NN Bank investeert in Agile werken met coaches en trainers

30 april 2018 Consultancy.nl 9 min. leestijd

Nationale-Nederlanden is flink aan het investeren in zijn Agile capaciteiten, met als doel de effectieve manier van werken echt verankerd te krijgen in de organisatie. Een van de pijlers van de aanpak ligt in het door de eigen medewerkers trainen van collega’s in Agile manieren van werken. “Uiteindelijk borgen onze eigen coaches de continuering van de ontwikkeling als Agile organisatie.”

Met het hoofdkantoor gevestigd in Den Haag en een personeelsbestand van meer dan 11.500 professionals, is NN Group een van de grootste financiële dienstverleners van ons land, gespecialiseerd in onder meer verzekeringen (vanuit het label Nationale-Nederlanden), vermogensbeheer (NN Investment Partners) en bancaire producten (NN Bank)*. NN Group is actief in meer dan achttien landen en levert onder meer verzekeringen, pensioenen, (bank)spaarproducten, hypotheken, beleggingen en leningen aan meer dan 17 miljoen klanten – van particulieren en midden- en kleinbedrijf tot grote ondernemingen en institutionele banken.

NN Bank: Agile manieren van werken

In het bestuur van NN Bank, geleid door CEO Erik Muetstege, zit ook Dennis Brussel, die sinds januari 2017 de rol van CIO bekleedt. In de innovatieagenda van NN Bank speelt technologie een essentiële rol en Brussel is onder andere verantwoordelijk voor de IT-bedrijfsvoering en digitale innovatie van de bedrijfstak. Onder leiding van zijn voorganger werd binnen NN Bank reeds een start gemaakt om Agile manieren van werken in te voeren. “Agile denken en Scrum werken begon bij ons zo rond 2011 in de IT, zoals bij veel bedrijven. Sindsdien breidt het Scrum en Kanban werken zich steeds verder uit. Projecten incrementeel aanpakken, werken op basis van iteraties, zelforganiserende teams – het is vanzelfsprekend voor organisaties die ondanks hun grootte de wendbaarheid willen hebben die klanten verwachten”, aldus Brussel.

Hij voegt toe dat Agile adoptie niet overal met dezelfde snelheid gaat. “Nationale-Nederlanden Bank loopt voorop binnen Nationale-Nederlanden en binnen de Bank lopen de verschillende domeinen ook op een ander tempo. Maar over de gehele linie weten wij dat Agile here to stay is, en we willen het dan ook steeds verder internaliseren.” Voor de uitrol van het gedachtegoed – dat zijn ontstaansrecht te danken heeft aan het Agile Manifesto uit 2001 – werkt de organisatie binnen zijn teams met verschillende Agile rollen, waaronder Agile trainers en Scrum coaches. 

Dennis Brussel, Chief Information Officer, Nationale-Nederlanden Bank

Centraal in de aanpak binnen NN Bank is dat experts ook in andere Agile vakgebieden worden geïntroduceerd. “We werken bij Nationale-Nederlanden met een Pi-profiel – het idee is dat iemand zich náást zijn of haar kern-discipline zou moeten verdiepen in minstens één andere discipline. Dan kun je altijd tot op zekere hoogte je werk met elkaar delen. Dat doorbreekt het ‘silo-denken’ en de ‘eilandcultuur’”, legt Brussel uit. 

De CIO geeft aan dat het ultieme doel van de Agile transitie binnen de organisatie is dat het momentum behouden wordt. “Centraal aan het idee van momentum behouden is dat de trein niet stopt als één specialist zou wegvallen. Om deze doelstelling te ondersteunen, werkt Nationale-Nederlanden nauw samen met Gladwell Academy, een externe partij die professionals opleidt tot Agile Coach en Agile Trainer. “Zo’n extra competentie opbouwen in Agile is een perfecte aanvulling op het Pi-profiel van de betrokkene, en het borgt de continuering van onze ontwikkeling als Agile organisatie”, aldus Brussel.

Agile coaches aan het woord

Drie agile coaches, die het ‘Agile Train de Trainer’ traject hebben gevolgd of momenteel afronden – Philip Woest, Ruby Eikelenboom en Jacques Arends – vertellen kort over het programma. Philip Woest: “Ik heb altijd al coachende vaardigheden gehad. Voor mijn carrière bij Nationale-Nederlanden was ik al teamleider geweest elders; hier werd ik al snel Scrum Master. Toen het ging rondzingen dat Nationale-Nederlanden ‘bank-breed’ eigen coaches wilde gaan opleiden voelde ik me dan ook enorm aangesproken.” Hij vervolgt: “We zijn zestien dagen lang getraind op drie terreinen: onze coaching skills, onze skills om zelf te trainen, en een derde deel bevatte geavanceerde inhoud over Agile.” 

Over het programma, dat verzorgd werd door Gladwell Academy, zegt Woest: “Het geheel liep vloeiend en logisch in elkaar over. Ik kon ook duidelijk merken dat de trainers zich hadden ingespannen om zo dicht mogelijk bij onze praktijk te blijven. De praktijk speelde sowieso een grote rol. We waren als deelnemers met een diverse groep: allemaal collega’s op verschillende plekken bij Nationale-Nederlanden. Hun ervaringen met Agile waren al een hele goede showcase op zich. Maar ook de trainers hebben duidelijk veel praktijkervaring en zetten die goed in. Niet op een gemakzuchtige manier: als je alleen maar praktijkervaring inzet, kan de training een soort spelletje anekdotes uitwisselen worden: “Ik was ooit eens ergens…” Dat bleef gelukkig uit: gewoon relevante cases.” 

