AT Osborne verbindt zich aan werkomgeving platform Smart WorkPlace

13 juli 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

AT Osborne heeft zich aangesloten als partner bij Smart WorkPlace. Het platform helpt organisaties een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving te realiseren door onder andere de stakeholders in de keten bijeen te brengen en te voorzien van kennis, expertise en netwerkmogelijkheden.

De werkomgeving van artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel is aan het veranderen. De traditionele werkomgeving ontwikkelt zich steeds vaker tot een shared workplace. De veranderingen in de werkomgeving worden niet alleen ingegeven door een lage bezettingsgraad of kostenbesparing. Naast passende huisvesting vraagt de werkplekinnovatie om een integrale oplossing, met de werkcultuur, mobiliteit en ICT op elkaar afgestemd. De keten kantelt van lineair naar circulair: niet meer aanbod-, vraag- of project-gestuurd leveren, maar proces- en levenscyclus-gestuurd samenwerken.

Procesintegratie en open samenwerking

De vraag is hoe met hulp van slimme technologie, data en informatie overal een gezonde en circulaire werkomgeving kan worden gerealiseerd. “Branche-overstijgende procesintegratie en open samenwerking is vereist om samen de productie, gezondheid en circulariteit van de werkomgeving, organisaties en daarin werkende mensen slim te faciliteren en te bevorderen”, zo stelt Smart Workplace (SWP), een in 2017 gestart kennisplatform dat wil bijdragen aan de realisatie van een toekomstige slimme, gezonde en circulaire werkomgeving.

“Daar waar slim, gezond en circulair bij elkaar komen, ontstaat ruimte voor een andere klantvraag. Nieuwe business ‘vanuit’ in plaats van ‘met’ gebruikersperspectief. Met als resultaat focus op de gezondheid van mensen en de integratie van bouw en gebruik van de werkomgeving. Interoperabiliteit waardoor een eindgebruiker altijd en overal een werkomgeving kan kiezen. Want een slimme werkomgeving past zich aan de eindgebruiker aan. Niet andersom”, aldus SWP.

AT Osborne verbindt zich aan werkomgeving platform Smart WorkPlace

Het kennisplatform fungeert naar eigen zeggen als verbindende schakel voor partijen die op zoek zijn naar overzicht, kennis en wijsheid. “Smart WorkPlace communiceert, verbindt en activeert. Wij verbinden en activeren opdrachtgevers, branches, experts, vernieuwers, kennis en netwerken. We laten ze van elkaar leren, de nieuwe vraag stellen, en integraal en open samenwerken aan impactvolle projecten. Wij brengen expertise, ons netwerk en onze ervaring in. Samen gaan we (eind)gebruikers helpen hun werkomgeving te transformeren.”

Nieuwe Smart WorkPlace-partner: AT Osborne

Naast in de zorg zijn ook in het (hoger) onderwijs de komende jaren veel ontwikkelingen op het gebied van de (fysieke en virtuele) werkomgeving, campusontwikkeling en mobiliteit te verwachten. Een adviesbureau dat actief is in beide sectoren en dat zich sinds kort als partner aan Smart WorkPlace heeft verbonden, is AT Osborne, dat gespecialiseerd is in onder meer ruimtelijke vraagstukken en gebiedsontwikkeling. “Samen met onze opdrachtgevers en Smart WorkPlace willen wij meewerken aan de ontwikkeling van het nieuwe werklandschap in deze beide sectoren, zodat het werkplekconcept voor docenten, artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel maximaal bijdraagt aan het succes van onderwijs- en zorginstellingen en ziekenhuizen”, zegt Kees Rezelman, Managing Consultant Hoger Onderwijs. Hij voegt toe: “De werkomgeving gaat verder dan de fysieke werkplek in een gebouw. Ook zaken als mobiliteit, connectiviteit, slimme gebouwen, woon/werk-balans en duurzaamheid spelen daarbij een rol.”

In de zorg zijn al ontwikkelingen doorgevoerd waarbij de ‘kantoorplek’ van de arts is ontkoppeld van de poli waar patiënten gezien worden. “Maar dit kantoorlandschap, dat ruimte moet bieden aan privacy, concentratie, onderzoek, ontmoeting, kennisdeling, is nog lang niet uitontwikkeld”, aldus Rutger Kriek, Managing Consultant Gezondheidszorg en Huisvesting. “Zeker nu de focus op e-health groot wordt, ontstaan weer nieuwe vragen, die vanuit een slimme en vooral integrale benadering van de complete workplace beantwoord moeten worden”, vult hij aan.

Smart WorkPlace werd opgericht door tien founding partners: Breedweer, Colliers International, Interface, ISS, JLL, Measuremen, Philips, WPA, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde. Met de toevoeging van AT Osborne telt Smart WorkPlace nu in totaal zestien partners.