leeg kan maken met het lezen van een goed boek (momenteel is dat ‘De acht bergen’ van Paolo Cognetti, #leestip!).

De presentatie verloopt soepel, maar het blijft lastig om vooraf goed in te schatten of het een winnende offerte is geweest. Ondanks een goed plan en een scherpe offerte, kan het altijd zo zijn dat de opdrachtgever voor een ander bureau kiest dat beter aansluit bij hun wensen.

Quickscan Jeugdoverlast

Na de offertepresentatie reis ik terug naar Amsterdam. In de trein bereid ik nog even het eerste interview in het kader van onze Quickscan jeugdoverlast voor. Dit interview neem ik later deze week af. In de gemeente waar we de Quickscan uitvoeren, wordt door een relatief kleine groep jongeren overlast veroorzaakt. Wij doen in opdracht van de gemeente onderzoek naar de overlast en de aanpak die de gemeente heeft om de overlast te doen verminderen. Hiertoe spreken we met alle directbetrokkenen en brengen we de situatie in kaart. We schetsen wat al goed gaat in de gemeente en komen met concrete aanbevelingen. Indien gewenst kunnen we een aanpak op maat maken en de gemeente begeleiden bij de implementatie. Nu zitten we echter nog in de onderzoeksfase.

Thuiskomst

Na een lange en drukke dag kom ik weer terug in Amsterdam. Daar wacht sinds een maand een hele lieve kleine jongen op mij. Op 8 februari ben ik vader geworden van Sam en het is iedere avond een feest om thuis te komen. Samen met hem droom ik weg en laat ik de drukte van de dag achter me.

Achteraf

De opdracht voor het evalueren van participatietrajecten hebben we helaas niet gekregen, dat is jammer! Het onderzoek naar jeugdoverlast is nog in volle gang en de aanbesteding voor het uitvoeren van de Maatschappelijke Agenda is ons wel gegund. Met veel plezier zijn we de samenwerking gestart met alle maatschappelijke organisaties en inwoners in Hardinxveld-Giessendam om uitvoering te geven aan hun Maatschappelijke Agenda onder de naam StuwKR8.