Philip Woest, Ruby Eikelenboom en Jacques Arends

Jacques Arends vertelt hoe hij direct veel interesse had om het traject te volgen, “omdat het in het verlengde ligt van wat ik bij Nationale-Nederlanden al doe.” “Ik ben zelf leidinggevende en competentieontwikkeling valt daar zeker onder. Scrum master was ik nog niet, Green Belt Lean expert wel.” De training, die bestaat uit blokken van vier of vijf dagen, beschrijft hij als intensief. “Daarnaast moet je de inhoud zelf ook nog een plek geven en het volgende blok voorbereiden. De sfeer was echter heel goed: we waren met elkaar iets nieuws aan het doen. Samen aan een doel werken!”

Hij vervolgt: “We leerden echt om Agile als trainers en coaches te benaderen: Hoe draag je je kennis over? Hoe maak je van je kennis een echt verhaal? Wat is jouw vertelvorm, hoe inspireer je mensen? Hoe maak je van jouw verhaal andermans verhaal? Ik gebruik nu al elementen uit de training in mijn werk. Ik coachte al teams, dus daar was mijn training meteen toepasbaar. Daarnaast wil ik mijn functie zelf ook gaan ombuigen naar fulltime Agile Coach. Ik kan niet wachten tot ik met teams aan de slag mag.”

Ruby Eikelenboom was al een paar jaar Scrum Master bij de afdeling Hypotheken. Ze rondde onlangs het programma Agile Train de Trainer af, en ook zij gaat nu binnen Nationale-Nederlanden zelf Scrum Masters opleiden. “Hypotheken loopt al een paar jaar voorop met Agile binnen Nationale-Nederlanden Bank. Daar zijn we nu met veel enthousiasme bezig met de volgende stap; de DevOps inrichting. Dat zou voor ons echt het volgende niveau zijn; de Agile way of working zelf is hier al behoorlijk gemeengoed.” Brussel haakt in: “Ja, ik zie DevOps ook als een component die een Agile organisatie op een zeker moment nodig heeft. Ik zie het als een drie-eenheid; de Agile Way of Working (WoW), de DevOps-inrichting en Continuous Delivery als wijze van software-ontwikkeling. Een van de principes van DevOps is dat iedereen in het team tot op zekere hoogte in staat is de rol van de ander over te nemen. Zo voorkom je silo-denken, en word je weer flexibeler.” 

Agile werken bij Nationale-Nederlanden

Agile kent geen eindstation

CIO Brussel vervolgt zijn uiteenzetting over het besluit om de eigen mensen tot trainers te laten opleiden. “Om de Agile beweging niet alleen nu maar ook in de toekomst voort te zetten, leiden onze agile coaches niet alleen Product Owners, Scrum Masters en Agile teams op, maar juist ook nieuwe Agile Coaches.” 

Over de vraag of hij nog advies heeft voor andere organisaties die voorop willen lopen met Agile, hoeft Brussel niet lang na te denken: “Een buy-in van het hoger management is cruciaal, ‘every step of the way’. De Agile way of working staat wat verder af van de vertrouwde ‘stip aan de horizon’ van vroeger. We kiezen ook een stip aan de horizon, maar deze beweegt telkens weer mee. Als management moet je daar wel mee om kunnen gaan. De coaches kunnen daarbij helpen, maar daar is wel buy-in voor nodig. Bovendien komen je investeringen in Agile boven op het reguliere werk dat je organisatie moet doen. Dus voor je de mensen inzet als Agile Coach: verzeker je ervan dat ze ook daadwerkelijk tijd hebben en krijgen om ingezet te worden.”

Samenwerking met Gladwell Academy

Over de samenwerking met Gladwell Academy zegt Brussel: “De keuze voor hen was op zich vrij voor de hand liggend; niet alleen zijn ze een bekende naam in de markt voor Agile trainingen, maar ook omdat ze met BlinkLane Consulting een groep vormen. BlinkLane Consulting ondersteunde ons al met Scrum Masters en Coaches in verschillende domeinen.” 

Brussel besluit: “Ik ben behoorlijk tevreden over de samenwerking. Onze mensen hebben hier in korte tijd veel nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan over de rol die ze gaan vervullen. Ik heb van diverse mensen gehoord over de positieve energie. Het is een pittige training, dat hoor ik ook – maar dat mag het zijn. Liever dat je meteen de vraag beantwoord ziet: ‘Kan ik deze job wel aan?’ dan dat je er daarna in de praktijk pas tegenaan loopt. De mensen die hier met plezier de training afronden, die kunnen het ook echt gaan doen.”

* NN Group omvat naast Nationale-Nederlanden de labels Delta Lloyd, ABN AMRO verzekeringen, Movir, AZL, BeFrank, OHRA en NN Investment Partners. NN Group is genoteerd aan Euronext Amsterdam (NN).