B&A helpt Hardinxveld-Giessendam met uitvoeren van Maatschappelijke Agenda

16 april 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel

De Zuid-Hollandse gemeente Hardinxveld-Giessendam krijgt sinds enkele weken ondersteuning van adviesbureau B&A bij de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda. Dit project, dat een jaar geleden van start is gegaan, poogt maatschappelijke doelen collectief te realiseren en zal binnen afzienbare tijd onder meer het subsidiebeleid gaan vervangen. Om de regionale herkenbaarheid te vergroten, opereert B&A in de gemeente onder de naam StuwKR8. 

Alweer ruim een jaar geleden – op maandagavond 2 februari 2017 – werd de zogenaamde Maatschappelijke Agenda (MAG) binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam officieel geïntroduceerd. Het project, waarmee op gezamenlijke wijze maatschappelijke doelen worden gerealiseerd, is bedoeld om op den duur de rol van het huidige subsidiebeleid over te nemen. Wethouder Trudy Baggerman kondigde die avond aan dat er twee jaar de tijd zou worden genomen voor de overstap naar de MAG. Baggerman sloot de bijeenkomst af met een oproep: “Voor de klankbordgroep MAG zijn we op zoek naar een gevarieerde, betrokken groep die het dorp goed kan vertegenwoordigen. Als lid van de klankbordgroep mag je actief meedenken over de manier waarop het gemeenschapsgeld ingezet gaat worden.”

Maatschappelijke Agenda

Zo’n maand later werd de klankbordgroep van de MAG geïnstalleerd. Op 9 maart 2017 was de eerste vergadering gepland – die in het teken stond van kennismaken – waar Baggerman bij aanwezig was. Kort na afloop reageerde de wethouder positief op bijeenkomst: “Ik ben erg blij dat deze mensen hier zijn en met ons mee willen denken en praten. De MAG wordt hiermee voor en door onze inwoners vormgegeven.” Naast de eerste ontmoeting tussen de leden van de klankbordgroep, werd ook een verzoek wereldkundig gemaakt, gericht aan inwoners, verenigingen en organisaties in Hardinxveld-Giessendam. Zij konden tot mei 2017 hun initiatieven insturen die mogelijk geschikt waren voor een plek in de MAG. 

Sindsdien pakt Hardinxveld-Giessendam vraagstukken in haar samenleving op een andere manier aan. Door de werkwijze van de MAG zijn alle maatschappelijke kwesties die in het dorp spelen in het vervolg gebundeld, wat het oplossen van problemen – die mogelijk overlap vertonen – versoepelt. De agenda is onderverdeeld in twee thema’s – Met elkaar en voor elkaar (I) en Actief en gezond (II) – en deze hebben afzonderlijk vier maatschappelijk vraagstukken. Onder het eerste thema vallen: samenleven, omzien naar elkaar, vrijwillige inzet en mantelzorg. Onder het tweede thema vallen: opgroeien en ontwikkelen, sporten en bewegen, gezonde leefstijl en geestelijke gezondheid.

B&A helpt Hardinxveld-Giessendam met uitvoeren van Maatschappelijke Agenda

Overgangsjaar

De ambitie van het college van B&W is om in 2019 volledig vanuit de MAG te werken, waarbij 2017 wordt beschouwd als opstartjaar en 2018 als overgangsjaar. Het is daarom van belang dat eind 2018 alle kinderziekten uit de procedures zijn, zodat probleemloos kan worden overgestapt op de MAG. Daartoe werd eind februari 2018 door een onafhankelijke commissie B&A benoemd tot uitvoeder van de MAG. Wethouder Baggerman reageerde verheugd op de samenwerking met het adviesbureau, dat is gespecialiseerd in het sociaal domein: “Ik ben heel blij dat we via een aanbesteding een organisatie hebben gevonden die al ervaring heeft op dit terrein en met frisse, vernieuwende ideeën kwam.”

Enkele weken later, nadat de contracten waren getekend, startte Leny Braks vanuit B&A als projectleider met haar werkzaamheden in Hardinxveld-Giessendam. Op haar eerste werkdag stond in de ochtend en middag een fietstocht gepland langs diverse MAG-partners, zoals inwoners, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke organisaties. In de avond bezocht Braks een verkiezingsdebat en nam ze deel aan de vergadering van de klankbordgroep van de MAG. Ze kijkt terug op een geslaagde eerste dag: “Ik vond het erg leuk om kennis te maken met allemaal zeer betrokken bewoners van Hardinxveld-Giessendam en ben onder de indruk van de vele vrijwilligers die ik heb ontmoet. Ik kijk ernaar uit om met nog veel meer mensen kennis te maken op een van onze inloopbijeenkomsten volgende week.” 

Daarnaast werd diezelfde dag ook bekendgemaakt dat het adviesbureau niet onder de naam B&A, maar onder de naam StuwKR8 te werk zou gaan in Hardinxveld-Giessendam. De naam StuwKR8 sluit volgens de bedenkers goed aan bij het maritieme karakter van de gemeente die – vlak boven de Biesbosch – ligt langs de rivier de Merwede. De kleuren in het logo – blauw en groen – staan voor de natuur en het water, die in overvloed aanwezig zijn binnen de gemeente. Het getal 8 correspondeert met de plattegrond van de gemeente, oftewel met Boven- en Neder-Hardinxveld, doorkruist door de A15. De reden om vanuit een apart platform met regionaal karakter te opereren, is om de herkenbaarheid en de toegankelijkheid te vergroten, aldus Braks: “Het uitgangspunt is om het zo makkelijk mogelijk te maken om MAG-bijdragen aan te vragen. Hiervoor plaatsen we de komende tijd aanvraagformulieren op onze website, die eenvoudig zijn in te vullen.” 

Aan de slag

Braks is nu al meer dan een maand actief als projectleider binnen MAG. In die weken heeft ze met name kennisgemaakt met betrokken partijen en polshoogte genomen van de huidige situatie. Voor de aankomende tijd zijn de grote lijnen inmiddels al uitgezet: “Vervolgens gaan we bouwen aan de netwerken in de verschillende wijken. Via die netwerken horen wij wat er leeft en wat er nodig is. StuwKR8 stimuleert en inspireert inwoners om zelf aan de slag te gaan en initiatieven te ontplooien en geeft ze daarbij praktische ondersteuning. Ideeën zijn er legio, maar het ontbreekt vaak aan tijd om ze vlot te trekken. StuwKR8 is daarbij faciliterend.”

Zoals de planning er nu uit ziet, moet voordat de zomervakantie begint een uitvoeringsplan voor de MAG op tafel liggen. Dat plan moet ook een financiële sectie bevatten waarin wordt gesproken over de verdelingssleutel van een groot deel van de middelen. Volgens Oscar Papa, directeur-bestuurder bij B&A Groep, heeft Braks daarna wel de tijd op iets op te bouwen binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam: “De looptijd van deze opdracht is in beginsel twee jaar, met een optie tot verlenging van nogmaals twee jaar.”

B&A wordt regelmatig door gemeenten ingeschakeld om bij te dragen aan een effectief bestuur. Zo liet het Noord-Brabantse Haaren een bestuurskrachtonderzoek uitvoeren en werd het bureau door het Zuid-Hollandse Papendrecht gevraagd haar economisch beleid onder de loep te nemen. Ook ten aanzien van de trend van gemeentelijke opschaling beschikt het kantoor over de nodige expertise, waarbij door B&A-adviseur Yorick van den Berg wel wordt opgemerkt dat er ook andere manieren zijn om tot een effectiever bestuur te komen.