Vier nieuwe Young Executives gestart bij Boer & Croon

26 maart 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Boer & Croon Management heeft vier nieuwe young professionals aangetrokken: Antoine Steenkamer, Bastiaan Dubois, Samuel Becht en Rick Buter. Zij volgen het Young Executive Management (YEM) programma, dat jonge talenten werkervaring laat opdoen binnen de domeinen management, consultancy en projectmanagement en hen bovendien een uitgebreid ontwikkelprogramma biedt.

Antoine Steenkamer

Voordat Antoine Steenkamer bij Boer & Croon Management startte, werkte hij bij Spring Real Estate als legal counsel. In die rol was hij onder andere verantwoordelijk voor de herstructurering van het bedrijf naar een franchisemodel. Door deze ervaring is de kersverse Young Executive in staat om operationele, juridische en fiscale aspecten ten dienste te stellen van commerciële doelstellingen. Al tijdens zijn studie combineerde Steenkamer diverse nevenactiviteiten. Zo richtte hij SpelenderGrijs op, een onderneming die voor verzorgings- en verpleeghuizen evenementen en programma’s organiseert met behulp van jonge talenten. 

Ook is Steenkamer bestuurlijk actief geweest binnen Studievereniging Sirius, gelieerd aan het Utrecht Law College (hns.) van de Universiteit Utrecht, en heeft hij een onderzoekssamenwerking opgezet tussen het Molengraaff Institituut en het Universitair Medisch Centrum. Ter afronding van zijn master Recht en Onderneming deed Steenkamer bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek onderzoek naar de herfinancieringsmogelijkheden van in nood verkerende ondernemingen. Boer & Croon toont zich verheugd over de komst van Steenmaker en geeft aan: “Zijn brede ontwikkeling en ervaring op het snijvlak van juridische, financiële en commerciële issues, zijn typerend voor de interesse en toegevoegde waarde van Antoine. Kenmerkend voor hem is zijn vermogen om tot resultaat te komen in een onzekere omgeving waar veel zaken in beweging zijn. Antoine is initiatiefrijk en in staat om alternatieve oplossingen en ideeën te opperen.” 

Steenkamer over zijn nieuwe uitdaging: "Als jurist ligt het niet per se voor de hand om de adviespraktijk in te gaan. Ik heb er bewust voor gekozen om met mijn juridische kennis op zak, mij breder te ontwikkelen. Boer & Croon biedt mij de mogelijkheid om dit te doen. Door veel organisaties van binnen uit te leren kennen en deze te ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen."

Antoine Steenkamer, Bastiaan Dubois, Samuel Becht en Rick Buter

Bastiaan Dubois

Bastiaan Dubois heeft een studieachtergrond in internationale bedrijfskunde en internationale betrekkingen. Deze twee interesses kwamen samen in een stage die hij liep bij het Nederlands Consulaat-Generaal te Mumbai, India, waar hij zowel Indiase bedrijven aanmoedigde zich in Nederland te vestigen, en Nederlandse bedrijven hielp om in India hun plek te vinden. Daarnaast werd hem in India de urgentie van verduurzaming extra duidelijk. Hij besloot hiermee aan de slag te gaan en was bij terugkomst actief bij een startup in de biobrandstoffen sector. Direct na zijn master Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam koos Dubois voor Boer & Croon: “Ik houd ervan om grensverleggend en doelgericht bezig te zijn, zowel in mijn vrije tijd door bijvoorbeeld de Himalaya in te trekken maar ook tijdens het werk. Bij Boer & Croon verwacht ik mijn analyse aan te scherpen maar ook midden in organisaties te staan waarbij gevonden oplossingen direct geïmplementeerd kunnen worden.”

