Hoe Vanberkel Professionals in 10 jaar uitgroeide tot een gevestigde naam

23 mei 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Na al meerdere keren te zijn uitgeroepen tot FD Gazelle, wist Vanberkel Professionals recentelijk ook een plek te bemachtigen in de Top 250 groeibedrijven van 2018. In gesprek met Consultancy.nl vertelt oprichter Bob van Berkel hoe zijn financieel interim- en adviesbureau in zo’n tien jaar wist uit te groeien tot een gevestigde en vertrouwde naam binnen het landschap.

“De belangrijkste pijler is denk ik betrokkenheid”, antwoord Bob van Berkel op de vraag wat er ten grondslag ligt aan het succes van het in Zoetermeer gevestigde Vanberkel Professionals. “Goed luisteren naar de behoefte en hierop inspringen. Je echt onderscheiden door de mate van aandacht die je schenkt.” Terwijl wellicht ieder bureau zal claimen op deze manier tewerk te gaan, lijken de cijfers te bevestigen dat Vanberkel zich daadwerkelijk weet te onderscheiden van de concurrentie: “We zijn een van de zeven partijen binnen een mantelovereenkomst met de overheid. Onlangs kregen we te horen dat 54% van de auditopdrachten naar ons gaat. Ruim de helft is dus voor Vanberkel en de rest wordt verdeeld door zes partijen.” 

Hij legt uit dat de nauwe betrokkenheid zich niet uitsluitend richt op de klant, maar juist ook op de professionals die daar worden ingezet: “We hebben de begeleiding bewust uit elkaar getrokken. De Business Directors hebben heel veel contact met onze klanten, terwijl de Resource Managers zich richten op onze eigen Interim Professionals en de zzp’ers die we plaatsen. Hierdoor ontvangt zowel de opdrachtgever als de kandidaat per saldo meer aandacht.” Ook wijst hij erop dat er simpelweg veel mankracht wordt ingezet om te zorgen dat Vanberkel Professionals continu in gesprek blijft met de klant en de kandidaat: “Naast door deze Business Directors en Resource Managers wordt er ook voor begeleiding gezorgd door verschillende domeinexperts, externe coaches en mentoren.” 

“Deze manier van werken wordt uitstekend ontvangen door onze klanten”, vervolgt Van Berkel. “Opdrachtgevers geven aan dat ze erg waarderen hoe we met ze meedenken en dat we niet alleen maar bezig zijn te denken aan onze eigen proposities.” Dit beeld wordt ook bevestigd in het klanttevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt gehouden: “De uitkomst is vergelijkbaar met die van vorig jaar, men is erg tevreden en we krijgen mooie eindcijfers. Gemiddeld komen we dit jaar uit op een 7,7. We horen weinig wanklanken.”

Hoe Vanberkel Professionals in 10 jaar uitgroeide tot een gevestigde naam

Open ruimte

Naast dat Vanberkel Professionals weet te groeien dankzij de uitgebreide aandacht voor zijn opdrachtgevers en de waardering die dit oplevert, profiteert het bureau volgens Van Berkel ook van de ruimte die ontstaat in de publieke sector waarbinnen Vanberkel Professionals actief is. Het vult het gat op in de gemeentesector, als gevolg van de terugtrekkende beweging in dit segment door de Big Four kantoren. Partijen als Deloitte, EYKPMG en PwC richten zich liever op grotere partijen in het publieke domein. “Wij springen in het gat dat door anderen wordt achtergelaten, met name op financieel gebied en voor audit.” Ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt speelt hierbij een rol. Sommige concurrenten lijken niet in staat genoeg mensen te leveren: “Twee andere mantelpartijen laten al niet meer van zich horen.”

Advies en trainingen

Naast de interim-diensten vormt de consultancy een belangrijk onderdeel van de dienstverlening, waarbij het accent ligt op thema’s als internal audit, data governance, risicomanagement & governance en business control. Net als bij de interim-diensten, richt het bureau zich met advies op het publieke domein: “Rijksoverheid, lokaal bestuur, wonen, maar ook zorg en onderwijs.”

Een derde onderdeel van het aanbod wordt gevormd door de trainingen die Vanberkel Professionals verzorgt aan professionals. Van Berkel: “Jarenlang gaven we alleen trainingen aan onze eigen mensen maar dit doen we tegenwoordig ook extern. We verzorgen cursussen voor de Rijksoverheid, gemeenten – waaronder Utrecht – en rekenkamers. Deze praktijk groeit de laatste tijd echt heel hard.” Het afgelopen jaar werken we ook geregeld samen met het Zijlstra Center, met als één van de resultaten het Seminar Perspectief in Public Finance & Control op 14 juni 2018.”

