Tarief van interim consultants en programma- en projectmanagers

29 mei 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Het gemiddelde tarief van een interim consultant groeide het afgelopen jaar licht naar €97 per uur, zo blijkt uit data van Planet Interim, een marktplaats voor interim projectmanagers en consultants. Strategieadviseurs en ervaren programmamanagers ontvangen het meest, terwijl consultants in het finance- en tax-domein het laagste uurtarief krijgen.

In samenwerking met Planet Interim – een platform op het gebied van inhuurvraagstukken dat bemiddelt tussen bedrijven en interim consultants en zzp’ers – heeft Consultancy.nl ruim 55.000 in 2017 aangeboden opdrachten geanalyseerd, waarbij specifiek werd gekeken naar consultancyrollen.

De analyse laat zien dat het gemiddelde uurtarief van interim consultant in 2017 uitkwam op €97,20, waarmee hun beloning zeer licht is gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar, waarin het bedrag uitkwam op €95,60. Een veel significantere toename was echter te zien in het aantal uitgevoerde opdrachten, dat gemiddeld gezien met maar liefst 57% omhoogging. Terwijl het platform met een 46% stijging over de gehele linie een flinke toename zag in het aantal uitgezette opdrachten, presteert het adviessegment gemiddeld gezien dus nog elf procentpunt beter.

Gezien de spectaculaire stijging in het aantal opdrachten is het opvallend te noemen dat de tarieven nauwelijks zijn gestegen. Deze uitkomsten zijn wel grofweg in lijn met die van een soortgelijk onderzoek dat vorig jaar werd gehouden door interimbureau Schaekel & Partners. Daarin kwam naar voren dat de vraag naar interimmers was gestegen terwijl het gemiddelde uurloon was gedaald. Hier werden toen twee redenen voor aangedragen. Ten eerste was er niet alleen een stijging aan de vraagzijde, maar ook aan aanbodkant. Ten tweede was de gemiddelde duur van de opdrachten toegenomen, wat het gemiddelde uurtarief omlaag brengt. Het lijkt aannemelijk dat dergelijke factoren ook dit jaar een rol hebben gespeeld.

In dat onderzoek kwam het gemiddelde uurtarief met zo’n €113 overigens iets hoger uit dan in deze analyse. Het verschil van ongeveer €16 kan worden verklaard aan de hand van het verschil in de doelroep van de twee bemiddelaars. Zowel Planet Interim als Schaekel & Partners richten zich op hoogopgeleide professionals, maar terwijl in deze analyse is gekeken naar zowel medior als senior consultants, concentreerde het onderzoek van Schaekel & Partners zich uitsluitend op interimmers actief op management en directieniveau, waar gemiddeld hoge tarieven worden gerekend.

Tarieven van interim consultants en projectmanagers

De brede insteek van deze analyse zorgt er ook voor dat er grote verschillen zichtbaar zijn tussen de verschillende onderzochte categorieën, zowel ten aanzien van de tarieven als de toename in het aantal opdrachten. In termen van de toename in het aantal opdrachten steken de strategieconsultants duidelijk uit boven de rest: zij ontvingen maar liefst 226% meer opdrachten dan in 2016. Hierbij speelt de technologische disruptie die bijna elke bedrijfsbranche in zijn greep heeft waarschijnlijk een grote rol. Deze dwingt ondernemingen hun koers te verleggen, waarvoor ze geregeld strategieadviseurs inschakelen. Het gemiddelde uurtarief in deze categorie steeg van €102 naar €105, waarmee strategieconsultants ook de bestbetaalde interimmers zijn.

De finance consultants behoren met €89 per uur juist tot de laagstbetaalde advies/interim krachten. Daarnaast vormen zij de enige groep waar het aantal opdrachten daalde, en de enige groep waar de procentuele tariefontwikkeling gelijk is aan die van het volume opdrachten: beide komen 3% lager uit dan een jaar eerder. De enige categorie waarbinnen interimmers een nog lager uurtarief ontvangen, is die van de tax consultants, waar bovendien ook met afstand de grootste tariefdaling zichtbaar is: terwijl in 2016 nog €93 per uur werd gerekend, was dat in 2017 nog maar €84. Opvallend genoeg zag deze categorie wel de op één na hoogste stijging van het aantal opdrachten: maar liefst 150%.

Wat betreft de toename in het aantal opdrachten is de derde plek voor de facility & hospitality consultants, waar met een 100% stijging een verdubbeling plaatsvond. Met een 3% tariefstijging komt het uurtarief hier in 2017 uit op €96. Ook de vraag naar IT-consultants zat met 72% behoorlijk in de lift, terwijl een tariefstijging van 4% ervoor zorgt dat ze op het ronde uurtarief van €100 uitkomen. Hiermee zijn IT-consultants in 2017 net zo duur als inkoopconsultants en HR-consultants, die hun uurtarief met respectievelijk 4% en 6% zagen stijgen. Terwijl met een 52% stijging bij de inkoopconsultants ook het aantal opdrachten flink omhoogging, bleef de vraag naar HR-consultants met een stijging van 4% relatief stabiel.

De enige twee categorieën waar een significante daling in het aantal opdrachten zichtbaar is, zijn die van de logistiekconsultants en marketingconsultants, waar de vraag met respectievelijk 55% en 38% lager uitviel. Desondanks stegen de tarieven in de beide groepen wel met 2%, waarmee ze uitkwamen op respectievelijk €96 en €98. De programma- en projectmanagers, tot slot, zagen de vraag naar hun diensten behoorlijk toenemen met een stijging van 59%. Met een 3% tariefstijging komt hun uurtarief uit op €104, waarmee ze op dit gebied op de tweede plek eindigen, vlak achter de strategieadviseurs.

Gekeken naar de vraag naar interim adviseurs in het huidige jaar, stelt Niels van Berkel, directeur van Planet Interim, dat de trend die in 2017 zichtbaar is zich heeft doorgezet in de eerste twee kwartalen van 2018. “De vraag naar interim projectmanagers en consultants blijft stijgen”, geeft hij aan. Hier voegt hij wel aan toe dat de cijfers van zijn platform natuurlijk niet per se representatief zijn voor de absolute volumevraag in de markt, maar “het is wel een duidelijke beweging”, aldus Van Berkel.

Gerelateerd: Uurtarief van freelance interim managers en consultants.