Interim- en adviesbedrijf Vanberkel Professionals viert 10-jarig jubileum

15 november 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Oprichter en grootaandeelhouder Bob van Berkel lacht als het tienjarig bestaan van het interim- en adviesbedrijf dat zijn naam draagt ter sprake komt. “Het begon eigenlijk heel eenvoudig vanuit de gedachte dat werk vooral leuk moet zijn en voor iedereen iets moet opleveren.”

Het oorspronkelijke plan omvatte drie onderdelen: opdrachtgevers echt serieus nemen, professionals centraal stellen en de dienstverlening toesnijden op de overheidsmarkt via het winnen van Europese aanbestedingen. “Het ambitieniveau van mijn compagnon en mij was naar de mening van onze toenmalige werkgever echter wat te groot. We kregen dan ook het advies om onze visie als ondernemers te gaan realiseren.  Op 5 december 2007 startten we ons eigen bedrijf en al snel hadden we zes professionals in dienst en op opdracht”, zegt Van Berkel.

Uitbouw van de organisatie

Nu, tien jaar later, heeft Vanberkel Professionals circa 60 professionals in dienst. In de tussenliggende periode traden Sebastiaan de Ruiter en John Zwetsloot toe als aandeelhouder en directeur. Zij brachten kennis van specifieke deelmarkten en hun eigen netwerken in. Vanberkel Professionals richt zich vandaag de dag vooral op het op interim- en adviesbasis vervullen van financiële vraagstukken bij de rijksoverheid, in het lokaal bestuur en bij woningcorporaties en het geven van trainingen aan opdrachtgevers in deze sectoren.

Er wordt regelmatig – succesvol – geconcurreerd met de bekende Big Four accountants- en advieskantoren. Zo mag Vanberkel Professionals zich bijvoorbeeld een preferred supplier noemen voor het leveren van adviseurs en interim professionals aan de Rijksoverheid.

Oprichter Bob van Berkel over 10 jaar Vanberkel Professionals

Om uitbreiding te realiseren in het aantal professionals dat bij opdrachtgevers wordt ingezet, werd gebouwd aan een team van resourcemanagers. Zij zijn belast met het leggen van contacten met professionals en het doen van een eerste selectie van kandidaten. De commerciële slagkracht werd vergroot doordat in de loop der jaren drie businessdirectors in dienst traden. Specifieke kennis en vaardigheden werden aan het team toegevoegd door inbreng van associate en businesspartners. Vooral de afgelopen drie jaar groeide de organisatie hard en verdrievoudigde het aantal eigen professionals. Het leverde Vanberkel Professionals drie FD-Gazellen awards op, een initiatief van het Financieele Dagblad.

“Het komt ons zeker niet aanwaaien”, is de reactie van Van Berkel op de groei van de afgelopen jaren. “Wel is het mooi om te zien dat het consequent vasthouden aan uitgangspunten als plezier in het werk, wederkerigheid, echt luisteren naar opdrachtgevers en professionals centraal stellen, het nakomen van afspraken uiteindelijk leidt tot een bedrijfscultuur en resultaten waar we trots op zijn. Naar onze professionals treden we faciliterend op. De feedback die we van hen en onze opdrachtgevers ontvangen is leidend bij de stappen die we nemen.”

Strategie en bedrijfscultuur

De strategie voor de komende tien jaar is dit jaar uitgewerkt. Inbreng van de eigen professionals was hierbij cruciaal. Bij de strategiesessies bleek dat men trots is op de mensgerichte bedrijfscultuur. Deze wordt gezien als een belangrijke waarde van de organisatie, die gekoesterd moet worden en die ertoe leidt dat professionals zich veilig voelen binnen de organisatie. In de strategie staan de uitgangspunten uit het oorspronkelijke plan onverminderd centraal.

“Gezien onze groeidoelstelling voor de volgende tien jaar ligt er een belangrijke uitdaging om onze bedrijfscultuur de komende jaren vast te houden. Met de denkkracht die we de afgelopen jaren in onze organisatie hebben verzameld en gemobiliseerd, heb ik er het volle vertrouwen in dat we hierin zullen slagen en daarnaast ook onze ambitieuze groeiplannen zullen realiseren”, besluit Van Berkel.