Overheid kiest acht partijen als partner voor externe juridische capaciteit

30 oktober 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De Rijksoverheid heeft acht partijen geselecteerd als preferred supplier voor juridische dienstverlening. De partijen gaan onder meer interim juristen, juridische adviseurs en legal professionals leveren aan onder andere de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Volgens data van de Rijksoverheid geeft de centrale overheid, waaronder de ministeries en belangrijkste zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) vallen, tussen de €12 miljoen en €13 miljoen uit aan externe juridische capaciteit. De totale juridische uitgaven liggen echter nog hoger, aangezien inhuuruitgaven van de rechterlijke macht en Nederlandse krijgsmacht (de militaire organisatie) daar nog bij komen.

In een poging de inhuur van juridische dienstverlening te centraliseren, net zoals dat werd gedaan op andere vlakken als management consultancy, financiële adviesdiensten en accountancy, besloot de Rijksoverheid een aanbesteding uit te schrijven voor een rijksbrede raamovereenkomst.

Overheid kiest 8 partijen als partner voor juridische capaciteit

Deze bestond uit twee percelen, een voor ‘Aanbestedingsrecht’ en een voor ‘Bestuursrecht’. Zoals bij het Europees aanbesteden van overheidsopdrachten gebruikelijk is – de totale waarde werd vastgesteld op €7 miljoen per jaar – ging aan de contractering voor de percelen een zorgvuldige selectie vooraf.

Uit het selectietraject zijn uiteindelijk acht leveranciers benoemd, die zich de komende twee jaar preferred supplier voor juridische dienstverlening mogen noemen. Het betreft Yacht, Vanberkel Professionals, USG Legal Professionals, Eiffel, DPA, Conducto, Brunel en AevesBenefit. Sommige partijen hebben zich ingeschreven samen met samenwerkingspartners of onderaannemers, zo werkt DPA Legal met AT Osborne Legal Services, terwijl Vanberkel Professionals werkt met ResidentieProfs.

Perceel 1, dat een geraamde jaarlijkse waarde kent van €2 miljoen, omvat de inhuur van juridische capaciteit ten behoeve van het verrichten van juridische diensten in het kader van aanbestedingsrecht. Het grotere tweede perceel, met een waarde van €5 miljoen per jaar, omvat de inhuur van juristen met specifieke kennis en ervaring van bestuursrechtelijke procedures zoals het opstellen en afhandelen van primaire beschikkingen, behandeling van bezwaarschriften en het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke instanties.

In een reactie op de gunning zegt Diederik Gelauff, Business Unit Manager bij DPA: “We zijn vereerd dat we de Rijksoverheid de komende jaren van juridische talenten mogen voorzien.” Marjolijn Tausch, consultant bij AT Osborne Legal Services, voegt toe dat de activiteiten die de twee partijen zullen uitvoeren voor het Rijk “een 100% match vormen met de dagelijkse praktijk van onze juridische adviseurs.” 

Elske Mouw, business unit manager Overheid bij Eiffel, legt uit waarom zij denkt dat de overheid Eiffel heeft verkozen als preferred partner: “Al jaren zetten onze mensen van de business unit Overheid zich in om de Rijksoverheid zakelijke juridische dienstverlening te bieden van de hoogste kwaliteit. Door onze opdrachtgevers een totaaloplossing te bieden, van werving en selectie tot het succesvol afronden van de opdracht, nemen wij hen de zorg volledig uit handen. Door continu in contact te staan met zowel onze opdrachtgevers als onze professionals, passen wij onze dienstverlening volledig aan op de wensen van de opdrachtgevers. En met die flexibiliteit onderscheiden wij ons.”

Een aantal partijen kan de rijksbrede gunning toevoegen aan eerder bij de overheid binnengesleepte contracten. Zo werden bijvoorbeeld Yacht, Conducto en AevesBenefit eerder dit jaar door de overheid uitgekozen als voorkeursleveranciers voor inkoopconsultancy en advies.