First Consulting helpt Eneco Zakelijk met implementatie van sectorrelease

23 maart 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Eneco Zakelijk is lid van de Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (NEDU). NEDU is het verbindend platform van de Nederlandse energiesector. Alle marktpartijen in de energiesector zijn hier per marktrol vertegenwoordigd. De verschillende marktrollen werken binnen dit platform samen om innovatie en procesverbetering in de onderlinge processen te realiseren. 

Jaarlijks organiseert NEDU sectorreleases waarin de marktpartijen procesverbeteringen zowel centraal als in hun eigen systemen implementeren. Dit jaar bestaat de sectorrelease uit het waarborgen van de dataveiligheid en het mogelijk maken om meerdere leveranciers op één aansluiting te contracteren. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat op één aansluiting bijvoorbeeld een apart contract afgesloten kan worden voor het energieverbruik, en een ander contract voor bijvoorbeeld zonnepanelen of een windmolen.

Daarnaast worden er wijzigingen doorgevoerd om de dataveiligheid te waarborgen. Dit wordt gerealiseerd door de toegang tot de centrale registers waarin alle energieaansluitingen in Nederland opgeslagen staan in de toekomst te beperken. Om deze wijzigingen tijdig door te voeren en de impact op de bedrijfsvoering minimaal te houden, heeft Eneco Zakelijk aan First Consulting gevraagd dit project uit te voeren. First Consulting heeft dit project in de volgende fasen uitgevoerd: Voorbereiding, analyse & ontwerp, Bouw, Test & implementatie en Livegang. 

Voorbereiding, analyse & ontwerp

Door middel van workshops met business- en processpecialisten is voor de start van de bouwfase onderzocht welke impact de wijzigingen van dit jaar hebben op de bedrijfsprocessen. Dit was een belangrijke fase. Op basis hiervan zijn de gewenste proces- en systeemwijzigingen opgesteld. Met name de wijzigingen op het gebied van dataveiligheid hebben geleid tot een uitdaging. De juiste balans moet gevonden worden tussen het beperken van toegang tot informatie en het voldoende informatie beschikbaar stellen om de bedrijfsprocessen uit te kunnen blijven voeren. Door deze analyse aan het begin van het project uitgebreid uit te voeren is het bureau in staat geweest duidelijke ontwerpen op te stellen waardoor er verderop in het project zo min mogelijk wijzigingen plaatsvinden. 

First Consulting helpt Eneco Zakelijk met implementatie van sectorrelease

Bouw

Na de analyse- en ontwerpfase zijn de IT-leveranciers aan de slag gegaan om de opgestelde ontwerpen uit te werken in software-aanpassingen. Door intensief contact tussen de business en de ontwikkelaars is het team van First Consulting in staat geweest om onduidelijkheden en misverstanden vroeg in het project boven tafel te krijgen en op te lossen. Hierdoor kon voorkomen worden dat er grote wijzigingen doorgevoerd moesten worden na oplevering van de softwarewijzigingen. Naast het opleveren van de nieuwe software zijn in de bouwfase de proceswijzigingen verder uitgewerkt en zijn de tests van de nieuwe processen voorbereid. 

Test & Implementatie

Na de oplevering van de nieuwe software bevinden het project zich nu in de testfase, tijd om de nieuwe functionaliteit uitgebreid te testen. Dit wordt uitgevoerd in verschillende fasen:

  • Kwalificatietesten; dit betreft centraal georganiseerde tests vanuit de sector waarbij vastgesteld wordt of de marktpartijen op de juiste manier communiceren met de centrale registers. Een positieve kwalificatie is vereist om hier contact mee te mogen maken. Dit betreft dus een echte ‘licence to operate’!
  • Functionele testen; een testfase bedoeld om vast te stellen of de functionaliteit inderdaad naar behoren werkt.
  • Gebruikerstesten; testen waarbij gebruikers de nieuwe functionaliteit uitgebreid doorlopen om te bevestigen dat ze daadwerkelijk uit de voeten kunnen met de nieuwe processen en software.
  • Regressietesten; een controle of de uitgevoerde wijzigingen geen onbedoelde nadelige gevolgen hebben op andere processen.

Naast de uitgevoerde testen worden in deze fase de werkinstructies aangepast en worden trainingen en communicatiemiddelen opgesteld zodat de gebruikers aan de slag kunnen met de aangepaste systemen.

Livegang

In de aanloop naar de livegang worden alle gebruikers geïnformeerd en getraind waar nodig. Daarnaast wordt het risico op verrassingen tijdens livegang zoveel mogelijk geminimaliseerd door het hele proces nauwgezet te plannen en deze planning voor livegang te oefenen. Door de structurele opzet en uitvoering van het project door First Consulting is Eneco Zakelijk volgens de projectteamleden optimaal voorbereid en wordt de livegang op 24 maart met vertrouwen tegemoet gezien, zodat Eneco Zakelijk voldoet aan de nieuwste dataveiligheidseisen en meerdere leveranciers op een aansluiting kan ondersteunen.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het gebied van Proces en Technologie.