Relevant blijven

De oplopende externe vraag naar opleidingen wordt mede gevoed door de vandaag de dag continu veranderende wet- en regelgeving. “Van controllers wordt steeds meer verwacht dat ze hier goed van op de hoogte zijn. Finance en legal raken steeds meer verbonden met elkaar en met data. Alle drie deze thema’s komen steeds meer bij de Controller terecht. Die willen daardoor een meer financieel-juridische opleiding volgen, wat ons spectrum weer verbreedt.” 

Van Berkel legt uit dat de snel veranderende marktomstandigheden ook een belangrijke rol spelen in de behoefte aan opleidingsmogelijkheden onder de eigen professionals: “Het toenemende belang van thema’s als data en innovatie zorgt voor onrust bij opdrachtgevers: ‘Ben ik over tien jaar als professional nog wel relevant?’ Dit speelt ook onder onze eigen mensen, die ook meewillen in de snelle ontwikkelingen. Wij willen dit faciliteren.” 

De belangrijkste succesfactor achter onze groei? Betrokkenheid!

Hij benadrukt dat hij het hierbij van groot belang vindt dat mensen bij Vanberkel hun ambitie kunnen waarmaken: “We kijken met onze professionals naar hun carrièreplan: ‘Waar wil je over vijf jaar staan?’ Dan kijken we vervolgens wat ervoor nodig is om dit in goede banen te leiden. We geven ze veel begeleiding om ze te helpen hun ambitie te verwezenlijken.” Opvallend is dat er binnen Vanberkel Professionals een “bijna ongelimiteerd budget” is voor opleidingen: “We vinden het belangrijk relevant te blijven. Register Accountant-opleidingen kosten gemiddeld zo’n dertig duizend euro. Veel van onze concurrenten vergoeden dit niet. Voor ons geldt: mensen zijn onze belangrijkste asset, we faciliteren ontwikkeling graag.”

Groeiambitie

Ook over de eigen ambitie van het bureau wordt natuurlijk nagedacht: “Anderhalf jaar geleden hebben we in samenwerking met alle medewerkers een plan voor de komende tien jaar opgesteld. We hebben toen uitgesproken dat we over tien jaar vijf keer zo groot willen zijn als we destijds waren. Aangezien we toen 50 medewerkers hadden, betekent dit dat we willen doorgroeien tot 250 professionals.” Inmiddels heeft Vanberkel zo’n 70 mensen in vaste loondienst, waarmee het bureau aardig op koers lijkt richting het gestelde doel. 

De sterke groei die Vanberkel Professionals in de ruim tien jaar sinds de oprichting wist te realiseren, leverde het bureau al meerdere FD Gazelle awards op. Daarnaast bereikte het bureau recentelijk nog de Top 250 groeibedrijven van 2018. Gevraagd naar het belang dat hij hecht aan deze prestaties, stelt Van Berkel dat dergelijke erkenningen niet het doel zijn, maar wel een zeer welkome bijkomstigheid: “Het is ten eerste een hele mooie manier van waardering voor het harde werk dat ons team levert. Daarnaast merken we ook wel dat we er vaak op worden gewezen door opdrachtgevers en potentiële nieuwe collega’s. Ik had niet verwacht dat het zo’n groot effect zou hebben maar je ziet dus toch dat het veel doet.” 

Hij vertelt tot slot er ook erg van te genieten andere bedrijven te helpen bij de realisatie van hun groeiambities. Dit doet hij via NLgroeit, dat ambitieuze groeiondernemers met een minimale jaarlijkse omzet van €1 miljoen koppelt aan mentoren die al wat stappen verder zijn. Bij deze organisatie is Van Berkel al sinds het begin betrokken als deelnemer en mentor: “Op die manier begeleid ik nu ook twee andere bedrijven bij hun groei. De coaches van NLgroeit doen dit vanuit hun eigen intrinsieke motivatie om hun kennis te delen. Ik ben er trots op hier deel van te zijn, ook om de dankbaarheid te ervaren en de wederzijdsheid. Het is een soort sneeuwbaleffect dat we samen creëren.”