Ecorys en Sweco helpen Alkmaar met klimaatbeleid

04 juli 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Ingenieursadviesbureau Sweco en advies- en onderzoeksorganisatie Ecorys gaan de gemeente Alkmaar ondersteunen bij de uitwerking van klimaatbestendige maatregelen en de bijbehorende investeringsstrategie. In een periode van vijftien jaar stelt Alkmaar zich ten doel om de gemeente klimaatbestendig te maken om goed om te kunnen gaan met klimaateffecten als hittestress en wateroverlast.

Ons klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden zullen de komende jaren steeds vaker gaan voorkomen. Steden hebben daar in het verleden, als het gaat om hun ruimtelijke inrichting, veelal geen rekening mee gehouden. Overlast, schade en hoge kostenposten zijn mogelijke gevolgen die kunnen optreden. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering, ook als het gaat om de inrichting van steden. De overheid, provincies, gemeenten en ook waterschappen hebben daarom het gemeenschappelijke doel uitgesproken om ons land tegen 2050 zo optimaal mogelijk klimaatbestendig te maken. Binnen gemeenten is dit vraagstuk dan ook steeds vaker bovenaan de bestuursagenda komen te staan.

Ook voor gemeente Alkmaar. Met ruim 108.000 inwoners is het in provincie Noord-Holland gelegen Alkmaar een van de dertig grootste gemeenten van ons land. De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse onderzoeken laten uitvoeren naar de gevolgen van klimaatverandering. Ook is Alkmaar begonnen met het uitvoeren van wijkreconstructies waarbij al rekening is gehouden met de gevolgen van het veranderende klimaat.

Sweco en Ecorys

Om de benodigde maatregelen te identificeren om de gemeente Alkmaar in een periode van vijftien jaar klimaatbestendig te maken (de zogeheten uitvoeringsagenda) zijn in opdracht van Stadswerk072 twee adviespartijen ingeschakeld. Allereerst Sweco, met 14.500 medewerkers in Europa en projecten in zo’n 70 landen wereldwijd het grootste architecten- en ingenieursadviesbureau van Europa. Daarnaast werd een beroep gedaan op Ecorys, ontstaan in 2000 vanuit een aantal samenwerkende Europese research- en adviesbureaus, een van de oudste economische onderzoeks- en beleidsadviesbureaus in Europa. Anno 2018 bestaat Ecorys uit ongeveer 500 consultants en ondersteunende medewerkers en is de adviesorganisatie gevestigd in kantoren in 25 landen, met een hoofdkantoor gevestigd in Rotterdam.

Ecorys en Sweco helpen gemeente Alkmaar bij uitwerking klimaatbestendige maatregelen en investeringsstrategie

Op basis van de uitvoeringsagenda zullen beide adviesorganisaties een investeringsstrategie opstellen voor de gemeente. Ecorys en Sweco zullen analyseren welke kosten van toepassing zijn bij de implementatie van de klimaatbestendige maatregelen en welke schade daarmee wordt voorkomen. Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda ligt de focus van de gemeente niet enkel op de effectiviteit van de maatregelen maar ook naar de stedelijke ontwikkelingsvisie van Alkmaar, zodat de maatregelen de stad ook mooier en aantrekkelijker maken. Ook worden andere belangrijke taken van de gemeente meegenomen, zoals het aardgras vrij maken van wijken.

Alex Hekman, projectleider bij Sweco, zegt over de opdracht: “Samen met Ecorys doen we bij Sweco op dit moment veel onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen voor klimaatadaptatie. We zien dat er nog weinig aandacht is voor de verhouding tussen kosten van maatregelen en de schade die we daarmee voorkomen. Door onze betrokkenheid bij klimaatadaptatie in een groot aantal gemeenten in Nederland kunnen we kengetallen ontwikkelen over de effectiviteit van maatregelen. Zo kunnen we nagaan hoe gemeenten kosten kunnen besparen door bijvoorbeeld slim mee te liften op geplande projecten en bestaande onderhoudsprogramma’s.” 

Binnen vijftien jaar klimaatbestendig

Arie Swets van Stadswerk072, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Alkmaar: “Hoewel de landelijke afspraak is dat gemeenten in 2050 klimaatbestendig moeten zijn, heeft de gemeente Alkmaar de ambitie om al in een periode van vijftien jaar klimaatbestendig te zijn. Met ondersteuning van Sweco en Ecorys gaan we na hoe we klimaatbestendige maatregelen zo slim en efficiënt mogelijk kunnen implementeren, zodat de gemeente Alkmaar en haar inwoners binnen vijftien jaar voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering”. Op basis van de door Ecorys en Sweco opgestelde uitvoeringsagenda en investeringsstrategie, zal Alkmaar de klimaatbestendige maatregelen de komende periode verder gaan implementeren. Daarmee is de gemeente klaar voor de klimaatverandering van morgen.

“Met ondersteuning van Sweco en Ecorys gaan we na hoe we klimaatbestendige maatregelen zo slim en efficiënt mogelijk kunnen implementeren, zodat de gemeente Alkmaar en haar inwoners binnen vijftien jaar voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering”

Naast gemeenten en andere overheden, zijn anno 2018 veel organisaties en instellingen druk bezig met toekomstige klimaatvraagstukken en het klimaatbestendig maken van hun operaties. Zo laat Eindhoven Airport bijvoorbeeld door ingenieursbedrijf Arcadis onderzoeken wat de impact van klimaatverandering op de luchthaven is.

Kimaatverandering: een wereldwijd uitdaging

Ook internationaal wordt vaker van Nederlandse kennis en expertise rondom klimaatverandering gebruikgemaakt. Zo schakelde enkele jaren terug de Amerikaanse stad New York de Vrije Universiteit Amsterdam in om een plan te ontwerpen om de kust bij de Amerikaanse stad klimaatbestendig te maken. Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU schreef een klimaatbestendig plan voor de ruim 800 kilometer lange waterlijn van New York.

Begin dit jaar kwam die stad overigens opvallend in het nieuws, toen New York had aangekondigd een civiele rechtszaak te zijn begonnen tegen olieconcerns Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips en Exxon Mobil. New York wil “miljarden dollars” van de vijf concerns omdat het dat geld naar eigen zeggen nodig heeft om zijn inwoners “te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering”.