Rick Buter

Rick Buter rondde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een bachelor Economie en Bedrijfseconomie, een bachelor Rechtsgeleerdheid en een master in International Economics en Ondernemingsrecht af. Naast zijn studie werkte hij bovendien als student-assistent binnen de universiteit en liep hij verschillende stages. Zo liep hij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken mee bij de Directie Internationaal Ondernemen. Daar zette hij zich in voor de economische betrekkingen tussen Nederland en Mexico en voor het Oranje Handelsmisse Fonds, een publiek-privaat fonds dat Nederlandse MKB-bedrijven hulp biedt bij het verwezenlijken van hun internationale ambities. Ook werkte hij ruim een jaar als onderzoeksassistent binnen de Finance, Industry & Trade praktijk van Ecorys Nederland, waar hij diverse consultants ondersteunde bij uiteenlopende projecten op het snijvlak van economisch beleidsonderzoek en strategisch advies.

Boer & Croon over de kwaliteiten van hun nieuwe Young Executive: “Rick heeft een pragmatische houding en weet zich snel nieuwe materie eigen te maken. Kenmerkend voor Rick is zijn mens- en resultaatgerichtheid. Met zijn belangstellende houding en enthousiasme weet hij anderen in beweging te brengen en te motiveren. Daarnaast is Rick altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Samen met anderen gaat hij voor niets anders dan het beste eindresultaat.” In reactie op zijn nieuwe rol zegt Buter: “Als Young Executive bij Boer & Croon krijg ik de kans om in een variëteit aan interessante organisaties aan de slag te gaan. De combinatie van analytische en implementatie gerelateerde werkzaamheden is wat het Young Executive Management Programma voor mij zo dynamisch en uitdagend maakt. In samenwerking met anderen ga ik ervoor om organisaties een stukje efficiënter, innovatiever, completer en daarmee toekomstbestendiger te maken. Dat Boer & Croon daarnaast middels een intensief trainings- en coachingstraject sterk inzet op de ontwikkeling van de vaardigheden die hiervoor benodigd zijn, maakt dat ik mijn carrière vol enthousiasme aftrap bij Boer & Croon.

Samuel Becht

Samuel Becht volgde na zijn bachelor Bedrijfskunde een honoursprogramma aan de University of Westminster (UK) en richtte zich daar op management en kennisdeling binnen organisaties. Tijdens zijn studie was hij ook werkzaam als analist bij marketingbureau Make Happy, waar hij startende ondernemingen online hielp groeien en voor zijn werkgever aan de formulering van de bedrijfsstrategie- en communicatie meewerkte. Bij terugkomst in Nederland rondde hij een Master Business Administration (strategie) af aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende deze opleiding doorliep hij zowel stages bij Accenture als TNO. Bij laatstgenoemde deed hij in opdracht van het Ministerie van Defensie onderzoek naar de invloed van strategisch leiderschap op het functioneren van teams in complexe omgevingen. Bij het consultancykantoor was hij medeverantwoordelijk voor het organiseren van de Accenture Innovation Awards waar hij zich naast de evenementorganisatie gericht heeft op het overdragen van beleid en opgedane kennis tussen jaarlijks wisselende teams.

Momenteel verdiept Becht zich voor een duurzaam bedrijf in Groningen in de mogelijkheden van het familiebedrijf omtrent waterstoftechnologie voor de publieke en commerciële transportmarkt. Gevraagd naar zijn toegevoegde waarde als een van de nieuwste Young Executives zegt Boer & Croon onder meer: “Samuel heeft een open en energieke wijze van contact maken. Hij snijdt zaken graag aan vanuit meerdere perspectieven en speelt snel en adequaat in op omstandigheden. Door zijn enthousiasme en kritische geest kijkt hij verder dan de vooropgezette doelen en is hij altijd op zoek naar verbeteringen.”

Boer & Croon Management heeft de afgelopen periode het team regelmatig uitgebreid met nieuwe Young Executives. In februari van dit jaar startten vijf nieuwe YEM’ers: Olivier van Stijn, Myrte Piersma, Sophie Kuijper, Falko de Wit en Jolien Oosting.