First Consulting ondersteunt NCOI bij implementatie van nieuw applicatielandschap

06 april 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting heeft NCOI geholpen bij de implementatie van een nieuwe digitale architectuur. Deze biedt het opleidingsinstituut de flexibiliteit om snel in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Voor de uitvoering van de opdracht is gekozen voor een combinatie van een agile-PM aanpak en design thinking. 

NCOI is in 1996 opgericht en sindsdien mede door diverse overnames sterk gegroeid. Met aanbod van ruim 1250 opleidingen en trainingen is NCOI inmiddels het grootste opleidingsinstituut van werkend Nederland. Voor de operationele processen maakt de opleider gebruik van een maatwerk systeem dat tien jaar geleden is ontwikkeld. Met de groei van NCOI is het systeem verder uitgebreid en is een complexe en monolithische architectuur ontstaan die de wendbaarheid bij het toevoegen van nieuwe functionaliteit sterk beperkt.

De wereld van het onderwijs staat echter niet stil en mede daarom is besloten om het systeem te vervangen door een nieuw applicatielandschap dat flexibel genoeg is om snel in te spelen op veranderingen in de markt, gebruikers beter ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden en een open service-georiënteerde architectuur heeft naar interne en externe partijen. Het programma, dat hiervoor is opgestart heet Falcon: De valk heeft een helicopterview, met haarscherpe focus op details. Kan moeiteloos in en uit zoomen. Grijpt kansen, maar kan ondertussen wendbaar en flexibel zijn. Het Falcon-programma zal in de komende jaren stap voor stap delen uit het huidige systeem vervangen en omzetten naar applicaties die een afgebakend functioneel domein dienen. 

Hybride agile aanpak

Voor de procesapplicaties en portals in het nieuwe applicatielandschap heeft NCOI gekozen voor het Mendix Rapid Application Development-platform. Het Mendix-platform maakt het mogelijk om applicaties in nauwe samenwerking met de eindgebruikers in korte tijd te ontwikkelen. In samenwerking met NCOI heeft First Consulting een projectaanpak vastgesteld dat goed bij de wensen van NCOI past. De aanpak combineert een agile-PM projectaanpak met ‘design thinking’. Bij de start van ieder project wordt een design sprint uitgevoerd waarin het high-level proces, de scope en fasering wordt vastgesteld. Daarnaast worden tijdens de design sprint een UX-prototype en het gegevensmodel van de applicatie uitgewerkt en gevalideerd.

First Consulting ondersteunt NCOI bij de implementatie van een nieuw applicatielandschapVoor de realisatiefase worden de user stories in detail uitgewerkt en kan een nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de benodigde tijd en inzet voor het opleveren van de applicatie. Om toch flexibiliteit te behouden, wordt enkel het ‘wat’ van de gewenste functionaliteit in de design sprint vastgesteld en nog niet hoe deze functionaliteit wordt ingevuld. Door deze aanpak kan goed grip gehouden worden op de scope en het budget, terwijl gedurende de projectuitvoering nog voldoende ruimte is voor (agile) voortschrijdend inzicht.

Quality based pricing

De hybride projectaanpak maakt het mogelijk om goed te sturen op scope binnen een project met een agile aanpak. Als gevolg daarvan kan ook een ander afrekenmodel gehanteerd worden. Nadat de functionele en technische specificatie tijdens de design sprint wordt vastgesteld, wordt een functiepuntenanalyse gedaan. Dit is een methode om de functionele omvang van een applicatie te meten, door te kijken naar voor gebruikers relevante functies en gegevensverzamelingen. Het aantal functiepunten bepaalt de omvang van de applicatie onafhankelijk van de techniek die gebruikt wordt om de applicatie te ontwikkelen. De Quality Based Pricing-aanpak bij NCOI combineert aantal functiepunten dat voor de scope is vastgesteld met een overeengekomen kosten-per-functiepunt. Daarmee kan het budget worden vastgesteld en daar gedurende de uitvoering van het project op worden gestuurd. In het geval van eventueel aanvullende wensen, wordt in een stuurgroep bepaald of de scope (en functionele omvang) wordt bijgesteld.

De eerste applicaties zijn inmiddels door First Consulting gerealiseerd. Zo wordt onder andere het portfolio van trainingen en opleidingen inmiddels beheerd via de PIM (Portfolio Informatie Management) applicatie en trainingen voor bedrijven voorbereid in NICO (NCOI InCompany). De komende periode zal hard gewerkt worden om de overige functionaliteit uit het bestaande systeem over te zetten naar het nieuwe applicatielandschap.